WILLIBRORD ACTUEEL 15-10-2023

Jaargang 17, nr. 08                                                                              15-10-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 15 okt. 9.30 uur Woord- en communieviering, voorganger parochiaan
Cantor en samenzang
Pax Christikerk: 15 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging
Organist en samenzang.
Pax Christikerk 18 okt. 14.00 uur Eucharistieviering , voorganger H.Egging

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek
_____________________________________________________________________________

GELOOFSVERDIEPING
Licht rond Allerzielen . bloemenarrangement maken
Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We denken aan hen, noemen hun namen en halen herinneringen op. Zondagmiddag 29 oktober gaan we een bloemenarrangement maken gericht op Allerzielen.
Na de viering en koffiedrinken in de Pax Christikerk lunchen we, waarna we het bloemarrangement gaan maken.
Datum,  tijd en plaats: zondag 29 oktober ca 12.30 uur, Pax Christikerk
Aanmelden noodzakelijk: tot 23 oktober via geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
of tel. 0610709911 of via de intekenlijst in de kerk.
Kosten: voor lunch en bloemarrangement:  Euro15,00.
Graag zelf snoeischaar en mesje meenemen.

UPDATES PASTORAATGROEP
Bij de pastoraatgroep van de Willibrordgemeenschap zijn momenteel enkele mutaties. Agnes Jansen heeft afscheid genomen als lid en mede-coordinator van de pastoraatgroep. Zij blijft haar vele andere werkzaamheden voor de deelgemeenschap en voor de parochie voortzetten.
Han Raeijmaekers heeft afscheid genomen van de pastoraatgroep en als portefeuillehouder liturgie vanuit de Lucaskerk. Jan Barendregt heeft afscheid genomen als portefeuillehouder liturgie vanuit de Pax Christikerk. Chanelva Termeer is de nieuwe portefeuillehouder liturgie in de PG voor de hele deelgemeenschap.
Momenteel worden gesprekken gevoerd met kandidaten voor de pastoraatgroep: een mede-coordinator van de pastoraatgroep en nieuwe pastoraatgroepleden voor enkele portefeuilles. Intussen worden ook plannen gemaakt voor een andere manier van werken van de pastoraatgroep: minder vergaderen en meer uitvoering.
In afwachting van de nieuwe invulling van de pastoraatgroep zijn er voorlopig de volgende contactpersonen:
Elly Barendregt is coordinator (terwijl we ernaar streven op korte termijn een mede-coordinator vanuit de Lucaskerk te benoemen). Chanelva Termeer is de nieuwe portefeuillehouder liturgie.
Daarnaast blijft Anne van der Horst portefeuillehouder voor diaconie en MOV en Elly Barendregt voor catechese.

CANTATE BWV 80 BETHELKERK Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen
Zondag 29 oktober 2023, aanvang 17.00 uur.
De cantate eEin feste Burg ist unser Gottf (BWV 80) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) wordt uitgevoerd. Bach heeft deze cantate geschreven voor Hervormingsdag, 31 oktober. De geschiedenis wees die dag aan als het begin van de Reformatie. Verwijzend naar 31 oktober 1517, de avond voor Allerheiligen, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel op de deur van de kerk van Wittenberg spijkerde. Bach schreef deze cantate toen hij al een aantal jaar werkzaam was als cantor-organist in Leipzig, gebruik makend van materiaal dat hij eerder schreef in Weimar. Tevens wordt uitgevoerd het motet eUnd ich h.rte eine grosse Stimmef van Melchior Franck (1573 . 1639)
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Mariet Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johannes Vermeer (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.
Voorganger in deze dienst is ds. G. Fr.berg.
De toegang tot deze dienst is vrij. Na afloop is er een collecte.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95, Vlaardingen
ZIN OP ZONDAG . Recht doen: theorie of praktijk? door Chris van Dam
Nederland is een democratische rechtsstaat. We hebben een grondwet met grondrechten, er zijn onafhankelijke rechters en de overheid moet zich aan de regels houden. Op papier klopt het, maar loopt het in de praktijk wel zo goed? Waarom ging het dan mis rond de kinderopvangtoeslag, waarom hebben inwoners van Groningen zofn moeite hun schade vergoed te krijgen en zijn drugscriminelen niet veel te machtig geworden? Is de overheid daar eigenlijk alleen verantwoordelijk voor? En wat heeft dat met onszelf te maken? Je bent van harte uitgenodigd op
Zondag 15 oktober Aanvang is om 15.00 uur

GASTVRIJDAG EN FILMAVOND Vrijdagavond 27 oktober wordt de prachtige film ‘De Acht bergen’ getoond. Een verhaal over twee jongens die elkaar leren kennen in een dorpje in de Italiaanse Alpen. Voorafgaand aan de film is het mogelijk om met elkaar te eten. Graag hiervoor aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.
Maaltijd start om 17.30 uur. Kosten: Maaltijd .13.50 incl. film
De film start om 20.00 uur, toegang .6,-

REPAIR CAFE
Zaterdag 21 oktober 9.30 tot 12.00 uur: kleding, fiets of stofzuiger kapot? Laat het repareren! Alleen de onderdelen moet u betalen. Aanmelden graag via: repaircafe@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 22 okt. 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: M.Tharsis SVD
Koor: Willibrordkoor.
Pax Christikerk: 22 okt. 11.00 uur Woord-en communieviering, voorganger parochiaan
Pianist en samenzang.
In beide kerken: deurcollecte Wereldmissiedag

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel voor donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.