WILLIBRORD ACTUEEL 03-12-2023

Jaargang 17, nr. 15                                                                                                       03-12-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 03 dec. 9.30 uur 1e advent. Eucharistie, voorganger: H.Egging
Cantor en samenzang
Pax Christikerk: 03 dec.11.00 uur 1e advent. Eucharistie, voorganger: H. Egging
Koor: Liriko
Pax Christikerk: 06 dec. 14.00 Eucharistieviering met aansluitend samenzijn
Voorganger M. Tharsis SVD

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatse vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.
____________________________________________________________________

KERST-ZANG-OPTREDEN
Voor de Kerstgezinsviering op 24 december om 19.00 uur zijn we nog op zoek naar kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) die willen meedoen aan ons Kerst Zangoptreden.
Kinderen die graag (Kerstliedjes) zingen zijn van harte welkom bij het kerstkoor. Stuur een e-mail naar jongerenwerkpaxchristi@gmail.com en laat ze meedoen met ons Kerst Kinderkoor en laat hun stem stralen. Er zijn nog 2 oefensessies van 19:00 tot 20:00 uur op 12 en 19 december. We hopen veel kinderen te verwelkomen op één of meerdere repetities.
AFSCHEID PASTOR H. EGGING — Uitnodiging
Aan het eind van dit kalenderjaar zal pastor Henri Egging afscheid nemen van parochie De Goede Herder. Er is gelegenheid afscheid te nemen van pastor Henri Egging op zaterdagavond 30 december. Om 18.00 uur is er een Eucharistieviering in de Liduinabasiliek Daarna is er vanaf 19.30 uur een ontmoeting in De Wilgenburg (het parochiecentrum achter de basiliek) met een hapje en een drankje, en gelegenheid om afscheid van pastor Egging te nemen.
Koorzangers uit alle kerken van onze parochie worden van harte uitgenodigd mee te zingen in het gelegenheidskoor, dat tijdens de eucharistieviering zal zingen. Als je wilt meezingen, kom dan om 17.30 uur naar de repetitie in de basiliek.
PRODUCTEN VOOR DE VOEDSELBANK
Zondag 3 december is er weer een inzameling van producten voor de voedselbank. Het ‘product van de maand’ is doucheschuim. We hopen weer op een mooie opbrengst.
GELOOFSVERDIEPING
Meditatie
Vrijdag 8 december is er weer een meditatieavond in de Pax Christikerk. We starten om 20.00 uur. Na de meditatie is er nog gelegenheid elkaar te ontmoeten en thee te drinken.
Aanmelden via het emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
De Zandtovenaar – een unieke kerstvoorstelling
Het kerstverhaal wordt via het scherm prachtig in beeld gebracht in een wervelende voorstelling voor jong en oud.
De Zandtovenaar brengt je in verwondering door een magisch zandspel van licht en donker. Hij vertoont op weergaloze wijze verhalen uit de Bijbel.
Datum: 16 december van 16.00 tot ca. 17.00 uur. Locatie: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 in Maassluis. Aanmelden via het emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
OPROEP
Er gaat nogal wat veranderen de komende tijd. Het vertrek van de pastores Duynstee en Egging maakt dat het pastoraal keuzes heeft moeten maken als het gaat om het aantal vieringen. Vanaf 1 januari zal er in Vlaardingen in het weekend één katholieke viering zijn, per maand afwisselend per kerk. De oneven maanden vieren we in de H.Lucaskerk en de even maanden in de Pax Christikerk. In januari 2024 starten we dus in de H. Lucaskerk.
Alle vieringen zullen gezamenlijk zijn en om 11.00 uur beginnen. Dat brengt bij u misschien de vraag teweeg: “Hoe kom ik in de H.Lucaskerk of in de Pax Christikerk? Het idee is ontstaan om een vervoersdienst op te gaan zetten. Want als u toch naar de Lucas of naar de Pax rijdt en er is nog een plekje over in uw auto, hoe fijn is het dan om een medeparochiaan die graag naar kerk wil mee te nemen. Daarom doen we nu al een oproep: welke parochianen willen meewerken aan ‘de vervoersdienst” ? Hoe we het praktisch gaan inrichten komt later. Dit is de eerste stap. Is er in uw auto een plekje voor uw medeparochiaan en wilt u meewerken aan de vervoersdienst, geef u dan telefonisch op bij het secretariaat van de Pax Christi of de H. Lucaskerk ( tel. nrs onderaan deze pagina) of via het emailadres van de Pax Christikerk secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
De VREDESHALTE – Liesveld 126, Vlaardingen
Stap binnen, kijk, doe mee of drink een kopje koffie/thee.
Elke woensdag en zaterdag 13:00 – 17.00 uur.
In samenwerking met de gemeente Vlaardingen en de beheerders van de commerciële ruimte Liesveld heeft PAX Vredesambassade een ruimte gecreëerd die zij Vredeshalte heeft genoemd. Diverse groepen werken daaraan mee. bijv. Amnesty, De Windwijzer, e.a. Wij nodigen alle inwoners van Vlaardingen uit om even stil te staan bij de Vredeshalte, de tentoonstelling van de kleurrijke vredesboodschappen te bezoeken, en deel te nemen aan onze activiteiten voor vrede. Juist nu de oorlog aan onze deur klopt, is het meer dan ooit nodig om een plek te hebben waar vrede centraal staat, waar we elkaar kunnen ontmoeten, in dialoog gaan, actief zijn en samen zijn voor rechtvaardigheid en vrede.
Vredeshalte zoekt nog gastvrouwen en gastheren en musici. Kunt u op een woensdag- of zaterdag-middag van 13.00-17.00 uur? Meldt u dan aan via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
Voel je betrokken, je bent méér dan welkom!!

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 10 dec. 11.00 uur Gezamenlijke viering
2e advent Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis SVD
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 10 dec. Gezamenlijke viering in de Lucaskerk
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.