WILLIBRORD ACTUEEL 26-11-2023

Jaargang 17, nr. 14                                                                                            26-11-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 26 nov. 9.30 uur Chr. Koning. Eucharistie, voorganger: H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 26 nov. 11.00 uur Chr. Koning. Eucharistie, voorganger:
M. Tharsis,SVD
Koor: Zanggroep Impuls
verkoop Amnesty producten in de hal.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 24 nov. is er een vesperviering vanuit de basiliek.
____________________________________________________________________

ONTMOETINGSOCHTEND
Woensdag 29 november hebben wij een extra (Lucas) ontmoeten! Wij gaan naar de Vredeshalte Liesveld 126. Han Raeijmaekers ontvangt ons om 10.00 uur met koffie. Er is een expositie van schilderijen gemaakt in de Vredesweek van diverse jaren. De Vredessteentjes die wij geverfd hebben liggen er ook. Er zal een film gedraaid worden en wij gaan met elkaar in gesprek over geen vrede met oorlog. Wanneer u komt, er is geen verwarming dus kleed u warm.

KERST-ZANG-OPTREDEN
Voor de Kerstgezinsviering op 24 december om 19.00 uur zijn we nog op zoek naar kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) die willen meedoen aan ons Kerst Zangoptreden.
Kinderen die graag (Kerstliedjes) zingen zijn van harte welkom bij het kerstkoor. Stuur een e-mail naar jongerenwerkpaxchristi@gmail.com en laat ze meedoen met ons Kerst Kinderkoor en laat hun stem stralen.
Er zijn nog 2 oefensessies van 19:00 tot 20:00 uur op 12 en 19 december. We hopen veel kinderen te verwelkomen op één of meerdere repetities.
Is de dinsdagavond een probleem, maar wilt uw kind wel graag zingen? Laat het ons weten, dan zoeken we een oplossing.

AFSCHEID PASTOR H. EGGING — Uitnodiging
Aan het eind van dit kalenderjaar zal pastor Henri Egging afscheid nemen van parochie De Goede Herder. De vacatures die zijn ontstaan door het vertrek van pastor Egging en pastor Duynstee worden vanaf 1 januari ingevuld door vicaris Lex van Deelen (als administrator van de parochie en waarnemend rector van de basiliek) en diaken Steef Lokken. Pastor Henri Egging steekt de Nieuwe Waterweg over, en wordt pastoor van de parochies H. Familie (Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee) en HH. Nicolaas Pieck en Gezellen (Voorne-Putten), naast zijn werk als regiovicaris.
Er is gelegenheid afscheid te nemen van pastor Henri Egging op zaterdagavond 30 december. Om 18.00 uur is er een Eucharistieviering in de Liduinabasiliek. Dit is een viering van en voor de hele parochie, met lectoren, acolieten en koorzangers uit de verschillende deelgemeenschappen. Daarna is er vanaf 19.30 uur een ontmoeting in De Wilgenburg (het parochiecentrum achter de basiliek) met een hapje en een drankje, en gelegenheid om afscheid van pastor Egging te nemen.
Koorzangers uit alle kerken van onze parochie worden van harte uitgenodigd mee te zingen in het gelegenheidskoor, dat tijdens de eucharistieviering zal zingen. Als je wilt meezingen, kom dan om 17.30 uur naar de repetitie in de basiliek.

OPROEP
Er gaat nogal wat veranderen de komende tijd. Het vertrek van de pastores Duynstee en Egging maakt dat het pastoraal keuzes heeft moeten maken als het gaat om het aantal vieringen. Vanaf 1 januari zal er in Vlaardingen in het weekend één katholieke viering zijn, per maand afwisselend per kerk. De oneven maanden vieren we in de H.Lucaskerk en de even maanden in de Pax Christikerk. In januari 2024 starten we dus in de H. Lucaskerk.
Alle vieringen zullen gezamenlijk zijn en om 11.00 uur beginnen. Zo gaan we een stapje verder in het proces van twee naar één geloofsgemeenschap.
Dat brengt bij u misschien de vraag teweeg: “Hoe kom ik in de H.Lucaskerk of in de Pax Christikerk?’ U kunt natuurlijk een maand niet naar de kerk gaan, maar dat zou erg jammer zijn, niet alleen voor uzelf maar ook voor de gemeenschap. Daarom is de idee ontstaan om een vervoersdienst op te gaan zetten. Want als u toch naar de Lucas of naar de Pax rijdt en er is nog een plekje over in uw auto, hoe fijn is het dan om een medeparochiaan die graag naar kerk wil mee te nemen. Daarom doen we nu al een oproep: welke parochianen willen meewerken aan ‘de vervoersdienst” ? Hoe we het praktisch gaan inrichten komt later. Dit is de eerste stap. Is er in uw auto een plekje voor uw medeparochiaan en wilt u meewerken aan de vervoersdienst, geef u dan telefonisch op bij het secretariaat van de Pax Christi of de
H. Lucaskerk ( tel. nrs onderaan deze pagina) of via het emailadres van de Pax Christikerk
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

De VREDESHALTE – Liesveld 126, Vlaardingen
Stap binnen, kijk, doe mee of drink een kopje koffie/thee.
Elke woensdag en zaterdag 13:00 – 17.00 uur.
In samenwerking met de gemeente Vlaardingen en de beheerders van de commerciële ruimte Liesveld heeft PAX Vredesambassade een ruimte gecreëerd die zij Vredeshalte heeft genoemd. Diverse groepen werken al mee, bijv. Amnesty, De Windwijzer, Johanneke schrijft, Platform Ander Vlaardingen, Stichting Kracht van Vrouwen, Stichting Zona Franca, Kerken voor Vrede en Ontwikkelingssamenwerking. Andere groepen worden gevraagd of kunnen zich aanmelden.
Wij nodigen alle inwoners van Vlaardingen uit om even stil te staan bij de Vredeshalte, de tentoonstelling van de kleurrijke vredesboodschappen te bezoeken, en deel te nemen aan onze activiteiten voor vrede. Juist nu de oorlog aan onze deur klopt, is het meer dan ooit nodig om een plek te hebben waar vrede centraal staat, waar we elkaar kunnen ontmoeten, in dialoog gaan, actief zijn en samen zijn voor rechtvaardigheid en vrede.

Vredeshalte zoekt nog gastvrouwen en gastheren en musici. Kunt u op een woensdag- of zaterdag-middag van 13.00-17.00 uur? Meldt u dan aan via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
Voel je betrokken, je bent méér dan welkom!!

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 3 dec. 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging,
1e advent cantor en samenzang
Pax Christikerk: 3 dec. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging
1e advent Koor: Liriko themaviering Solidaridad.
deurcollecte Solidaridad

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.