WILLIBRORD ACTUEEL 23-10-2022

Jaargang 16, nr.09                                                                                    23-10-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat


H.Lucaskerk: 23 oktober 9.30 uur Woord-en Communieviering,
voorganger: parochiaan. Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 23 oktober.11.00 uur Eucharistie, voorganger: M.Tharsis,SVD. Organist en samenzang
Zondag is in beide kerken de kerkcollecte voor de Wereldmissiedag.


De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
28 oktober, de laatste vrijdag van de maand, is er een Vesperviering vanuit de basiliek.
______________________________________________________________________________
ONTMOETINGSOCHTEND
Woensdag 26 oktober is er een ontmoetingsochtend in de Lucaskerk.
Van 10 – 12 uur bent u van harte welkom! Er is koffie met een Vlaardingse mop. En om 12 uur eten wij een pannenkoek.
GELOOFSVERDIEPING
Licht rond Allerzielen
Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op 30 oktober, de zondag voor Allerzielen, gaan we een bloemarrangement maken speciaal hierop gericht. Met kleuren en materialen die hierbij passen, met licht omdat we erop vertrouwen dat degene die ons zo dierbaar was nu geborgen is in het eeuwig Licht.
We maken een bloemarrangement om een dierbare te gedenken, maar het kan ook gaan om verlies van werk of huis, gezondheid of…. vult u maar in. En misschien vertellen we elkaar de verhalen over wie of wat ons zo na aan het hart ligt.
Na de viering is er koffie en lunchen we met elkaar. Daarna gaan we het bloemarrangement maken.
Datum en tijd: zondag 30 oktober na de viering (12.15 uur) tot circa 16.00 uur.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk vanwege de aanschaf van het materiaal. Dit kan via email adres koalsie@upcmail.nl telefonisch 06 10709911, of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
ZINWANDELEN
Een uurtje wandelen, mensen ontmoeten en aan de hand van een tekst met elkaar in gesprek gaan. Dat kan weer op maandagavond 31 oktober om 20.00 uur. We starten vanaf de Pax Christikerk aan de Reigerlaan. Na de wandeling is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten. Graag vooraf aanmelden, bij voorkeur via e-mailadres: koalsie@upcmail.nl.
MISSIO
23 oktober is de jaarlijkse Missiezondag. Dan wordt er aandacht gevraagd en gecollecteerd voor de pauselijke missiewerken wereldwijd. Op alle continenten volgen gelovigen de oproep van paus Franciscus om kerkelijke hulpprojecten in de armste landen van de wereld te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld in Kibera, de grootste sloppenwijk bij Nairobi. Stelt u zich eens voor: als slechts tien procent van alle katholieke gelovigen daaraan meedoet, dan betekent dit dat over de hele wereld meer dan 120 miljoen mensen in ongeveer 3.000 bisdommen meedoen. Wij nodigen u uit, deel te nemen aan deze solidariteitsactie met uw bijdrage. Samen kunnen we veel tot stand brengen. Hartelijk dank! U kunt een gift geven tijdens de collecte in de kerk, maar u kunt ook rechtstreeks een gift overmaken aan NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.
VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: 30 oktober 9.30 uur Eucharistie, voorganger: M.Tharsis
Organist en samenzang
Pax Christikerk: 30 oktober 11.00 uur Eucharistie, voorganger: H.Egging.
Organist en samenzang
SECRETARIATEN


Komende week zijn wegens de herfstvakantie beide secretariaten gesloten.


TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.