WILLIBRORD ACTUEEL 26-02-2023

Jaargang 16, nr.25                                                               26-02-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
website: www.rkkerkvlaardingen.nl
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: 26 februari 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 26 februari 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger A. Kunnekkadan, SVD
Organist en samenzang
1e zondag van de vasten.
Pax Christikerk woensdag 1 maart 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand: vrijdag 24 februari vesperviering vanuit de basiliek
_______________________________________________________________________________

OEKRAINE
Op 26 febuari is er een herdenking van 1 jaar oorlog in Oekraïne. Om 12.30 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Olivier van Noortlaan 120. Om 13.00 uur komt de tocht aan bij het Stadhuis voor het vervolg van het programma. Wilt u bij deelname aan de tocht en/of het programma bij het stadhuis, een witte, gele of blauwe bloem meenemen.
VIOLENACTIE
Heeft u vorig jaar ook zo genoten van de violen? Evenals vorig jaar gaan we weer violen verkopen. Met uw aankoop steunt u onze geloofsgemeenschap.
De prijs van een zak violen is 9,00 Euro. U kunt tot en met uiterlijk zondag 26 februari de violen bestellen. Er zijn diverse kleuren. Te weten: gemengd, paars, geel, of rose/wit. U kunt bestellen via email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl, via de intekenlijst in de hal van de kerk of via tel. nr. 06 10709911. Vermeld bij uw bestellen hoeveel zakken u wilt en welke kleur of kleuren. Op zaterdag 11 maart tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u de zakken ophalen in de Pax Christikerk. Betaling contant bij het afhalen van de bestelling. (wij hebben geen pinapparaat in de kerk).

BLOEMSCHIKKING IN DE VASTENTIJD
In de vastentijd wordt in beide kerken zondag een liturgische bloemschikking gemaakt. Op aswoensdag was de 1e schikking, de bijbehorende tekst was:
“Stof ben je, tot stof keer je terug”
We staan stil bij de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van ons leven
Maar ook bij God, op wie wij altijd mogen vertrouwen en die ons uitnodigt te leven in liefde met elkaar. Dan is er hoop op toekomst met elkaar. We zien het verbeeld in de liturgische bloemschikking van vandaag In de takken,ontfermend gebogen over kwetsbaar en sterfelijk leven.
In de takken zien we groene buxustakjes : Gekleurd en hoopvol groen

VASTENMAALTIJD
Op de vrijdagen 3,17 en 31 maart zijn er in de Pax Christikerk vastenmaaltijden met een moment van bezinning. De eenvoudige soep maaltijden beginnen om 18.00 uur. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk, via de email
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of via telefoonnr. 06 27241418.

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK – product van de maand
Na de viering op 5 maart kunt u in beide kerken weer producten inleveren voor de Voedselbank. Iedere maand is er een ander product dat u kunt inleveren. Voor de maand maart is het product: Groenteconserven. We hopen voor de maand maart wederom op een mooie opbrengst.
GELOOFSVERDIEPING
Bloemschikken in de Vastentijd – zondagmiddag 5 maart.
De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Zondagmiddag 5 maart is er gelegenheid een bloemschikking te maken, passend in de vastentijd, met elementen die verwijzen naar Bijbellezingen in deze tijd. Na de viering en het koffiedrinken gebruiken we de lunch, daarna gaan we aan de slag om de bloemschikking te maken. De kosten zijn 15,00 euro, incl. lunch.
Plaats: Pax Christikerk – Datum: zondag 5 maart. Aanvang: na de viering ca 12.45 uur. De middag duurt tot ca.16.00 uur. Opgeven: voor 26 februari via tel. nr. 06-10709911 of emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Heeft de kerk nog toekomst
Serie van 2 avonden naar aanleiding van het boek van Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. We leven niet meer in een religieuze, christelijke samenleving. Voor sommigen is daardoor de Kerk in crisis en verwarring geraakt. Dat ontkent bisschop De Kesel niet, maar zegt hij: ’de Kerk moet de tekenen van de tijd leren verstaan’. Tijdens 2 avonden willen we, onder leiding van pastor Duynstee ons bezinnen hoe de Kerk toekomst heeft in de huidige samenleving. Ze zal zich moeten herbezinnen over haar zending en zich moeten herpositioneren. We komen samen in de pastorie van de basiliek op dinsdagavond 14 maart en 21 maart van 19.30 en 21.30 uur.
Kloosterweekend
Even loskomen van de alledaagse hectiek, tijd voor bezinning, tijd om je mee te laten nemen in het rustgevende ritme van het kloosterleven. Dat kan bij de zusters Benedictinessen in Oosterhout. Van donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni is er weer een kloosterweekend waaraan u kunt deelnemen. Het lijkt nog ver weg, maar de zusters willen graag in maart al weten of ze kunnen rekenen op een groep uit Vlaardingen. Er is plaats voor maximaal 11 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dus geef u snel op. Meer informatie via tel. 06-27241418. Aanmelden kan via emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
ANDERS DAN ANDERS VIERING
Op 12 maart a.s. is het zover: de vijfentwintigste Anders dan Andersviering in de Pax Christikerk. Het wordt een speciale viering, omdat een van de initiatiefnemers aan deze vieringen, Kees Koeleman, zal voorgaan. En bij de voorbereiding hebben ook enkele medewerkers van het eerste uur hun medewerking verleend.
Het thema is: “Hoe hoog leg jij de lat? “ Soms is het goed de lat hoog te leggen: dan kom je vaak tot betere prestaties. Maar het moet niet te gek worden. Als de druk van alsmaar moeten presteren en op de toppen van je tenen lopen te groot wordt, ligt een burn-out op de loer.
De muziek wordt weer verzorgd door het combo onder leiding van Dick Nels. Naast een aantal nieuwe liedjes hebben we een aantal toppers uit de afgelopen vieringen op het programma staan: nummers van o.a. Dionne Warwick, Tina Turner, Metalica, Diana Ross en U2. Ook Impuls zal bij een aantal nummers muzikale medewerking verlenen. Daar hebben we de afgelopen weken hard voor gerepeteerd. We hopen op een fijne viering in een ouderwets volle Pax Christikerk.
GEUZENMAAND — 6 MAART
Op maandag 6 maart om 20.00 uur is in de Windwijzer de opening van de Geuzenmaand door
Kim Putters. (lid bestuur Nationaal Comite 4 en 5 mei) Tevens is er de opening van de foto expositie door Beaty Czeto.
VAKANTIEBIJBELCLUB
Op 27 en 28 februari van 10.00 tot 12.00 uur wordt er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd een vakantie bijbelclub georganiseerd door Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen en de Maranatha kerk Vlaardingen. Aansluitend krijgen de kinderen een lunch aangeboden.Thema: wie durft. We zingen liedjes, doen spelletjes, dansen en knutselen. Adres: Prof Mekelstraat 255.
VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK – 2e zondag in de vastentijd
H.Lucaskerk: 5 maart 9.30 uur Eucharistie, voorganger M. Tharsis,SVD Cantor, organist en samenzang
Pax Christikerk: 5 maart 11.00 uur Eucharistie, voorganger Ch. Duynstee Koor: Liriko
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.