WILLIBRORD ACTUEEL 05-03-2023

Jaargang 16, nr.26 05-03-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

2e zondag van de vasten.

H.Lucaskerk: 05 maart 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD Organist en samenzang
Pax Christikerk: 05 maart 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee Koor: Liriko. Themaviering vastenactie, deurcollecte voor de vastenactie

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand: vrijdag 24 februari vesperviering vanuit de basiliek
__________________________________________________________________________________

VASTENMAALTIJD
Op de vrijdagen 17 en 31 maart zijn er in de Pax Christikerk vastenmaaltijden met een moment van bezinning. De eenvoudige soep maaltijden beginnen om 18.00 uur. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk, via de email
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of via telefoonnr. 06 27241418.
Er staat een mandje voor uw vrijwillige bijdrage die bestemd is voor de vastenactie.

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK – product van de maand
Na de viering op 5 maart kunt u in beide kerken weer producten inleveren voor de Voedselbank. Iedere maand is er een ander product dat u kunt inleveren. Voor de maand maart is het product: Groenteconserven. We hopen voor de maand maart wederom op een mooie opbrengst.

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Woensdag 8 maart van 10 – 12 uur is er ontmoetingsochtend op het kerkplein van de Lucaskerk. Er is koffie daarna zijn er diverse tafels zoals praat – klaverjas – rummykup – en creatieve tafel – en wij hebben een sjoelbak. De ochtend sluiten wij af met soep. Opbrengst van de soep is voor het vastenproject van de gezamenlijke Vlaardingse kerken. Aswoensdag is er met gulle hand gegeven.
Donderdag 9 maart is er van 10.00 – 12.00 uur weer een gezeliige ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk. Er is koffie, thee, tijd voor gesprek en wat er verder op het programma staat is nog een verrassing.
BLOEMSCHIKKING IN DE VASTENTIJD
In de vastentijd wordt in beide kerken een liturgische bloemschikking gemaakt.
Op de 1e zondag in de vastentijd hoorden we over de beproevingen van Jezus in de woestijn.Jezus laat ons zien niet te kiezen voor snelle oplossingen of bevredigingen van behoeften. Trouw zijn aan God en aan elkaar is een lange weg. Uit liefde voor jou – Wandelen in de woestijn – Leeftocht – Het vergezicht Het is verbeeld in de liturgische bloemschikking: Het zand van de woestijn – Stenen en brood – en een bloem als vergezicht wanneer we God en elkaar trouw blijven.

ANDERS DAN ANDERS VIERING
Op 12 maart a.s. is het zover: de vijfentwintigste Anders dan Andersviering in de Pax Christikerk. Het wordt een speciale viering, omdat een van de initiatiefnemers aan deze vieringen, Kees Koeleman, zal voorgaan. En bij de voorbereiding hebben ook enkele medewerkers van het eerste uur hun medewerking verleend.
Het thema is: “Hoe hoog leg jij de lat? “ Soms is het goed de lat hoog te leggen: dan kom je vaak tot betere prestaties. Maar het moet niet te gek worden. Als de druk van alsmaar moeten presteren en op de toppen van je tenen lopen te groot wordt, ligt een burn-out op de loer.
De muziek wordt weer verzorgd door het combo onder leiding van Dick Nels. Naast een aantal nieuwe liedjes hebben we een aantal toppers uit de afgelopen vieringen op het programma staan: nummers van o.a. Dionne Warwick, Tina Turner, Metalica, Diana Ross en U2. Ook Impuls zal bij een aantal nummers muzikale medewerking verlenen. Daar hebben we de afgelopen weken hard voor gerepeteerd. We hopen op een fijne viering in een ouderwets volle Pax Christikerk.

GELOOFSVERDIEPING
Vrijdag 10 maart is er meditatieavond in de Pax Christikerk. De avond start om 20.00 uur. Na afloop van de meditatie(ca. 21.00 uur) is er nog gelegenheid om thee te drinken en na te praten.
Graag vooraf opgeven via geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of tel. 06-10709911
Heeft de kerk nog toekomst
Serie van 2 avonden naar aanleiding van het boek van Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. We leven niet meer in een religieuze, christelijke samenleving. Voor sommigen is daardoor de Kerk in crisis en verwarring geraakt. Dat ontkent bisschop De Kesel niet, maar zegt hij: ’de Kerk moet de tekenen van de tijd leren verstaan’. Tijdens 2 avonden willen we, onder leiding van pastor Duynstee ons bezinnen hoe de Kerk toekomst heeft in de huidige samenleving. Ze zal zich moeten herbezinnen over haar zending en zich moeten herpositioneren. We komen samen in de pastorie van de basiliek op dinsdagavond 14 maart en 21 maart van 19.30 en 21.30 uur.
Aanmelden kan via emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
Kloosterweekend
Even loskomen van de alledaagse hectiek, tijd voor bezinning, tijd om je mee te laten nemen in het rustgevende ritme van het kloosterleven. Dat kan bij de zusters Benedictinessen in Oosterhout. Van donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni is er weer een kloosterweekend waaraan u kunt deelnemen. Het lijkt nog ver weg, maar de zusters willen graag in maart al weten of ze kunnen rekenen op een groep uit Vlaardingen. Er is plaats voor maximaal 11 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dus geef u snel op. Meer informatie via tel. 06-27241418. Aanmelden kan via emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
BEDEVAART NAAR BANNEUX
Ieder jaar worden er verschillende bedevaarten naar Banneux (België) georganiseerd Dit jaar een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 2 juni t/m dinsdag 6 juni 2023, begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg.
Een één daagse bedevaart op zaterdag 13 mei 2023, begeleid door Diaken A. van Aerle.
Een twee daagse bedevaart op zaterdag 20 en 21 mei 2023. Meer info via tel. 015 3693148 .

GEUZENMAAND — 6 MAART
Op maandag 6 maart om 20.00 uur is in de Windwijzer de opening van de Geuzenmaand door
Kim Putters. (lid bestuur Nationaal Comite 4 en 5 mei) Tevens is er de opening van de foto expositie door Beaty Czeto.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK – 3e zondag in de vastentijd
H.Lucaskerk: 12 maart 9.30 uur Eucharistie, voorganger H. Egging Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 12 maart 11.00 uur Anders-dan-Anders jubileumviering
Voorganger Kees Koeleman
Muziek: Combo en leden Impuls o.l.v. Dick Nels

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.