WILLIBRORD ACTUEEL 23-04-2023

Jaargang 16, nr.33                                                                                                   23-04-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk 23 april 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee, Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk 23 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee, Organist en samenzang.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 28 april vesperviering vanuit de Liduinabasiliek.
__________________________________________________________________________________

PATROONSFEEST
Op zaterdag 29 april, de vooravond van de Goede Herder zondag, nodigt het pastoraal team ons uit voor de viering van het Goede Herder Patroonsfeest.
Het thema zal zijn: “Op weg naar een luisterende kerk” Pater Stefan Mangnus o.p. zal over dit boeiende thema een lezing houden. Het programma is als volgt:
18.00 uur Eucharistieviering in de Liduina Basiliek. 19.00 uur Eenvoudige maaltijd
20.00 uur Lezing Stefan Mangnus o.p. 21.30 uur Napraten met een hapje en een drankje.

ONTMOETEN
H. Lucaskerk: 26 april hebben wij een ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk van
10-12 uur. Omdat het de volgende dag koningsdag is, maken wij er een oranje ontmoeten van. Bij de koffie is er oranjegebak en een oranjequiz. Daarna zijn er weer de verschillende tafels: praat-, kaart-, rummykup- en sjoelen. Wij sluiten onze ochtend af met een oranjebitter (of sap, of advocaat) en bitterballen. Tot 26 april !

ZICHTBAAR AANWEZIG IN HEEL VLAARDINGEN
Hoe blijven we als katholieke gemeenschap in de toekomst -vanuit één kerkgebouw- zichtbaar en aanwezig in alle wijken van Vlaardingen? Dat is de opdracht die de commissie ‘Plan pastorale aanpak’ zich gegeven heeft. Zes parochianen van de Lucas- en Pax Christi-locatie buigen zich over deze vraag. Ze worden hierbij ondersteund door de kerkelijk opbouwwerker van het bisdom, Hein Steneker. Momenteel is de groep bezig om na te denken over hoe die ene gezamenlijke gemeenschap met pastorale activiteiten ingericht kan worden: wat moet er perse doorgaan? Wat kan er anders? Wat voor nieuwe activiteiten zijn er nodig? Daarna gaan we kijken hoe dit qua vrijwilligers in te vullen is. Zodra de eerste contouren van dit plan er zijn, willen we hierover in gesprek gaan met de huidige vrijwilligers van de Lucas- en Pax Christi-locatie om ons door hen te laten adviseren en inspireren.
Heeft u nu al vragen, adviezen en suggesties, laat het ons dan weten via de e-mail van Hein Steneker: h.steneker@bisdomrotterdam.nl

HOBBY/PASSIEMARKT
Zaterdag 13 mei van 10.00-15.00 uur is er in kerkcentrum Holy een hobby/passiemarkt. Vorig jaar was deze markt in de Rehobothkerk en dat was een groot succes. Er kwamen veel mensen
een kijkje nemen, vandaar dat er weer een hobby/passiemarkt wordt gehouden. Dit jaar neemt kerkcentrum Holy de organisatie op zich. Dus………. heeft u een hobby, bent u actief bezig met een goed doel en wilt u daar iets van laten zien die dag, geef u dan op bij Corrie van Dorp. U kunt zich ook melden bij haar als u eerst meer wilt weten. Telefoon: 4740266 mailadres: corrievandorp@hetnet.nl

FILMAVOND
Woensdag 24 mei wordt in de Petrus en Pauluskerk de film Je m’appelle Bernadette vertoond. De film is ter voorbereiding op de bedevaart naar Lourdes die komende september wordt gehouden. Ook als u niet naar Lourdes gaat bent u van harte welkom de film te komen bekijken. Aanvang 20.00 uur. Vooraf graag aanmelden via email: m.j.p.soors@planet.nl of bij Secretariaat Petrus en Pauluskerk

ZONDAG 23 APRIL 17.00 UUR — CANTATE BWV 104 BETHELKERK VLAARDINGEN
Op 23 april zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de eerste cantatedienst van dit jaar, de cantate ‘Du Hirte Israel, hӧre’ (BWV 104) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd. Hij schreef het werk voor zondag Misericordia, de tweede zondag na Pasen. Een andere naam voor deze zondag is ‘Goede Herderzondag’, dat sluit aan bij de lezingen uit 1 Petrus 2 en Johannes 10, waarin het herderschap van Jezus centraal staat.
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Harald Quaaden(tenor) en Johan Vermeer (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. Voorganger in deze dienst is ds. G. Frӧberg. De toegang tot deze dienst is vrij. Na afloop is er een collecte.

WINDWIJZER – lezing met film
In de Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen, zal Pieter Wapenaar op 15 mei 2023 een lezing houden, met aansluitend film. De lezing vormt een inleiding op de film en zal hooguit 25 minuten duren. Na een korte pauze volgt de film, die ongeveer 80 minuten duurt.
Pieter vertelt in de ‘De andere reis met de Beagle’ over hoe de complexe persoonlijkheid van kapitein Robert FitzRoy aanleiding vormt voor de reis met Charles Darwin. Maar ook over het tragische lot van de inheemse bevolking van Vuurland. Hij houdt daarmee een korte inleiding op de film, waarin het water en een parelmoeren knoop de recente geschiedenis van Chili na de staatsgreep van 1973 met het verleden verbinden. Van harte welkom, laat je meeslepen door het verhaal en de prachtige film. Aanvang 20.00 uur.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEKEN
H.Lucaskerk: 30 april 9.30 uur Eucharistie, voorganger M. Tharsis, SVD Cantor en samenzang
Pax Christikerk: 30 april 11.00 uur Eucharistie, voorganger M. Tharsis, SVD. Organist en samenzang
In beide kerken deurcollecte t.b.v. Roepingenzondag
H.Lucaskerk 7 mei 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging Cantor en samenzang.
Pax Christikerk: 7 mei 11.00 uur Woord-en communieviering, leden van 3D
Koor: Liriko. Kinderwoorddienst en 10+ groep
Pax Christikerk: 3 mei 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis SVD.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken.

SECRETARIATEN Beide secretariaten zijn gesloten van 24 april tot en met 7 mei.
De eerstkomende WA verschijnt 4 mei

Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.