WILLIBRORD ACTUEEL 21-05-2023

Jaargang 16, nr. 36                                                                                 21-05-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk 21 mei 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging Cantor en samenzang
Pax Christikerk: 21 mei 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD Pianist en samenzang.
In beide kerken deurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand: vesperviering vanuit de basiliek
__________________________________________________________________________________

TOELICHTING OP DE BESLUITVORMING OVER DE VLAARDINGSE KERKGEBOUWEN
Op zondag 11 juni na afloop van de vieringen van 9.30 uur in de Lucaskerk en van 11.00 uur in de Pax Christikerk zal het parochiebestuur een toelichting geven op de voortgang van de besluitvorming over de Vlaardingse kerkgebouwen. U bent daarbij van harte uitgenodigd.

PINKSTERACTIE KERK MET STIP
De Vlaardingse RK kerken zijn Kerk met Stip. Al een aantal jaren houden wij een Pinksterkaartenactie voor de mensen die verblijven in PI (Penitentiaire Inrichting) De Schie in Rotterdam. Ook dit jaar willen wij weer een Pinkstergroet overbrengen. In beide kerken liggen er na de viering op 21 mei kaarten klaar waarop u een groet kunt schrijven voor de mensen in de Schie. De kaarten worden naar De Schie gebracht. De kaarten met uw groeten worden zeer op prijs gesteld.

GELOOFSVERDIEPING
Vensters op God
Aan de hand van het boek Ars Sacra maken we een reis door verschillende eeuwen kunstgeschiedenis. Van vroege eenvoudige voorstellingen uit de catacomben tot rijk gedecoreerde kathedralen uit de hoogtijdagen van de Christelijke kunst. Wat zeggen de vormen ons over het geloof in die tijd. Welke Bijbelverhalen worden uitgebeeld en wie zijn de figuranten op de voorstellingen? Ds. Hugo Habekotté houdt een inleiding en neemt ons mee door de boeiende wereld van de Christelijke kunst. De avond is op donderdag 25 mei. Aanvang 20.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur) in de Pax Christikerk. Aanmelden is wenselijk via de email geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of telefonisch (06 10709911) of via de intekenlijst in de kerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

LOURDESFILM
Op woensdagavond 24 mei wordt om 20.00 uur in de narthex van de Petrus en Pauluskerk in Maassluis de film ‘Je m’appelle Bernadette’ gedraaid. U bent van harte welkom.
Wilt u zich even aanmelden bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk?
Tel. 010-5912080 of via de e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
U kunt zich ook aanmelden bij Marianne Soors: e-mail: m.j.p.soors@planet.nl

INFORMATIE LOURDESREIS
Zondag 21 mei om ca.13.00 uur is er in de Pax Christikerk een korte informatiebijeenkomst over de reis naar Lourdes die van 11 tot en met 16 september wordt gehouden.
Tot 1 juli kunt u zich opgeven voor de Lourdes-reis bij Riet Barendrecht (06-22145635) email
m.g.r.barendrecht@kpnmail.nl of bij Marianne Soors (06-54797022) email m.j.p.soors@planet.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE R.-K. VIERINGEN IN HET ZONNEHUIS.
In verpleeghuis het Zonnehuis is er 2 keer per maand een R.-k. viering op de dinsdagochtend. Een groep bewoners komt daar graag naar toe. Dat is echter alleen mogelijk als er voldoende vrijwilligers zijn. Helaas zijn we de laatste tijd vrijwilligers verloren aan ziekte en ouderdom.
Wat doen de vrijwilligers? Het klaarmaken van de vieringstafel, bewoners die op de lijst staan ophalen op de afdeling, bewoners helpen met blad omslaan en eventueel tekst aanwijzen tijdens de viering, het verzorgen van de gezamenlijke koffie na de viering, deelnemen aan de gesprekken aan tafel en het na afloop weer naar de afdeling brengen van de bewoners. Daarna drinken we als groep nog onderling wat en praten we bij.Het is een gezellige groep, je bouwt een band op met bewoners en draagt bij aan iets waar bewoners erg blij mee zijn. Voor verdere informatie kun je / kunt u terecht bij Ank Hermans              JHermans@zgvlaardingen.nl of 010-475.9406), R.-k. geestelijk verzorgster.

BEDEVAART NAAR BEAURAING
Van zaterdag 16 september t/m dinsdag 19 september gaan wij met een touringcar op bedevaart naar Beauraing. Beauraing is een kleine stad aan de rand van de Ardennen, Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige meisjes. Eenvoudig is het nog altijd gebleven. De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviadukt. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis. Er gaat een staf mee voor pelgrims die verzorging nodig hebben. Als geestelijk begeleider gaat dit jaar pater Melvin Tharsis uit onze parochie mee. Wilt u ook mee of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:Tiny van Rijn-Kennepohl – 06-36543593 of met Elly van Niel-Trossel – 06-17322245

KERKTERRAS
Voor het Kerkterras van 20 augustus a.s. zouden we graag weer een gelegenheidskoor samenstellen. Hoe leuk is het om met jong en oud samen te zingen op het Kerkterras! Aanmelden kan tot eind mei op kerkterras@gmail.com.
Dick Nels neemt de coördinatie op zich voor de muziek en zang. De repetitiedagen zijn al bekend en dat zijn woensdag 7 juni, woensdag 21 juni en woensdag 16 augustus. We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk.
Wie belangstelling heeft om mee te werken aan de muzikale begeleiding, neem dan z.s.m. contact op, ook via kerkterras@gmail.com. Dick Nels kan het dan verder afstemmen.

VLAARDINGSE SAGEN EN LEGENDEN
Op donderdag 25 mei wordt oud Vlaardingen tot leven gebracht door vertellingen van sagen en legenden over deze stad. Theo Werner en Ben van Dorp vertellen de verhalen die alweer lang geleden op papier gezet zijn. Een van de bekendere verhalen is die van de Kattenbeker. Liedjeszanger Rob Lichtendahl componeerde speciaal voor deze avond een aantal liederen rondom de vertelde sagen en legenden. Een unieke combinatie dus! Aanvang is om 19.30 uur, entree € 5,-. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEKEN

H.Lucaskerk 28 mei 10.30 uur Pinksteren gezamenlijke viering
Eucharistieviering, voorganger M.Tharsis. SVD Koor: Liriko
Pax Christikerk: Gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk
In beide kerken deurcollecte voor de Pinksteractie

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.