WILLIBRORD ACTUEEL 10-09-2023

Jaargang 17, nr. 03                                                                                       10-09-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 10 sept. Kerk gesloten, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk
Pax Christikerk: 10 sept. 10.30 uur Gezamenlijke viering. Er is gelegenheid om de
ziekenzalving te ontvangen.
Eucharistie, voorganger H. Egging. Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling)

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.
__________________________________________________________________________
AFSCHEID PASTOR DUYNSTEE OP 23 SEPTEMBER
Per 1 oktober aanstaande zal pastor Duynstee onze parochie verlaten.
Het afscheid van pastor Duynstee van parochie de Goede Herder zal zijn op zaterdag 23 september. Om 18.00 uur beginnen we met een Eucharistieviering in de Liduinabasiliek. Daarna is er een ontmoeting in de Wilgenburg (het parochiecentrum achter de basiliek) met soep en een broodje. Robert-Jan Peeters, voormalig benoemingenadviseur van de bisschop én Limburger, verzorgt een lezing met als thema ‘Toekomst van een krimpende kerk’. Na de lezing is er een drankje en gelegenheid om afscheid van pastor Duynstee te nemen. U bent allen van harte uitgenodigd.

START GELOOFSVERDIEPING – 20 september 2023
Het nieuwe seizoen wordt gestart met een uitdagende lezing: HEBBEN WIJ ’T LEF ?
Hoe worden we een kerk waarin alle generaties zich thuis voelen? Dat is een uitdaging waar we voor staan. Durven we die uitdaging aan te gaan?
Pionier Niels de Jong (van Noorderlicht Rotterdam) had het lef. Daarover heeft hij wat te vertellen en geeft hij aanknopingspunten voor onze parochie.
Wanneer: woensdag 20 september 2023 – tijd: 20.00-22.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur)
Waar: De Wilgenburg (achter de Liduinabasiliek) Schiedam.
Na afloop is er ontmoeting met een drankje tot 22.30 uur.

NAAMGEVING TOEKOMSTIG R.-K. KERKGEBOUW VLAARDINGEN
In de bijlage, te vinden bij de updates op het tabblad Actueel, vindt u een brief aan de parochianen van de Willibrordgemeenschap. In de brief wordt u gevraagd mee te denken en suggesties te geven voor een nieuwe naam voor het toekomstige r.-k. kerkgebouw in Vlaardingen. In de brief leest u de officiële voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de keuze van een nieuwe naam.
Wij hopen dat u mee wilt denken en uw voorstel voor een nieuwe naam (met motivatie) vóór
1 oktober kenbaar wilt maken. U kunt dit doen door de antwoordstrook in te leveren bij de H.Lucaskerk of de Pax Christikerk of te mailen naar:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

ONTMOETEN
Woensdag 13 september hebben wij een Surinaams ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk. Starten om 10.00 uur, presentaties over Suriname, een kennismaking met de cultuur, religies, natuur. Wij sluiten af met een Surinaamse lunch. Wel graag aanmelden via
ontmoetenkerkpleinlucas@gmail.com en of via 06 23632559.
Donderdag 14 september van 10.00 – 12.00 uur is er weer een gezellige ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk. Er is koffie, thee en tijd voor gesprek. Wat er verder op het programma staat is nog een verrassing.

SOEPCAFE
Zondag 17 september is er in de Pax Christikerk weer Soepcafe. Na de viering is er koffie en thee en om 12.45 uur staan de soep, de broodjes en ander lekkers voor u klaar. Graag vooraf aanmelden via de intekenlijst in de hal van de kerk, of via tel. nr. 06 10709911

WIJZIGING AANVANGSTIJD GEZAMENLIJKE VIERINGEN VANAF 1 OKTOBER
Het afscheid van pastoor Charles Duynstee per 1 oktober a.s. vraagt van het pastoraal team enige creativiteit om alle taken in te vullen. Ook de invulling van het liturgisch weekendrooster is een soms lastige puzzel geworden. Toch is het gelukt om in de periode oktober-december de zondagsvieringen in de Lucaskerk (9.30 uur) en in de Pax Christikerk (11.00 uur) op de bekende tijdstippen te laten doorgaan. Hartelijk dank voor iedereen (met name ook de vrijwillige voorgangers) die dit mede mogelijk maken.
Wel is het noodzakelijk om vanaf 1 oktober de aanvangstijd van gezamenlijke vieringen te verschuiven. Vanaf oktober zullen alle gezamenlijke vieringen beginnen om 11.00 uur, ongeacht of deze in de Lucaskerk of in de Pax Christikerk plaatsvindt. Daardoor kan dezelfde pastor op die zondag ook in een andere kerk voorgaan. De laatste gezamenlijke vieringen om 10.30 uur (de vertrouwde aanvangstijd) zullen plaatsvinden op 3 september in de Lucaskerk en op 10 september in de Pax Christikerk. De eerste gezamenlijke viering om 11.00 uur is op 1 oktober in de Pax Christikerk. Bij voorbaat dank voor uw begrip. Het Pastoraal team

OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 9 september en in de Lucas ook op zondag 10 september van 10.00-16.00 uur is er Open Monumentendag. De Cuyperstoren en De Driepas – Stiltecentrum staan in de lijst van alle monumenten die dit jaar bezocht kunnen worden. Naast het bezichtigen van deze monumenten kan ook de Lucaskerk bezocht worden; op het kerkplein is beeldhouwwerk, poëzie en keramiek te zien van parochiaan Ria Koks. We denken veel bezoekers te krijgen!
Han Raeijmaekers zoekt nog vrijwilligers om, in de H.Lucaskerk, mensen te ontvangen en hen iets te drinken aan te bieden. Hij vertrouwt erop een groot aanbod van parochianen te krijgen. Om twee – drie uurtjes gastvrouw of gastheer te zijn. Han verwacht uw aanmelding via email movzwo@hetnet.nl of via tel. nr. 06 30565296

VREDESWEEK
In de week van zaterdag 16 september tot en met zondag 24 september is de Vredesweek.
Het thema van de week is: Geen vrede met oorlog. Er is een keur aan activiteiten en vieringen waaraan u kunt deelnemen. Omdat we recht willen doen aan alle activiteiten die opgezet zijn, sturen we u als bijlage de kalender met de data en het programma in de Vredesweek. De kalender vindt u bij de updates op de pagina Actueel.

EXPOSITIE – Vlaardingen-Holy 60 jaar In het teken van Vlaardingen 750 jaar wil men in Kerkcentrum Holy een expositie organiseren onder het motto: Woonwijk Vlaardingen-Holy 60 jaar. Ze vragen uw medewerking om deze expositie mogelijk te maken. Heeft u foto’s of ander beeldmateriaal, kaarten, plattegronden, tekeningen o.i.d. over de bouwgeschiedenis van Holy? Neem dan a.u.b. contact op met Cees Burggraaf, cees.burggraaf@gmail.com of tel: 06 1259 3616.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 17 sept. 9.30 uur Oecumenische vredesviering in de H.Lucaskerk
Voorgangers: L.Meijer en A.de Jong. Koor: Cantorij
Pax Christikerk: 17 sept. 11.00 uur Woord-en Communieviering, voorgangers: leden 3D
Organist en samenzang.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.