WILLIBRORD ACTUEEL 22-10-2023

Jaargang 17, nr. 09                                                                                                     22-10-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 22 okt. 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis, SVD
Koor: Willibrordkoor.
Pax Christikerk: 22 okt. 11.00 uur Woord- en communieviering, voorganger parochiaan
Pianist en samenzang.
In beide kerken is er een deurcollecte voor Wereldmissiedag

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek
___________________________________________________________________________

GELOOFSVERDIEPING
Licht rond Allerzielen – bloemenarrangement maken
Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We denken aan hen, noemen hun namen en halen herinneringen op. Zondagmiddag 29 oktober gaan we een bloemenarrangement maken gericht op Allerzielen.
Na de viering en koffiedrinken in de Pax Christikerk lunchen we, waarna we het bloemarrangement gaan maken.
Datum – tijd – plaats: zondag 29 oktober ca 12.30 uur, Pax Christikerk
Aanmelden noodzakelijk: tot 23 oktober via geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
of tel. 0610709911 of via de intekenlijst in de kerk.
Kosten: voor lunch én bloemarrangement €15,00.
Graag zelf snoeischaar en mesje meenemen.

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Woensdag 25 oktober is het weer ontmoeten op het kerkplein van de H. Lucaskerk.
Een ochtend met koffie, thee een praatje en gezelligheid. We starten om 10.00 uur.

‘VERGROOT DE RUIMTE VAN UW TENT’ — Ga in gesprek over het synodaal proces
Op zaterdagavond 29 april, bij het patroonsfeest van onze parochie, hield pater Stefan Mangnus OP een inspirerende inleiding over het synodaal proces, onder het motto ‘Op weg naar een luisterende kerk’. Hij vertelde over de weg die paus Franciscus is ingeslagen om meer met elkaar in gesprek te gaan: niet alleen als kardinalen, bisschoppen en priesters, maar als gelovigen met elkaar. Die open gesprekken ‘tot in de haarvaten van de kerk’ vormen de basis van de bisschoppensynode.
Tijdens die avond kwam al de gedachte op om verder te gaan met het synodale gesprek in onze parochie. Wij hebben Stefan Mangnus opnieuw uitgenodigd om een start te maken met de bespreking van het werkdocument ‘vergroot de ruimte van uw tent’ als begin van synodale gesprekken met elkaar. Wij nodigen alle parochianen uit om deze start van synodale gesprekken in onze parochie mee te maken op zaterdagochtend 28 oktober in De Wilgenburg (de zaal achter de Liduinabasiliek). De zaal is open vanaf 9.30 uur. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Aansluitend is er om 12.00 uur gelegenheid om een eenvoudige broodmaaltijd te gebruiken. Deelname is vrij; als u wilt deelnemen aan de broodmaaltijd, meldt u zich dan wel uiterlijk 21 oktober aan via a.wepster@goedeherderparochie.nl Pastoraal team en parochiebestuur

CANTATE BWV 80 BETHELKERK Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen
Zondag 29 oktober 2023, aanvang 17.00 uur.
De cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (BWV 80) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) wordt uitgevoerd. Bach heeft deze cantate geschreven voor Hervormingsdag, 31 oktober. De geschiedenis wees die dag aan als het begin van de Reformatie. Verwijzend naar 31 oktober 1517, de avond voor Allerheiligen, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel op de deur van de kerk van Wittenberg spijkerde. Bach schreef deze cantate toen hij al een aantal jaar werkzaam was als cantor-organist in Leipzig, gebruik makend van materiaal dat hij eerder schreef in Weimar. Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Und ich hӧrte eine grosse Stimme’ van Melchior Franck (1573 – 1639)
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johannes Vermeer (bas).
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.Voorganger in deze dienst is ds. G. Frӧberg.
De toegang tot deze dienst is vrij. Na afloop is er een collecte.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95, Vlaardingen
GASTVRIJDAG EN FILMAVOND
Vrijdagavond 27 oktober wordt de prachtige film ‘De Acht bergen’ getoond. Een verhaal over twee jongens die elkaar leren kennen in een dorpje in de Italiaanse Alpen.
Voorafgaand aan de film is het mogelijk om met elkaar te eten. Graag hiervoor aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.
Maaltijd start om 17.30 uur. Kosten: Maaltijd €13.50 incl. film
De film start om 20.00 uur, toegang €6,-

REPAIR CAFÉ
Zaterdag 21 oktober 9.30 tot 12.00 uur: kleding, fiets of stofzuiger kapot? Laat het repareren! Alleen de onderdelen moet u betalen. Aanmelden graag via: repaircafé@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 29 okt. 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: pater Marius, SVD
Cantor en samenzang
Pax Christikerk: 29 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: pater Marius, SVD
Koor: Impuls

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.