WILLIBRORD ACTUEEL 09-04-2023

Jaargang 16, nr.31                                                                                                   09-04-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Witte Donderdag
H.Lucaskerk 6 april  geen viering
Pax Christikerk 6 april 19.15 uur Gezamenlijke eucharistieviering H. Egging. Koor: Zanggroep Impuls
Goede Vrijdag
H.Lucaskerk 7 april 15.00 uur Kruiswegviering met gelegenheid voor bloemenhulde
Voorganger: parochiaan. Cantor en samenzang
Pax Christikerk 7 april 15.00 uur Het gezongen lijdensverhaal volgens Judas. (Jesus Christ
Superstar). Gelegenheid voor bloemenhulde. Koor: Liriko. Voorgangers 3 D
H. Lucaskerk 7 april Geen avondviering
Pax Christikerk 7 april 19.30 uur Gezamenlijke viering van Goede Vrijdag.
Voorganger H.Egging. Koor: Willibrordkoor gelegenheid voor bloemenhulde.
Paaszaterdag
H. Lucaskerk 8 april 19.00 uur Gezinsviering. Voorganger: L. Meijer. Muziek en zang van
Okido liederen door Marit en Annika.
Pax Christikerk 8 april 21.00 uur Gezamenlijke Paaswake eucharistieviering Voorganger: H. Egging. Koor: Liriko
Zondag 1e Paasdag
H.Lucaskerk 9 april 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD. Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk 9 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD Koor: Zanggroep Impuls
In beide kerken is de deurcollecte voor het werk van pater Henk Erdhuizen in Bolivia

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 31 maart: vesperviering vanuit de Liduinabasiliek.
___________________________________________________________________________
BLOEMENHULDE
Op 7 april gedenken wij in beide kerken het leven en sterven van Jezus. Zowel in de
H. Lucaskerk als in de Pax Christikerk is er op Goede Vrijdag in alle vieringen gelegenheid voor een bloemenhulde bij het kruis.
VASTENACTIE
Uw gift voor de vastenactie 2023 is nog steeds van harte welkom.
U kunt uw gift voor de projecten van de Vastenactie overmaken naar:
NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie of via bijgaande QR-code. Om het u makkelijk te maken is er al een bedrag ingevuld, indien gewenst kunt u dat uiteraard zelf aanpassen.
HET LEVEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS VOLGENS JUDAS
Het Liturgisch Ritmisch Koor LiRiKo van de Pax Christikerk, dat dit jaar haar 40-jarig jubileum viert, brengt in de Goede Week tweemaal ‘Het leven en sterven van Jezus Christus volgens Judas’ ten gehore, een werk gebaseerd op de musical/film “Jezus Christ Superstar”. In 1988 was de première van dit door Henk Govaart bewerkte stuk en in 2005 heeft Liriko dit voor het laatst uitgevoerd. Na 18 jaar komt dit Nederlandstalige project nog een keer tot uitvoering o.l.v. Jurriaan Govaart. Een unieke kans om het lijdensverhaal te beleven. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Wanneer/waar: .
vrijdag 7 april om 15.00 uur, Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
ONTMOETEN
H. Lucaskerk: Woensdag 12 april bezoeken we het museum van Jan Anderson op de Kethelweg. Daar worden wij om 10.00 uur verwacht. Er is koffie en Vlaardingse koek. Ook is er een expositie over 750 jaar Vlaardingen. Het aantal plaatsen is beperkt dus als u mee wilt gaan graag vooraf opgeven ( tel. 06 23632559 of per email via ontmoetenkerkplein@gmail.com). Wij bezoeken het museum van 10.00-11.30 uur.
Pax Christikerk: Donderdag 13 april bent u weer van harte welkom in de Pax Christikerk voor een gezellige ontmoetingsochtend van 10.00-12.00 uur. Er is koffie,thee, tijd voor gesprek en wat er verder op het programma staat is nog een verrassing.
EERSTE H. COMMUNIE
Zondag 16 april zullen 5 kinderen hun eerste H. Communie doen. Zij hebben zich de afgelopen tijd voorbereid. En zondag 16 april is het dan zo ver. De viering is in de H. Lucaskerk en begint om 10.30 uur. Wij wensen de kinderen een mooie viering en feliciteren hen met deze stap in hun leven. Ook de ouders/verzorgers feliciteren wij en wensen hen veel geluk bij de verdere geloofsopvoeding van hun kind.
VREDESWEEK 2023
Van 14-24 september wordt de Vredesweek gehouden. Voor groepen, organisaties en personen die mee willen doen wordt er op dinsdag 18 april in de H. Lucaskerk een brede vergadering gehouden. Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Adres: H.Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen. Laat vooraf even weten dat je komt. Dat kan via tel. nr. 06 30565296 of per email ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
ZICHTBAAR AANWEZIG IN HEEL VLAARDINGEN
Hoe blijven we als katholieke gemeenschap in de toekomst -vanuit één kerkgebouw- zichtbaar en aanwezig in alle wijken van Vlaardingen? Dat is de opdracht die de commissie ‘Plan pastorale aanpak’ zich gegeven heeft. Zes parochianen van de Lucas- en Pax Christi-locatie buigen zich over deze vraag. Ze worden hierbij ondersteund door de kerkelijk opbouwwerker van het bisdom, Hein Steneker. Momenteel is de groep bezig om na te denken over hoe die ene gezamenlijke gemeenschap met pastorale activiteiten ingericht kan worden: wat moet er perse doorgaan? Wat kan er anders? Wat voor nieuwe activiteiten zijn er nodig? Daarna gaan we kijken hoe dit qua vrijwilligers in te vullen is. Zodra de eerste contouren van dit plan er zijn, willen we hierover in gesprek gaan met de huidige vrijwilligers van de Lucas- en Pax Christi-locatie om ons door hen te laten adviseren en inspireren.
Heeft u nu al vragen, adviezen en suggesties, laat het ons dan weten via de e-mail van Hein Steneker: h.steneker@bisdomrotterdam.nl
VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: 16 april 10.30 uur Gezamenlijke viering. Eerste communieviering Eucharistie, voorganger M. Tharsis,
Pax Christikerk: Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk.
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.