WILLIBRORD ACTUEEL 14-05-2023

Jaargang 16, nr.35                                                                                                               14-05-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk 14 mei 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger A. Kunnekkadan,SVD
Koor: Willibrordkoor.
Pax Christikerk: 14 mei 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger A. Kunnekkadan,SVD
Koor: Impuls.
Pax Christikerk: 17 mei 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken.
Pax Christikerk 18 mei 10.30 uur Hemelvaart Gezamenlijke viering voorganger
Ch.Duynstee. Koor: Willibrordkoor

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand: vesperviering vanuit de basiliek
__________________________________________________________________________________

VERTREK PASTOOR DUYNSTEE
In het weekend van 7 mei is in een kanselboodschap de brief van het bisdom voorgelezen waarin bekend werd gemaakt dat pastoor Ch. Duynstee met ingang van 1 oktober 2023 onze parochie zal verlaten. Hij heeft bij de bisschop aangegeven de laatste jaren voor zijn emeritaat terug te willen treden als eindverantwoordelijke voor een parochie. Pastoor Duynstee zal per 1 oktober 2023 door de bisschop worden benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Franciscus, tussen duin en tuin te Honselersdijk e.o. Het vertrek van pastoor Duynstee is een ingrijpend verlies voor onze parochie. Wij wensen pastoor Duynstee nog veel goede jaren in zijn toekomstige parochie. Volledigheidshalve is de brief van het bisdom waarin het vertrek van pastoor Duynstee bekend wordt gemaakt gevoegd bij deze WA.
LIDUINAFEEST
Zondag 14 mei wordt in de basiliek het Liduinafeest gehouden. Om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Van 12.-14 uur Openstelling van de basiliek en rondleiding. 14.00 Gebedsmoment in de basiliek, daarna processie door de straten van Schiedam.16.00 uur afsluitende vesperdienst in de Liduinabasiliek. Aansluitend ontmoeting met soep en een broodje in de Wilgenburg.
GELOOFSVERDIEPING
Dauwtrappen met Hemelvaart
Traditiegetrouw gaan we dauwtrappen op Hemelvaartsdag. De wandeling is op 18 mei. Start om 7 uur, als de dauw er nog net is. We wandelen anderhalf uur door de mooie Broekpolder. Onderweg staan we stil voor een bijzonder verhaal en een meditatief moment waar we tijdens het verder wandelen met elkaar over praten. We sluiten af met een eenvoudig ontbijt. Aansluitend kan men naar de viering in de Pax Chrisitkerk die om 10.30 uur begint.
Start: om 7.00 uur bij sportcentrum Polderpoort, Watersportweg 11.
Einde van de wandeling ca. 9.30 uur. Aanmelden is wenselijk via de email geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijst in de kerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Vensters op God
Aan de hand van het boek Ars Sacra maken we een reis door verschillende eeuwen kunstgeschiedenis. Van vroege eenvoudige voorstellingen uit de catacomben tot rijk gedecoreerde
kathedralen uit de hoogtijdagen van de Christelijke kunst. Wat zeggen de vormen ons over het geloof in die tijd. Welke Bijbelverhalen worden uitgebeeld en wie zijn de figuranten op de voorstellingen? Ds. Hugo Habekotté houdt een inleiding en neemt ons mee door de boeiende wereld van de Christelijke kunst. De avond is op donderdag 25 mei. Aanvang 20.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur) in de Pax Christikerk. Aanmelden is wenselijk via de email geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of telefonisch (06 10709911) of via de intekenlijst in de kerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

AFTER DEW HIKE VOOR JONGEREN, 18 MEI 2023
Het dauwtrappen of ‘hemelvaren’ werd in de 19e eeuw gedaan omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. Omdat middelbare scholieren over het algemeen niet zo van vroeg opstaan houden, worden zij uitgenodigd om op Hemelvaartsdag om 13.00 uur samen te gaan wandelen. Tijdens het wandelen gaan we met elkaar in gesprek naar aanleiding van het verhaal van de Emmausgangers. De wandeling start en eindigt in de Pax Christikerk.

BEDEVAART NAAR BEAURAING
Van zaterdag 16 september t/m dinsdag 19 september gaan wij met een touringcar op bedevaart naar Beauraing. Beauraing is een kleine stad aan de rand van de Ardennen, Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige meisjes. Eenvoudig is het nog altijd gebleven. De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviadukt. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis. Er gaat een staf mee voor pelgrims die verzorging nodig hebben. Als geestelijk begeleider gaat dit jaar pater Melvin Tharsis uit onze parochie mee. Wilt u ook mee of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:Tiny van Rijn-Kennepohl – 06-36543593 of met Elly van Niel-Trossel – 06-17322245

KERKTERRAS
Voor het Kerkterras van 20 augustus a.s. zouden we graag weer een gelegenheidskoor samenstellen. Hoe leuk is het om met jong en oud samen te zingen op het Kerkterras! Aanmelden kan tot eind mei op kerkterras@gmail.com.
Dick Nels neemt de coördinatie op zich voor de muziek en zang. De repetitiedagen zijn al bekend en dat zijn woensdag 7 juni, woensdag 21 juni en woensdag 16 augustus. We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk.
Wie belangstelling heeft om mee te werken aan de muzikale begeleiding, neem dan z.s.m. contact op, ook via kerkterras@gmail.com. Dick Nels kan het dan verder afstemmen.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEKEN
H.Lucaskerk 21 mei 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger H. EggingCantor en samenzang
Pax Christikerk: 21 mei 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis SVD Pianist en samenzang
In beide kerken deurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen.
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.