WILLIBRORD ACTUEEL 27-08-2023

Jaargang 17, nr. 01                                                                                        27-08-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat


VIERINGEN:
H.Lucaskerk 27 aug.                   Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk. H. Lucaskerk gesloten.
Pax Christikerk:  27 aug 10.30 uur Gezamenlijke woord-en communieviering,
voorgangers leden van 3D. Pianist en samenzang.
Deurcollecte voor Missieverkeersmiddelenactie.


YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand: vrijdag 25 augustus vesperviering vanuit de basiliek.
___________________________________________________________________________
STARTVIERING 3 SEPTEMBER
Zondag 3 september beginnen we het seizoen weer met een gezamenlijke startviering in de H. Lucaskerk. Aanvang 10.30 uur. Het thema is: Hij rekent op ons. Pater Melvin is de voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door meerdere koren. Na afloop is er volop gelegenheid voor samenzijn, gesprek en koffie of thee met iets lekkers. Ook de kinderen zijn van harte welkom voor de kinderwoorddienst.


ZIEKENZONDAG — ZIEKENZALVING
Zondag 10 september is er een gezamenlijke viering in de Pax Christikerk. De viering begint om 10.30 uur. De voorganger is pastor H. Egging en het Willibrordkoor zingt.
Voor hen die extra kracht en bemoediging willen ontvangen is er tijdens de viering gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen.Vooraf opgeven is niet noodzakelijk.
Na de viering is er gelegenheid om nog na te praten.


AFSCHEID PASTOR DUYNSTEE OP 23 SEPTEMBER
Per 1 oktober aanstaande zal pastor Duynstee onze parochie verlaten.
Het afscheid van pastor Duynstee van parochie de Goede Herder zal zijn op zaterdag 23 september. Om 18.00 uur beginnen we met een Eucharistieviering in de Liduinabasiliek. Daarna is er een ontmoeting in de Wilgenburg (het parochiecentrum achter de basiliek) met soep en een broodje. Robert-Jan Peeters, voormalig benoemingenadviseur van de bisschop én Limburger, verzorgt een lezing met als thema ‘Toekomst van een krimpende kerk’. Na de lezing is er een drankje en gelegenheid om afscheid van pastor Duynstee te nemen. U bent allen van harte uitgenodigd.


WIJZIGING AANVANGSTIJD GEZAMENLIJKE VIERINGEN VANAF 1 OKTOBER
Het afscheid van pastoor Charles Duynstee per 1 oktober a.s. vraagt van het pastoraal team enige creativiteit om alle taken in te vullen. Ook de invulling van het liturgisch weekendrooster is een soms lastige puzzel geworden. Toch is het gelukt om in de periode oktober-december de zondagsvieringen in de Lucaskerk (9.30 uur) en in de Pax Christikerk (11.00 uur) op de bekende tijdstippen te laten doorgaan. Hartelijk dank voor iedereen (met name ook de vrijwillige voorgangers) die dit mede mogelijk maken.
Wel is het noodzakelijk om vanaf 1 oktober de aanvangstijd van gezamenlijke vieringen te verschuiven. Vanaf oktober zullen alle gezamenlijke vieringen beginnen om 11.00 uur, ongeacht of deze in de Lucaskerk of in de Pax Christikerk plaatsvindt. Daardoor kan dezelfde pastor op die zondag ook in een andere kerk voorgaan. De laatste gezamenlijke vieringen om 10.30 uur (de vertrouwde aanvangstijd) zullen plaatsvinden op 3 september in de Lucaskerk en op 10 september in de Pax Christikerk. De eerste gezamenlijke viering om 11.00 uur is op 1 oktober in de Pax Christikerk. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Het Pastoraal team


ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK – product van de maand.
Na de gezamenlijke viering op 3 september in de H.Lucaskerk kunt u weer producten inleveren voor de Voedselbank. Iedere maand is er een ander product dat u kunt inleveren. Voor de maand september is het product: Soep. Doet u mee? We hopen weer op een mooie opbrengst.


BAZUINENFEEST
Het bazuinenfeest wordt door Joden als een soort nieuwjaarsfeest gevierd. In het oude testament wordt hier tweemaal over gesproken in Leviticus 23 23 en in Numeri 29:1 waar staat: In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.’
Het bazuinenfeest is dus een feest dat op een exact moment gevierd moet worden. Joden nemen dat heel serieus en ze kijken of ze de nieuwe maan zien opkomen waarna ze op de bazuin blazen om het feest aan te kondigen. Als de nieuwe maan namelijk niet zichtbaar is op de ene dag dan valt het feest op de volgende dag. Op zaterdag 16 september om 20:00 uur in de Grote Kerk Markt 63 te Vlaardingen wordt het Bazuinenfeest gevierd. We houden een wake waarbij we natuurlijk ook toepasselijke liederen kunnen zingen en bidden. U bent van harte welkom.


PRESENTATIE ‘BACH SCRATCH DAG’ IN DE BETHELKERK
Op zaterdag 16 september organiseert de Stichting Cantates Vlaardingen, in samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost, in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26 in Vlaardingen een Bach Scratch Dag voor ervaren koorzangers.
Er worden dan onder leiding van dirigent Maud Meilof enkele koordelen en koralen ingestudeerd . De instrumentale begeleiding is in de vertrouwde handen van de bekende accordeoniste Ellen Zijm. Om 16.00 uur wordt voor publiek de ingestudeerde koormuziek uitgevoerd. De toegang is vrij. Wel wordt er na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.
zie ook www.cantatesvlaardingen.nl


WINDWIJZER – Schiedamseweg 95, Vlaardingen
Op zaterdag 2 september zal om 16.00 uur ons volledig vernieuwde stiltecentrum worden geopend. Het verhaal zal dan verteld worden van de totstandkoming en vormgeving van de stilteruimte en natuurlijk kun je er een kijkje nemen. Van harte welkom bij de (her)opening van ons stiltecentrum Windstilte.


VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 3 sept. 10.30 uur Gezamenlijke startviering Eucharistie. Voorganger: M.Tharsis SVD, muzikale medewerking door meerdere koren. Er is dan ook kinderwoorddienst.
Pax Christikerk: 3 sept. kerk gesloten, gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk.


SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.