WILLIBRORD ACTUEEL 18-06-2023

Jaargang 16, nr. 40                                                                     18-06-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk 18 juni Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk
Pax Christikerk 18 juni 10.30 uur Gezamenlijke viering
Eucharistieviering, voorganger H. Egging Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte voor pater Henk Erdhuizen.
Pax Christikerk 21 juni 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging
Na afloop van de viering is er ontmoeting met koffie en thee

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand: vesperviering vanuit de basiliek
__________________________________________________________________________________

LiRiKo VIERT FEEST
Zondag 25 juni viert LiRiKo haar 40-jarig jubileum met een feestelijke viering in de Pax Christikerk. De viering, waarin Lidwien Meijer zal voorgaan, begint om 11.00 uur en om 10.45 uur begint het koor met een voorprogramma.
Na afloop trakteert de 40-jarige LiRiKo op wat lekkers. U bent van harte welkom!

HIGH TEA
Evenals vorig jaar organiseert Lucas Cooking weer een High Tea. Dit jaar zijn parochianen van de Goede Herder welkom op zondag 9 juli. De feestelijke High Tea met zoete en hartige lekkernijen wordt gehouden in de H. Lucaskerk en begint om 12.30 uur.
De kosten zijn € 7.50 p.p. U kunt zich opgeven via emailadres lucascooking.vld@gmail.com of via de intekenlijst in de hal van de kerk. De koks van Lucas Cooking zien u graag op 9 juli.

KERKTERRASKOOR — 21 juni 2e repetitie
Voor het Kerkterras van 20 augustus a.s. is er weer een gelegenheidskoor samengesteld. De 1e repetitie heeft inmiddels plaatsgevonden. Wil je nog aansluiten? Je kunt je nog aanmelden bij Dick Nels of via emailadres: kerkterras@gmail.com

GELOOFSVERDIEPING
Vele kamers – boek van Jacobine Geel
Woensdagavond 21 juni wordt in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis een avond gehouden gehouden over het boek van Jacobine Geel. In haar boek ‘Vele Kamers’ bespreekt zij haar weg door de Bijbel. In hoofdstuk IV bespreekt zij de slotscene van de film’Son of Man’. De verrassende voorbeelden die zij daarover aanhaalt zijn bijzonder treffend. Tijdens de avond gaan we over het hoofdstuk in gesprek, wat doet het ons en welke aspecten van ons geloof worden aangesproken. Na aanmelding krijgt u het betreffende hoofdstuk tijdig per e-mail toegezonden. De avond begint om 19.45 uur, einde ca. 21.45 uur. Aanmelden vóór 17 juni via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

PELGRIMEREN IN EN ROND DE GROT
In het zomernummer van Kerk aan de Waterweg vindt u op pagina 27 een artikel over de Lourdesreis in september.Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marianne Soors, tel: 06 54797022 e-mail: m.j.p.soors@planet.nl
Riet Barendrecht, tel: 010 5924987 of 06 22145635 e-mail: m.g.r.barendrecht@kpnmail.nl
Tot 1 juli kunt u zich nog opgeven voor de Lourdesreis.

BEDEVAART NAAR BEAURAING
Van zaterdag 16 september t/m dinsdag 19 september gaan wij met een touringcar op bedevaart naar Beauraing. Beauraing is een kleine stad aan de rand van de Ardennen, Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige meisjes. Eenvoudig is het nog altijd gebleven. De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviadukt. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis. Er gaat een staf mee voor pelgrims die verzorging nodig hebben. Als geestelijk begeleider gaat dit jaar pater Melvin Tharsis uit onze parochie mee. Wilt u ook mee of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:Tiny van Rijn-Kennepohl – 06-36543593 of met Elly van Niel-Trossel – 06-17322245

WINDWIJZER
Zin op Zondag met Elma Oosthoek
Wat kan een samenleving die veel meer gericht is op individuele ontwikkeling en het ‘ík’ leren van Ubuntu: de (Zuid)Afrikaanse levensfilosofie dat alles met elkaar verbonden is. In deze Zin op Zondag vertelt Elma aan de hand van foto- en filmmateriaal van deze zoektocht. Ze nodigt de bezoeker uit om geen deelnemer maar deelgever te zijn van deze bijeenkomst. Het is de laatste Zin op Zondag voor de zomersluiting. Ben jij erbij op zondag 18 juni? Aanvang is om 15.00 uur en de entree is vrij.
Expositie Hans Treurniet
Door zijn werk voor de Vlaardingse stichting “Food for All” bezoekt Hans Treurniet met regelmaat Ethiopië, een land met kleurrijke contrasten, ook tussen de mensen die er wonen. Bij de regelmatige ontmoetingen met de mensen in Fital wordt Hans steeds weer getroffen door hun gelaatsuitdrukkingen, die weergeven wat er in hen omgaat. Een aantal van deze gezichten heeft hij vastgelegd met de camera De opening was op zaterdag 3 juni om 16.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd. De expositie is te zien tot 14 juli a.s. op maandag t/m donderdag van 9.00-14.00 uur.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE R.-K. VIERINGEN IN HET ZONNEHUIS.
In verpleeghuis het Zonnehuis is er 2 keer per maand een R.-k. viering op de dinsdagochtend. Een groep bewoners komt daar graag naar toe. Dat is echter alleen mogelijk als er voldoende vrijwilligers zijn. Helaas zijn we de laatste tijd vrijwilligers verloren aan ziekte en ouderdom.
Wat doen de vrijwilligers? Het klaarmaken van de vieringstafel, bewoners die op de lijst staan ophalen op de afdeling, bewoners helpen met blad omslaan en eventueel tekst aanwijzen tijdens de viering, het verzorgen van de gezamenlijke koffie na de viering, deelnemen aan de gesprekken aan tafel en het na afloop weer naar de afdeling brengen van de bewoners. Daarna drinken we als groep nog onderling wat en praten we bij.Het is een gezellige groep, je bouwt een band op met bewoners en draagt bij aan iets waar bewoners erg blij mee zijn. Voor verdere informatie kun je / kunt u terecht bij Ank Hermans (JHermans@zgvlaardingen.nl of 010-475.9406), R.-k. geestelijk verzorgster.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEKEN

H.Lucaskerk 25 juni 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, SVD
Pax Christikerk: 25 juni 11.00 uur Woord-en communieviering,voorganger L. Meijer
Koor: Liriko kinderwoorddienst
Jubileumviering 40 jaar Liriko. Het voorprogramma begint om 10.45 uur.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.