WILLIBRORD ACTUEEL 04-06-2023

Jaargang 16, nr. 38                                                                              04-06-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk 04 juni 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger M.Tharsis SVD
Cantor en samenzang
Pax Christikerk 04 juni 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger H.Egging
Gelegenheidskoortje o.l.v. Marit en Annika van Reisen Gezinsviering
Pax Christikerk 07 juni 14.00 uur Eucharistieviering voorganger: M. Tharsis, SVD

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand: vesperviering vanuit de basiliek
__________________________________________________________________________________

TOELICHTING OP DE BESLUITVORMING OVER DE VLAARDINGSE KERKGEBOUWEN
Op zondag 11 juni na afloop van de vieringen van 9.30 uur in de Lucaskerk en van 11.00 uur in de Pax Christikerk zal het parochiebestuur een toelichting geven op de voortgang van de besluitvorming over de Vlaardingse kerkgebouwen. U bent daarbij van harte uitgenodigd.
🎶 KOM MEEZINGEN MET ONS 🎶
Zondag 4 juni om 11:00 uur is er weer een Gezinsviering in de Pax Christikerk.
Voor de viering zoeken we nog kinderen die willen meezingen in het kindergelegenheidskoortje van Marit van Reisen. Het idee is om een uur voor de viering alvast in te zingen. Het repertoire zal vooral bestaan uit bekende Okido liedjes.
Wil je meezingen of meer informatie stuur dan een e-mail naar jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
En of je nu al ervaring in het zingen hebt of niet, iedereen is welkom!

ZONDAG 4 JUNI VIERT DE ORTHODOXE OEKRAÏENSE GEMEENSCHAP PINKSTEREN
De Orthodoxe Oekraïense gemeenschap viert komende zondag 4 juni Pinksteren, om 11.00 uur in de Lucaskerk. U bent daarbij van harte welkom. Priester Dimitry hoopt enkele zusters en broeders uit Vlaardingse kerken te mogen ontmoeten. De kerk is hiervoor open vanaf kwart voor elf. De dienst duurt ongeveer twee uur. Mogelijk voor een vraag: movzwo@hetnet.nl tel.: 0630565296 De koffiepauze na de dienst van half tien zal kort zijn.

PRODUCTEN VOOR DE VOEDSELBANK
Zondag 4 juni is er in beide kerken weer een inzameling van producten voor de voedselbank. Het “product van de maand” is dan rijst en pasta’s. We hopen weer op een groot succes.

KERKTERRASKOOR — 7 juni 1e repetitie
Voor het Kerkterras van 20 augustus a.s. zouden we graag weer een gelegenheidskoor samenstellen. Hoe leuk is het om met jong en oud samen te zingen op het Kerkterras!
Dick Nels neemt de coördinatie op zich voor de muziek en zang. De repetitiedagen zijn al bekend en dat zijn woensdag 7 juni, woensdag 21 juni en woensdag 16 augustus. We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk.

ONTMOETINGSOCHTEND
Pax Christikerk: 8 juni van 10.00-12.00 uur is er weer een gezellige ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk. Er is koffie,thee en tijd voor gesprek. Wat er verder op het programma staat is nog een verrassing.

LIDUINAFEEST EN HAAR ‘EIGENLIJKE FEESTDAG’
Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag. Maar er is nòg een feestdag van Liduina, namelijk de ‘eigenlijke’ feestdag volgens de liturgische kalender: 14 juni. Ook op deze dag zullen wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina.
Op woensdag 14 juni om 19.00 uur organiseert de broederschap van Sint Liduina een bezinnende avond, met de vespers in de Liduinabasiliek en om 19:30 uur een lezing over ‘Sint Liduina en de goede dood’ door dr. Huub Flohr in De Wilgenburg (de parochiezaal achter de kerk).

GELOOFSVERDIEPING
Vele kamers – boek van Jacobine Geel
Woensdagavond 21 juni wordt in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis een avond gehouden gehouden over het boek van Jacobine Geel. In haar boek ‘Vele Kamers’ bespreekt zij haar weg door de Bijbel. In hoofdstuk IV bespreekt zij de slotscene van de film’Son of Man’. De verrassende voorbeelden die zij daarover aanhaalt zijn bijzonder treffend. Tijdens de avond gaan we over het hoofdstuk in gesprek, wat doet het ons en welke aspecten van ons geloof worden aangesproken. Na aanmelding krijgt u het betreffende hoofdstuk tijdig per e-mail toegezonden.
De avond begint om 19.45 uur, einde ca. 21.45 uur. Aanmelden vóór 17 juni via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

INFORMATIE LOURDESREIS GEMIST?
Afgelopen zondag waren de mensen van de Lourdes-werkgroep uit Maassluis in de Pax Christikerk om informatie te geven over de reis naar Lourdes die van 11 tot en met 16 september wordt gehouden. Heeft u deze bijeenkomst gemist, maar heeft u wel interesse om mee te gaan of wilt u meer informatie? In beide kerken liggen folders en inschrijfformulieren.
Tot 1 juli kunt u zich opgeven voor de Lourdes-reis bij Riet Barendrecht (06-22145635) email
m.g.r.barendrecht@kpnmail.nl of bij Marianne Soors (06-54797022) email m.j.p.soors@planet.nl
Ingevulde inschrijfformulieren kunt u afgeven bij de Pax Christikerk, t.a.v. Elly Barendregt.

DE WINDWIJZER
Op zaterdag 10 juni om 15.00 uur zal in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel de klassieke zwart-wit film ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ te zien zijn. De stille film wordt live voorzien van orgelbegeleiding door de gerenommeerde organist Geert Bierling. Dit unieke evenement belooft een onvergetelijke middag te worden die je niet wilt missen. Aanvang is om 15.00 uur en een kaartje kost €7,50. Je bent van harte uitgenodigd!

VLAARDINGEN 750 — CONCERT IN DE GROTE KERK
Zoals u weet vieren we dit jaar dat Vlaardingen 750 jaar geleden stadsrechten verkreeg.
Ter gelegenheid hiervan worden er een 4-tal concerten georganiseerd in de Grote Kerk.
Het eerste concert zal zijn op 10 juni a.s.
Medewerking wordt verleend door de Vespercantorij, een klein mannenkoor en door Aad Zoutendijk op het Van Peteghem-orgel. Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis. Na afloop zal u een consumptie worden aangeboden.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEKEN
H.Lucaskerk 11 juni 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 11 juni 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis SVD
Koor: Impuls

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.