WILLIBRORD ACTUEEL 11-06-2023

Jaargang 16, nr. 39                                                                                11-06-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk 11 juni 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk 11 juni 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M.Tharsis,SVD Koor: Impuls

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand: vesperviering vanuit de basiliek
__________________________________________________________________________________

TOELICHTING OP DE BESLUITVORMING OVER DE VLAARDINGSE KERKGEBOUWEN
Op zondag 11 juni na afloop van de vieringen van 9.30 uur in de Lucaskerk en van 11.00 uur in de Pax Christikerk zal het parochiebestuur een toelichting geven op de voortgang van de besluitvorming over de Vlaardingse kerkgebouwen. U bent daarbij van harte uitgenodigd.

ONTMOETINGSOCHTEND
H. Lucaskerk: Woensdag 14 juni van 10 – 12 uur ontmoeten op het kerkplein van de H.Lucaskerk. Wij drinken koffie en er zijn diverse tafels (kaart- , rummykub-, sjoelen en natuurlijk is er een praattafel), om 12 uur sluiten wij af met soep.

SOEPCAFE
Zondag 18 juni staan er na de viering (ca 12.45 uur) weer pannen soep, broodjes en ander lekkers voor u klaar in ‘het Soepcafe’ in de Pax Christikerk. Iedereen is van harte welkom, wel graag vooraf opgeven via de intekenlijsten in de hal van de kerk of via tel. nr. 06 10709911.

LiRiKo VIERT FEEST
Zondag 25 juni viert LiRiKo haar 40-jarig jubileum met een feestelijke viering in de Pax Christikerk. De viering, waarin Lidwien Meijer zal voorgaan, begint om 11.00 uur en om 10.45 uur begint het koor met een voorprogramma.
Na afloop trakteert de 40-jarige LiRiKo op wat lekkers. U bent van harte welkom!

LIDUINAFEEST EN HAAR ‘EIGENLIJKE FEESTDAG
Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag. Maar er is nòg een feestdag van Liduina, namelijk de ‘eigenlijke’ feestdag volgens de liturgische kalender: 14 juni. Ook op deze dag zullen wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina.
Op woensdag 14 juni om 19.00 uur organiseert de broederschap van Sint Liduina een bezinnende avond, met de vespers in de Liduinabasiliek en om 19:30 uur een lezing over ‘Sint Liduina en de goede dood’ door dr. Huub Flohr in De Wilgenburg (de parochiezaal achter de kerk).

KERKTERRASKOOR — 21 juni 2e repetitie
Voor het Kerkterras van 20 augustus a.s. is er weer een gelegenheidskoor samengesteld. De 1e repetitie heeft inmiddels plaatsgevonden. Wil je nog aansluiten? Je kunt je nog aanmelden bij Dick Nels of via emailadres: kerkterras@gmail.com
De repetitiedagen zijn al bekend en dat zijn woensdag 21 juni en woensdag 16 augustus. We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk.

GELOOFSVERDIEPING
Vele kamers – boek van Jacobine Geel
Woensdagavond 21 juni wordt in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis een avond gehouden gehouden over het boek van Jacobine Geel. In haar boek ‘Vele Kamers’ bespreekt zij haar weg door de Bijbel. In hoofdstuk IV bespreekt zij de slotscene van de film’Son of Man’. De verrassende voorbeelden die zij daarover aanhaalt zijn bijzonder treffend. Tijdens de avond gaan we over het hoofdstuk in gesprek, wat doet het ons en welke aspecten van ons geloof worden aangesproken. Na aanmelding krijgt u het betreffende hoofdstuk tijdig per e-mail toegezonden. De avond begint om 19.45 uur, einde ca. 21.45 uur. Aanmelden vóór 17 juni via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

INFORMATIE LOURDESREIS GEMIST?
Afgelopen zondag waren de mensen van de Lourdes-werkgroep uit Maassluis in de Pax Christikerk om informatie te geven over de reis naar Lourdes die van 11 tot en met 16 september wordt gehouden. Heeft u deze bijeenkomst gemist, maar heeft u wel interesse om mee te gaan of wilt u meer informatie? In beide kerken liggen folders en inschrijfformulieren.
Tot 1 juli kunt u zich opgeven voor de Lourdes-reis bij Riet Barendrecht (06-22145635) email
m.g.r.barendrecht@kpnmail.nl of bij Marianne Soors (06-54797022) email m.j.p.soors@planet.nl
Ingevulde inschrijfformulieren kunt u afgeven bij de Pax Christikerk, t.a.v. Elly Barendregt.

CANTATEDIENST
Op 11 juni aanvang 17.00 uur zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in de tweede cantatedienst van dit jaar, de cantate ‘O Ewigkeit, de Donnerwort’ (BWV 20) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd. Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johan Vermeer (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. Voorganger in deze dienst is ds. Jan de Visser
De toegang tot deze dienst is vrij. Na afloop is er een collecte. Meer informatie:
www.cantatesvlaardingen.nl

WINDWIJZER
Zin op Zondag met Elma Oosthoek
Wat kan een samenleving die veel meer gericht is op individuele ontwikkeling en het ‘ík’ leren van Ubuntu: de (Zuid)Afrikaanse levensfilosofie dat alles met elkaar verbonden is. In deze Zin op Zondag vertelt Elma aan de hand van foto- en filmmateriaal van deze zoektocht. Ze nodigt de bezoeker uit om geen deelnemer maar deelgever te zijn van deze bijeenkomst. Het is de laatste Zin op Zondag voor de zomersluiting. Ben jij erbij op zondag 18 juni? Aanvang is om 15.00 uur en de entree is vrij.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEKEN
H.Lucaskerk 18 juni Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk
Pax Christikerk: 18 juni 10.30 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging.
Koor: Willibrordkoor. Seizoenafsluiting.
Deurcollecte voor pater Henk Erdhuizen.
Pax Christikerk: 21 juni 14.00 uur Eucharistieviering: H. Egging

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.