WILLIBRORD ACTUEEL 12-03-2023

Jaargang 16, nr.27                                                                          12-03-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

3e zondag van de vasten.
H.Lucaskerk: 12 maart 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 12 maart 11.00 uur Anders – dan – Anders jubileum viering
Voorganger Kees Koeleman Muziek: Combo en leden Impuls o.l.v. Dick Nels
Pax Christikerk 15 maart 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand: vesperviering vanuit de Liduinabasiliek.
___________________________________________________________________________________________________________

ANDERS DAN ANDERS VIERING
Op 12 maart a.s. is het zover: de vijfentwintigste Anders dan Andersviering in de Pax Christikerk. Het wordt een speciale viering, omdat een van de initiatiefnemers aan deze vieringen, Kees Koeleman, zal voorgaan. En bij de voorbereiding hebben ook enkele medewerkers van het eerste uur hun medewerking verleend.
Het thema is: “Hoe hoog leg jij de lat? “ Soms is het goed de lat hoog te leggen: dan kom je vaak tot betere prestaties. Maar het moet niet te gek worden. Als de druk van alsmaar moeten presteren en op de toppen van je tenen lopen te groot wordt, ligt een burn-out op de loer.
De muziek wordt weer verzorgd door het combo onder leiding van Dick Nels. Naast een aantal nieuwe liedjes hebben we een aantal toppers uit de afgelopen vieringen op het programma staan: nummers van o.a. Dionne Warwick, Tina Turner, Metalica, Diana Ross en U2. Ook Impuls zal bij een aantal nummers muzikale medewerking verlenen. We hopen op een fijne viering in een ouderwets volle Pax Christikerk.

Wat nog bijna niemand weet is dat we, speciaal voor deze gelegenheid, het grote touch screen scherm dat al geruime tijd in de kerk aanwezig is, deze week hebben opgehangen. Natuurlijk blijft het scherm na deze viering gewoon hangen. Dat betekent dat de beelden die tijdens vieringen te zien zijn, nu veel beter en scherper zichtbaar zullen zijn dan voorheen. Een echte aanwinst voor onze gemeenschap. Een woord van dank aan een groep leden van Impuls die geholpen heeft met het ophangen van het zeer zware scherm.

VASTENMAALTIJD Op de vrijdagen 17 en 31 maart zijn er in de Pax Christikerk vastenmaaltijden met een moment van bezinning. De eenvoudige soep maaltijden beginnen om 18.00 uur. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk, via de email secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of via telefoonnr. 06 27241418. Er staat een mandje voor uw vrijwillige bijdrage die bestemd is voor de vastenactie.

GELOOFSVERDIEPING Heeft de kerk nog toekomst Serie van 2 avonden naar aanleiding van het boek van Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. We leven niet meer in een religieuze, christelijke samenleving. Voor sommigen is daardoor de Kerk in crisis en verwarring geraakt. Dat ontkent bisschop De Kesel niet, maar zegt hij: ’de Kerk moet de tekenen van de tijd leren verstaan’. Tijdens 2 avonden willen we, onder leiding van pastor Duynstee ons bezinnen hoe de Kerk toekomst heeft in de huidige samenleving. Ze zal zich moeten herbezinnen over haar zending en zich moeten herpositioneren. We komen samen in de pastorie van de basiliek op dinsdagavond 14 maart en 21 maart van 19.30 en 21.30 uur. Aanmelden kan via emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Kloosterweekend Even loskomen van de alledaagse hectiek, tijd voor bezinning, tijd om je mee te laten nemen in het rustgevende ritme van het kloosterleven. Dat kan bij de zusters Benedictinessen in Oosterhout. Van donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni is er weer een kloosterweekend waaraan u kunt deelnemen. Het lijkt nog ver weg, maar de zusters willen graag in maart al weten of ze kunnen rekenen op een groep uit Vlaardingen. Er is plaats voor maximaal 11 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dus geef u snel op. Meer informatie via tel. 06-27241418. Aanmelden kan via emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

GEUZENMAAND zaterdag 11 maart — De Tweede Geuzen Wandelmars (deelname € 12,50)
Zie: www.geuzenwandelmars.nl Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!
Op zaterdag 11 maart wordt voor de tweede keer een Geuzen Wandelmars georganiseerd. De 55 deelnemers worden met de bus naar Scheveningen gebracht. Daar worden de Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel bezocht. Vanuit Scheveningen voert een 35 km lange wandeltocht de groep via het Binnenhof terug naar het Geuzenmonument op de Markt in Vlaardingen.

DIALOOGTAFEL Op dinsdag 14 maart van 19.30-21.30 uur op de 3e verdieping van Buurtpunt Groot Ambacht (Rotterdamseweg 176) is de 2e dialoogtafel.
Over Kwetsbare Vrijheid in het kader van de Geuzenmaand organiseert PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen verspreid over vier weken in de maand maart, in vier verschillende wijken en op diverse dagdelen dialoogtafels.
De bedoeling is dat de deelnemers onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers gestructureerd met elkaar van gedachten wisselen over het thema “Kwetsbare Vrijheid”. Iedereen boven de 18 jaar die voldoende de Nederlandse taal begrijpt en spreekt kan meedoen! Per locatie is een tafel beschikbaar voor maximaal 10 deelnemers. Deelname is gratis. Van tevoren opgeven met vermelding van uw naam en mobiel telefoonnummer is beslist noodzakelijk en kan uitsluitend via mailadres: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl. U krijgt een bevestiging van uw deelname.

BEDEVAART NAAR BANNEUX
Ieder jaar worden er verschillende bedevaarten naar Banneux (België) georganiseerd Dit jaar een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 2 juni t/m dinsdag 6 juni 2023, begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg.
Een één daagse bedevaart op zaterdag 13 mei 2023, begeleid door Diaken A. van Aerle.
Een twee daagse bedevaart op zaterdag 20 en 21 mei 2023. Meer info via tel. 015 3693148 .

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK – 4e zondag in de vastentijd
H.Lucaskerk: 19 maart 10.30 uur Gezamenlijke viering. Eucharistie, voorganger M. Tharsis, SVD
Pax Christikerk: 19 maart Gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten.
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.