WILLIBRORD ACTUEEL 28-05-2023

Jaargang 16, nr. 37                                                                                28-05-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk 28 mei 10.30 uur Pinksteren. Gezamenlijke Eucharistieviering,
Voorganger M.Tharsis SVD Koor: Liriko
Pax Christikerk: Gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk.
Pax Christikerk gesloten.
Deurcollecte voor de Pinksteractie

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 26 mei is er weer een vesperviering vanuit de basiliek
__________________________________________________________________________________

TOELICHTING OP DE BESLUITVORMING OVER DE VLAARDINGSE KERKGEBOUWEN
Op zondag 11 juni na afloop van de vieringen van 9.30 uur in de Lucaskerk en van 11.00 uur in de Pax Christikerk zal het parochiebestuur een toelichting geven op de voortgang van de besluitvorming over de Vlaardingse kerkgebouwen. U bent daarbij van harte uitgenodigd
🎶 KOM MEEZINGEN MET ONS 🎶
Zondag 4 juni om 11:00 uur is er weer een Gezinsviering in de Pax Christikerk.
Voor de viering zoeken we nog kinderen die willen meezingen in het kindergelegenheidskoortje van Marit van Reisen. Het idee is om een uur voor de viering alvast in te zingen. Het repertoire zal vooral bestaan uit bekende Okido liedjes.
Wil je meezingen of meer informatie stuur dan een e-mail naar jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
En of je nu al ervaring in het zingen hebt of niet, iedereen is welkom!

PINKSTERACTIE KERK MET STIP
De Vlaardingse RK kerken zijn Kerk met Stip. Vorige week lagen er in beide kerken kaarten klaar om een bemoedigende groet te schrijven voor de mensen in De Schie. De actie was een groot succes. In beide kerken hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep. Een van onze parochianen heeft de afgelopen week een flinke stapel kaarten met Pinkstergroeten naar De Schie gebracht. We weten zeker dat de kaarten met uw groeten zeer op prijs gesteld zijn.

PRODUCTEN VOOR DE VOEDSELBANK
In mei zamelden we eieren in voor de Voedselbank. Vanuit de organisatie ontvingen we dit bericht. Graag wil ik mijn enthousiasme even met u delen betreffende de inzameling van de eieren.
Vond ik het aanvankelijk een gewaagd product, het resultaat was verbluffend.
We haalden bijna 2000 eieren op. Van een eieren handelaar kregen we lege doosjes voor zes eieren om daarmee de grote dozen en tray’s te splitsen voor de 1-2 persoons huishoudens, waarvan er de meeste zijn bij de voedselbank. Momenteel zijn er 215 gezinnen totaal. Graag brengen we, namens de clienten, onze dank over aan alle gevers.
Zondag 4 juni is er in beide kerken weer een inzameling van producten voor de voedselbank. Het “product van de maand” is dan rijst en pasta’s. We hopen weer op een groot succes.

GELOOFSVERDIEPING
Vele kamers – boek van Jacobine Geel
Woensdagavond 21 juni wordt in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis een avond gehouden gehouden over het boek van Jacobine Geel. In haar boek ‘Vele Kamers’ bespreekt zij haar weg door de Bijbel. In hoofdstuk IV bespreekt zij de slotscene van de film’Son of Man’. De verrassende voorbeelden die zij daarover aanhaalt zijn bijzonder treffend. Tijdens de avond gaan we over het hoofdstuk in gesprek, wat doet het ons en welke aspecten van ons geloof worden aangesproken. Na aanmelding krijgt u het betreffende hoofdstuk tijdig per e-mail toegezonden.
De avond begint om 19.45 uur, einde ca. 21.45 uur. Aanmelden vóór 17 juni via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
INFORMATIE LOURDESREIS GEMIST?
Afgelopen zondag waren de mensen van de Lourdes-werkgroep uit Maassluis in de Pax Christikerk om informatie te geven over de reis naar Lourdes die van 11 tot en met 16 september wordt gehouden. Heeft u deze bijeenkomst gemist, maar heeft u wel interesse om mee te gaan of wilt u meer informatie? In beide kerken liggen folders en inschrijfformulieren.
Tot 1 juli kunt u zich opgeven voor de Lourdes-reis bij Riet Barendrecht (06-22145635) email
m.g.r.barendrecht@kpnmail.nl of bij Marianne Soors (06-54797022) email m.j.p.soors@planet.nl
Ingevulde inschrijfformulieren kunt u afgeven bij de Pax Christikerk, t.a.v. Elly Barendregt.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE R.-K. VIERINGEN IN HET ZONNEHUIS.
In verpleeghuis het Zonnehuis is er 2 keer per maand een R.-k. viering op de dinsdagochtend. Een groep bewoners komt daar graag naar toe. Dat is echter alleen mogelijk als er voldoende vrijwilligers zijn. Helaas zijn we de laatste tijd vrijwilligers verloren aan ziekte en ouderdom.
Wat doen de vrijwilligers? Het klaarmaken van de vieringstafel, bewoners die op de lijst staan ophalen op de afdeling, bewoners helpen met blad omslaan en eventueel tekst aanwijzen tijdens de viering, het verzorgen van de gezamenlijke koffie na de viering, deelnemen aan de gesprekken aan tafel en het na afloop weer naar de afdeling brengen van de bewoners. Daarna drinken we als groep nog onderling wat en praten we bij.Het is een gezellige groep, je bouwt een band op met bewoners en draagt bij aan iets waar bewoners erg blij mee zijn. Voor verdere informatie kun je / kunt u terecht bij Ank Hermans ( JHermans@zgvlaardingen.nl of 010-475.9406), R.-k. geestelijk verzorgster.

BEDEVAART NAAR BEAURAING
Van zaterdag 16 september t/m dinsdag 19 september gaan wij met een touringcar op bedevaart naar Beauraing. Beauraing is een kleine stad aan de rand van de Ardennen, Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige meisjes. Eenvoudig is het nog altijd gebleven. De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviadukt. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis. Er gaat een staf mee voor pelgrims die verzorging nodig hebben. Als geestelijk begeleider gaat dit jaar pater Melvin Tharsis uit onze parochie mee. Wilt u ook mee of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:Tiny van Rijn-Kennepohl – 06-36543593 of met Elly van Niel-Trossel – 06-17322245

KERKTERRAS
Voor het Kerkterras van 20 augustus a.s. zouden we graag weer een gelegenheidskoor samenstellen. Hoe leuk is het om met jong en oud samen te zingen op het Kerkterras! Aanmelden kan tot eind mei op kerkterras@gmail.com.
Dick Nels neemt de coördinatie op zich voor de muziek en zang. De repetitiedagen zijn al bekend en dat zijn woensdag 7 juni, woensdag 21 juni en woensdag 16 augustus. We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk.
Wie belangstelling heeft om mee te werken aan de muzikale begeleiding, neem dan z.s.m.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEKEN
H.Lucaskerk 4 juni 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger M.Tharsis. SVD
Cantor en samenzang
Pax Christikerk: 4 juni 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging. Gezinsviering.
Kinderen zingen liedjes van Okido o.l.v. Marit van Reisen

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.