WILLIBRORD ACTUEEL 24-09-2023

Jaargang 17, nr. 05                                                                           24-09-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 24 sept. 09.30 uur Woord- en communieviering, voorganger parochiaan.
m.m.v. het Willibrordkoor.
Deurcollecte voor diaconie in eigen stad.
Pax Christikerk: 24 sept. 10.30 uur Oecumenische vredesviering in Kerkcentrum Holy,
Voorgangers H. Habekotté en L. Meijer, m.m.v. zanggroep Impuls.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 22 september is er een vesperviering vanuit de basiliek.
__________________________________________________________________________
MUZIEKWORKSHOP VOOR KINDEREN
Zondag 24 september van 15.00 tot 17.00 uur is er een leuke muziek workshop voor basisschool-kinderen in de Pax Christikerk. Het geheel wordt geleid door een jonge enthousiaste basisschool-docente. Heeft u (klein)kinderen of buurkinderen, laat het hen weten en nodig ze uit.
Aanmelden is fijn, maar spontaan komen is natuurlijk ook goed.
Aanmelden kan via  jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

VREDESWEEK
Deze week is de Vredesweek met het thema Geen vrede met oorlog.
Zondag 24 september sluiten we de week af met de vredeswandeling vanaf de mozaïekbanken aan de Hoflaan tot Mrija – het Oekraïne dorp.
Verzamelen om 13.45 uur einde 16.30 uur.

ONTMOETINGSOCHTEND
September – zomer loopt af. En het is denk ik goed om ook ons zomerprogramma af te sluiten!!! Ook dit jaar hebben wij – volgens mij – allemaal leuke “uitstapjes” gemaakt. De Fluisterboot, Basiliek, Suriname reis + lunch en niet te vergeten onze start – Pannenkoek eten in de Soete Suikerbol!!!
27 september is het weer ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk – start 10.00 uur.
Er is koffie en een praat-, kaart-, rummiekup-, sjoeltafel. En Han heeft mij gevraagd om steentjes te verven vanwege de Vredesweek.

EN IK WIL VOORSTELLEN OM HET ZOMERPROGRAMMA MET ELKAAR AF TE SLUITEN IN DE SOETE SUIKERBOL. WIE GAAT ER MEE? WEL EVEN OPGEVEN!!!
via ontmoetenkerkpleinlucas@gmail.nl
Ik vergeet te melden de opbrengst van onze Surinaamse dag!!! 250 euro ga ik overmaken naar pater Melvin – voor een Boliviaans project – kleding voor weeskinderen!!
Groet, José Smeele.

NAAMGEVING TOEKOMSTIG R.-K. KERKGEBOUW VLAARDINGEN
Onlangs heeft u een brief ontvangen waarin u werd gevraagd mee te denken en suggesties te geven voor een nieuwe naam voor het toekomstige r.-k. kerkgebouw in Vlaardingen. Wij hopen dat u mee wilt denken en uw voorstel voor een nieuwe naam (met motivatie) vóór 1 oktober kenbaar wilt maken. U kunt dit doen door de antwoordstrook in te leveren bij de H.Lucaskerk of de Pax Christikerk of te mailen naar: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

CANTATE in de BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 24 september 2023, aanvang 17.00 uur.
In deze cantatedienst zal de cantate ‘Christus der ist mein Leben’ (BWV 95) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd.
Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit’ van Max Reger (1873 – 1916). Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Merel van Geest (sopraan), Adrian Fernandes (tenor) en Samuel Wong (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. De toegang tot deze dienst is vrij. Na afloop is er een collecte.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95, Vlaardingen
Zaterdag 23 september treedt om 15.00 uur het Vocaal Ensemble Kralingen op in De Windwijzer o.l.v. Robert Verheul. Het ensemble van 12 zangers en zangeressen onderscheidt zich door het gevarieerde repertoire dat ze zingt. Dat bestaat uit klassieke en moderne muziek, renaissance en volksmuziek, gospel, popnummers, musical en close harmony.
De toegang is vrij, wel wordt een gift op prijs gesteld.
Zondagmiddag 24 september zal het Agathe ensemble een prachtig programma ten gehore brengen in De Windwijzer. Het ensemble, bestaande uit getalenteerde jonge musici, zal worden vertegenwoordigd door het duo Aleksandra Kwiatkowska (violist) en Iván Nogueira (cellist).
Dit huiskamerconcert belooft een unieke ervaring te worden voor liefhebbers van kamermuziek. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij dit huiskamerconcert.
Aanvang om 15:00 uur en de entree is €12.50 per persoon.
Vluchtverhalen Je zal maar jong zijn en moeten vluchten omdat je geboorteland niet veilig is. Je zal maar alles moeten achterlaten, ook je familie. Je zal maar terechtkomen in een land waar alles vreemd is, waar je de taal niet spreekt, de gewoontes niet kent en waar je de weg niet weet. Ami Anz (Irak) en Armin Hasanovic (Montenegro) vertellen persoonlijke verhalen over hoe zij als jonge mannen succesvol konden worden in dit nieuwe land. Je bent welkom op
maandagavond 25 september. Aanvang 19.30 uur, toegang €2,50.

EXPOSITIE – Vlaardingen-Holy 60 jaar In het teken van Vlaardingen 750 jaar wil men in Kerkcentrum Holy een expositie organiseren onder het motto: Woonwijk Vlaardingen-Holy 60 jaar. Ze vragen uw medewerking om deze expositie mogelijk te maken. Heeft u foto’s of ander beeldmateriaal, kaarten, plattegronden, tekeningen o.i.d. over de bouwgeschiedenis van Holy? Neem dan a.u.b. contact op met Cees Burggraaf, cees.burggraaf@gmail.com of tel: 06 1259 3616.

WIJZIGING AANVANGSTIJD GEZAMENLIJKE VIERINGEN VANAF 1 OKTOBER
In ver band met het afscheid van pastoor Charles Duynstee is het noodzakelijk om vanaf 1 oktober de aanvangstijd van gezamenlijke vieringen te verschuiven.
Vanaf oktober zullen alle gezamenlijke vieringen beginnen om 11.00 uur, ongeacht of deze in de Lucaskerk of in de Pax Christikerk plaatsvindt. Daardoor kan dezelfde pastor op die zondag ook in een andere kerk voorgaan.
Bij voorbaat dank voor uw begrip. Het Pastoraal team.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 01 okt. Gesloten – gezamenlijke viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk: 01 okt. 11.00 uur gezamenlijke Eucharistieviering, voorganger H. Egging;
m.m.v. LiRiKo.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.