WILLIBRORD ACTUEEL 15-01-2023

Jaargang 16, nr.19                                                                                          15-01-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: 15 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk,voorgangers
H. Egging en A.de Jong. Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 15 januari 11.00  uur Woord -en communieviering, voorgangers:
leden van 3D. Pianist en samenzang.
Pax Christikerk: woensdag 18 januari 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis, SVD
De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand: Vesperviering
____________________________________________________________________________________________________________
EERSTE COMMUNIE
Wilt u uw kind opgeven voor de 1e H.Communie? Dat kan nog, uiterlijk tot en met woensdag 19 januari bij Jetske Burggraaf, emailadres: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl. De voorstellingsviering is op zondag 5 februari om 10.30 uur in de Pax Christikerk. De 1e H. Communie is op 16 april om 10.30 uur in de H. Lucaskerk.

GELOOFSVERDIEPING

Vrijdagavond 13 januari is er weer de maandelijkse meditatieavond in de Pax Christikerk. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om thee te drinken en met elkaar na te praten. Graag vooraf aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl

Vrijdagavond 20 januari is er filmavond in de Pax Christikerk. De avond is van 20.00 tot circa 22.15 uur. U kunt vanaf 19.45 uur binnenlopen. We gaan kijken naar de film THE TWO POPES. In 2013 kondigde de onlangs overleden paus Benedictus XVI geheel onverwacht zijn aftreden aan. De film speelt vlak voor de machtswisseling en volgt een (speculatieve) ontmoeting tussen de twee tegenpolen. Als kardinaal Bergoglio (de huidige paus Franciscus) vanuit Argentinië naar Rome afreist om paus Benedictus te vragen afstand te mogen doen van zijn kardinaalschap, omdat hij ‘als gewone priester de gelovigen beter kan bijstaan’, begint een gesprek tussen twee mannen. En wat voor gesprek….. Van harte aanbevolen deze film te bekijken.

ACTIE KERKBALANS Zaterdag 14 januari gaat de actie Kerkbalans van start. Een actie om aandacht te vragen voor de financiële kant van het ‘Kerk zijn’. Ook de kerken ontkomen niet aan prijsstijgingen o.a. vanwege de verhoogde energiekosten. Vele vrijwilligers dragen ‘om niet’ hun steentje bij, dat verlicht de kosten en daar zijn we uitermate dankbaar voor. Maar er blijven nog veel kosten over die betaald moeten worden. De komende weken komen de bezorgers langs met de envelop actie Kerkbalans. We kunnen niet anders dan een beroep doen op uw medewerking door het formulier in te vullen en uw financiële steentje bij te dragen.

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID VAN CHRISTENEN Bid mee van 15 t/m 22 januari 2023 tijdens de Week van gebed voor eenheid. De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. In het kader van de eenheid zijn er in Vlaardingen twee oecumenische vieringen. Op 15 januari om 10.00 in de Bethelkerk, voor gemeenteleden en parochianen van de Bethelkerk en de H.Lucaskerk, en op 22 januari om 10.30 uur in Kerkcentrum Holy voor gemeenteleden en parochianen van Kerkcentrum Holy en de Pax Christikerk.

DE WINDWIJZER, Schiedamseweg 95
Expositie van Susan Ruiter
Vanaf maandag 7 januari t/m 25 februari exposeert Susan Ruiter in De Windwijzer. In haar atelier aan de Hoogstraat 125 werkt zij dagelijks aan opdrachten en vrij werk. Zij houdt van de uitdaging om bekende vormen een gekke en ronde twist te geven. Door dit te combineren met een specifiek kleurgebruik en humor creëert zij haar eigen en unieke beeld.. Je bent van harte hiervoor uitgenodigd.

Tegenlicht: De zon is van iedereen
Op maandag 23 januari bekijken we de uitzending ‘De zon is van iedereen’, waarin kunstenaar Marjan van Aubel pleit voor een ‘solar democracy’. Op het moment dat zonnetechnologie gekoppeld wordt aan esthetiek en design ontstaat een heel nieuw perspectief. We spreken met elkaar verder over onderdelen uit het programma en hoe we zelf denken over de gedachten die naar voren worden gebracht. Entree bedraagt € 2,50. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: 22 januari 9.30 uur Woord-en communieviering, voorganger parochiaan
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 22 januari 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy voorgangers:pastor Lidwien Meijer en ds. Hugo Habekotté. Muzikale medewerking koor: Impuls en organist Hans Treurniet.

SECRETARIAAT H.LUCASKERK.
Vanaf heden zal het secretariaat van de H.Lucaskerk op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur geopend zijn. Op donderdag is het secretariaat gesloten.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679 of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790 of per email:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.