WILLIBRORD ACTUEEL 02-04-2023

Jaargang 16, nr.30                                                                                                          02-04-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Palmzondag
H.Lucaskerk: 2 april 9.30 uur Eucharistie voorganger Ch. Duynstee, zegening palmtakken
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 2 april 11.00 uur Eucharistie, voorganger A. Kunnekkadan, SVD, zegening
palmtakken, processie met palmpaasstokken. Koor: Liriko. Kinderwoorddienst en 10+ groep.
Maandag Boeteviering
H.Lucaskerk 3 april 19.30 uur Boeteviering, H. Egging. Na afloop gelegenheid voor biecht
Koor: Willibrordkoor
Witte Donderdag
H.Lucaskerk 6 april geen viering
Pax Christikerk 6 april 19.15 uur Gezamenlijke eucharistieviering H. Egging. Koor: Zanggroep Impuls
Goede Vrijdag
H.Lucaskerk 7 april 15.00 uur Kruiswegviering met gelegenheid voor bloemenhulde
Voorganger: parochiaan. Cantor en samenzang
Pax Christikerk 7 april 15.00 uur Het gezongen lijdensverhaal volgens Judas. (Jesus Christ
Superstar) .Gelegenheid voor bloemenhulde. Koor: Liriko. Voorgangers 3 D
H. Lucaskerk 7 april Geen avondviering
Pax Christikerk 7 april 19.30 uur Gezamenlijke viering van Goede Vrijdag.
Voorganger H.Egging. Koor: Willibrordkoor
Paaszaterdag
H. Lucaskerk 8 april 19.00 uur Gezinsviering. Voorganger: L. Meijer. Muziek en liederen van Okido
Pax Christikerk 8 april 21.00 uur Gezamenlijke Paaswake eucharistieviering Voorganger: H. Egging.      Koor: Liriko
Zondag 1e Paasdag
H.Lucaskerk 9 april 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD. Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk 9 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD Koor: Zanggroep Impuls
In beide kerken is de deurcollecte voor het werk van pater Henk Erdhuizen in Bolivia
Pax Chrisitkerk 5 april 14.00 uur Eucharistiviering, voorganger H. Egging

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 31 maart: vesperviering vanuit de Liduinabasiliek.
____________________________________________________________________________

VOEDSELBANK
Zondag 2 april kunt u in beide kerken weer producten inleveren voor de voedselbank. Deze keer zijn toiletartikelen, zoals doucheschuim en deodorant, welkom.
VASTENACTIE
Uw gift voor de vastenactie 2023 is nog steeds van harte welkom.
U kunt uw gift voor de projecten van de Vastenactie overmaken naar:
NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie of via bijgaande QR-code. Om het u makkelijk te maken is er al een bedrag ingevuld, indien gewenst kunt u dat uiteraard zelf aanpassen.

VOOR DE JONGEREN Donderdag 6 april

12 +ers: Samen naar the Passion kijken. Donderdagavond kun je samen met andere middelbare scholieren in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, kijken naar The Passion. Wees welkom en beleef met elkaar dit paasevenement. Tijd: 20.15 uur. Graag uiterlijk 4 april opgeven via: jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
HET LEVEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS VOLGENS JUDAS
Het Liturgisch Ritmisch Koor LiRiKo van de Pax Christikerk, dat dit jaar haar 40-jarig jubileum viert, brengt in de Goede Week tweemaal ‘Het leven en sterven van Jezus Christus volgens Judas’ ten gehore, een werk gebaseerd op de musical/film “Jezus Christ Superstar”. In 1988 was de première van dit door Henk Govaart bewerkte stuk en in 2005 heeft Liriko dit voor het laatst uitgevoerd. Na 18 jaar komt dit Nederlandstalige project nog een keer tot uitvoering o.l.v. Jurriaan Govaart. Een unieke kans om het lijdensverhaal te beleven. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Wanneer/waar:
woensdag 5 april om 19.30 uur, in De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen.
vrijdag 7 april om 15.00 uur, Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
DE WINDWIJZER
Nokkiebeurs Op de laatste vrijdagavond van de maand maart en op zaterdagmorgen 1 april is De Windwijzer omgetoverd tot een ware kinderbeurs met erg veel kinderkleding in alle maten, kinderspeelgoed, puzzels etc. Het is zeker de moeite waard om te komen kijken en natuurlijk te kopen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dus: vrijdag 31 maart van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 1 april van 09.00 tot 12.00 uur: Nokkiebeurs in De Windwijzer
HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
De sociaal raadslieden van Minters kunnen hulp bieden bij het invullen van uw belastingformulier. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Kijk daarvoor op de website www.minters.nl of bel 010 – 435 10 22
VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: 16 april 10.30 uur Gezamenlijk viering. Eerste communieviering Eucharistie, voorganger M. Tharsis,
Pax Christikerk: Gezamenlijk viering in de H. Lucaskerk.
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.