WILLIBRORD ACTUEEL 03-09-2023

Jaargang 17, nr. 02                                                                                                       03-09-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: www.rkkerkvlaardingen.nl
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 3 sept. 10.30 uur Gezamenlijke startviering Eucharistie.
Voorganger: M.Tharsis SVD, muzikale medewerking van meerdere koren.
Er is dan ook kinderwoorddienst.
Pax Christikerk: 3 sept. kerk gesloten, gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk.

6 sept. 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis SVD

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek. ________________________________________________________________________
ZIEKENZONDAG — ZIEKENZALVING
Zondag 10 september is er een gezamenlijke viering in de Pax Christikerk. De viering begint om 10.30 uur. De voorganger is pastor H. Egging en het Willibrordkoor zingt.
Voor hen die extra kracht en bemoediging willen ontvangen is er tijdens de viering gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen.Vooraf opgeven is niet noodzakelijk.
Na de viering is er gelegenheid om nog na te praten.

AFSCHEID PASTOR DUYNSTEE OP 23 SEPTEMBER
Per 1 oktober aanstaande zal pastor Duynstee onze parochie verlaten.
Het afscheid van pastor Duynstee van parochie de Goede Herder zal zijn op zaterdag 23 september. Om 18.00 uur beginnen we met een Eucharistieviering in de Liduinabasiliek. Daarna is er een ontmoeting in de Wilgenburg (het parochiecentrum achter de basiliek) met soep en een broodje. Robert-Jan Peeters, voormalig benoemingenadviseur van de bisschop én Limburger, verzorgt een lezing met als thema ‘Toekomst van een krimpende kerk’. Na de lezing is er een drankje en gelegenheid om afscheid van pastor Duynstee te nemen. U bent allen van harte uitgenodigd.

START GELOOFSVERDIEPING – 20 september 2023
Het nieuwe seizoen wordt gestart met een uitdagende lezing: HEBBEN WIJ ’T LEF ?
Hoe worden we een kerk waarin alle generaties zich thuis voelen? Dat is een uitdaging waar we voor staan. Durven we die uitdaging aan te gaan?
Pionier Niels de Jong (van Noorderlicht Rotterdam) had het lef. Daarover heeft hij wat te vertellen en geeft hij aanknopingspunten voor onze parochie.
Wanneer: woensdag 20 september 2023 – tijd: 20.00-22.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur)
Waar: De Wilgenburg (achter de Liduinabasiliek) Schiedam.
Na afloop is er ontmoeting met een drankje tot 22.30 uur.

MEDITATIE
Vrijdag 8 september kunt u weer tot rust komen tijdens de maandelijkse meditatie. Deze begint om 20.00 uur tot ca 21.00 uur in de Pax Christikerk. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten bij een kopje thee. Graag vooraf aanmelden via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via tel. 06 10709911.

WIJZIGING AANVANGSTIJD GEZAMENLIJKE VIERINGEN VANAF 1 OKTOBER
Het afscheid van pastoor Charles Duynstee per 1 oktober a.s. vraagt van het pastoraal team enige creativiteit om alle taken in te vullen. Ook de invulling van het liturgisch weekendrooster is een soms lastige puzzel geworden. Toch is het gelukt om in de periode oktober-december de zondagsvieringen in de Lucaskerk (9.30 uur) en in de Pax Christikerk (11.00 uur) op de bekende tijdstippen te laten doorgaan. Hartelijk dank voor iedereen (met name ook de vrijwillige voorgangers) die dit mede mogelijk maken.
Wel is het noodzakelijk om vanaf 1 oktober de aanvangstijd van gezamenlijke vieringen te verschuiven. Vanaf oktober zullen alle gezamenlijke vieringen beginnen om 11.00 uur, ongeacht of deze in de Lucaskerk of in de Pax Christikerk plaatsvindt. Daardoor kan dezelfde pastor op die zondag ook in een andere kerk voorgaan. De laatste gezamenlijke vieringen om 10.30 uur (de vertrouwde aanvangstijd) zullen plaatsvinden op 3 september in de Lucaskerk en op 10 september in de Pax Christikerk. De eerste gezamenlijke viering om 11.00 uur is op 1 oktober in de Pax Christikerk. Bij voorbaat dank voor uw begrip. Het Pastoraal team

PRESENTATIE ‘BACH SCRATCH DAG’ IN DE BETHELKERK
Op zaterdag 16 september organiseert de Stichting Cantates Vlaardingen, in samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost, in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26 in Vlaardingen een Bach Scratch Dag voor ervaren koorzangers.
Er worden dan enkele koordelen en koralen ingestudeerd. Om 16.00 uur wordt voor publiek de ingestudeerde koormuziek uitgevoerd. De toegang is vrij. Wel wordt er na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

EXPOSITIE – Vlaardingen-Holy 60 jaar In het teken van Vlaardingen 750 jaar wil men in Kerkcentrum Holy een expositie organiseren onder het motto: Woonwijk Vlaardingen-Holy 60 jaar. Ze vragen uw medewerking om deze expositie mogelijk te maken. Heeft u foto’s of ander beeldmateriaal, kaarten, plattegronden, tekeningen o.i.d. over de bouwgeschiedenis van Holy? Neem dan a.u.b. contact op met Cees Burggraaf, cees.burggraaf@gmail.com of tel: 06 1259 3616.

WINDWIJZER – Schiedamseweg 95, Vlaardingen
Engelen overal Een lezing van Wim Markus over het bestaan van engelen. Mede door het moderne wereldbeeld is er voor iets ‘boven’ ons geen ruimte. Waar zou dan de hemel kunnen zijn? “Ik wil met jullie een poging delen van een ander wereldbeeld, waarin wel alle ruimte is voor een werkelijke hemel en voor wie daar ‘wonen’.
Maandag 11 september. Aanvang is om 19.30 uur, toegang €2,50.

Zin op Zondag met Ds. Bram Grandia ‘Pacifist in oorlogstijd
Pacifistisch zijn is eenvoudig als er vrede is, maar hoe doe je dat als er een bloedige oorlog aan de gang is? Op zondag 17 september deelt overtuigd pacifist ds. Bram Grandia met ons zijn verhaal. Hoe kijkt hij naar de rol van de kerk in de huidige actualiteit? Wat is volgens hem de ‘Pax Christi’? Een moeilijk maar helaas zeer actueel onderwerp. Je bent van harte uitgenodigd! Aanvang is om 15.00 uur.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 10 sept. kerk gesloten, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk
Pax Christikerk: 10 sept. 10.30 uur gezamenlijke eucharistieviering ziekenzondag
Voorganger H. Egging, m.m.v. Willibrordkoor.
Deurcollecte voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling)

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.