WILLIBRORD ACTUEEL 17-12-2023

Jaargang 17, nr. 17                                                                                                  17-12-2023
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 17dec. 9.30 uur 3e advent. Woord- en communieviering,  voorganger parochiaan. Cantor en samenzang
Pax Christikerk: 17 dec. 11.00 uur  Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis SVD Organist en samenzang. Kinderwoorddienst
Pax Christikerk: 20 dec. 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

SOEPCAFE
Door omstandigheden kan het soepcafe dat voor zondag 17 december stond gepland, niet doorgaan. Voor januari staat het soepcafe gepland op zondag 21 januari in de Pax Christikerk.
Ondanks dat we in januari in de H.Lucaskerk vieren, blijft het soepcafe in de Pax Christikerk. Het soepcafe is een activiteit dat valt onder het Platform Verbinding Holy en wordt georganiseerd voor bewoners uit de wijk Holy, waar uiteraard ook de Lucasmensen welkom zijn.

KINDERWOORDDIENST
Zondag 17 december is er kinderwoorddienst. Kinderen zijn van harte welkom om, tijdens de
viering, in hun eigen ruimte de verhalen te horen over de advent. Ook gaan ze een mooie knutsel maken. Aanstaande zondag 17 december 11.00 uur is het in de Pax Christikerk. Komen jullie ook?

KERST-ZANG-OPTREDEN
Voor de Kerstgezinsviering op 24 december om 19.00 uur zijn we nog op zoek naar kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) die willen meedoen aan ons Kerst Zangoptreden.
Kinderen die graag (Kerstliedjes) zingen zijn van harte welkom bij het kerstkoor. Stuur een e-mail naar jongerenwerkpaxchristi@gmail.com en laat ze meedoen met ons Kerst Kinderkoor en laat hun stem stralen. Er is nog 1 oefensessie van 19:00 tot 20:00 uur op dinsdag 19 december in de Pax Christikerk. We hopen nog meer kinderen te verwelkomen.

AANMELDEN 1E COMMUNICANTEN
Binnenkort gaat in onze deelgemeenschap de voorbereiding voor de 1e H. Communie weer van start. U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij Jetske Barendregt via emailadres
eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl U krijgt dan een aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot 1 januari a.s. De voorstellingsviering is op 4 februari en de viering van de 1e H. Communie op 21 april.Tijdens een aantal kinderbijeenkomsten worden de kinderen voorbereid op de 1e H. Communie. In de wintereditie van ons parochieblad Kerk aan de Waterweg staat, op pag. 14 en 15 een artikel over o.a. de 1e H. Communie.

ONTMOETEN
H. Lucaskerk: 27 december en 10 januari hebben wij speciaal ontmoeten. 27 december een film Kerst in Rome en 10 januari ontmoeten met life music en poëzie. Opgeven is mogelijk via inschrijflijst op het kerkplein van de Lucaskerk, via een e mailbericht naar ontmoetenkerkpleinlucas@gmail.com of via 06 23632559.
Heeft u belangstelling? Dan bent u van harte uitgenodigd om te komen!

KERSTBUFFET – 2E KERSTDAG in de Windwijzer, Schiedamseweg 95
Voor mensen, die graag andere mensen willen ontmoeten onder het genot van lekker eten en drinken Het buffet start om 13.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur, einde ca. 16.30 uur.
Bijdrage in de kosten € 5,00. Aanmelden tot 18 december per email: gezinavanbohemen@hotmail.com of tel. 0636170049.

AFSCHEID PASTOR H. EGGING — Uitnodiging
Aan het eind van dit kalenderjaar zal pastor Henri Egging afscheid nemen van parochie De Goede Herder. Er is gelegenheid afscheid te nemen van pastor Henri Egging op zaterdagavond 30 december. Om 18.00 uur is er een Eucharistieviering in de Liduinabasiliek Daarna is er vanaf 19.30 uur een ontmoeting in De Wilgenburg (het parochiecentrum achter de basiliek) met een hapje en een drankje, en gelegenheid om afscheid van pastor Egging te nemen.
Koorzangers uit alle kerken van onze parochie worden van harte uitgenodigd mee te zingen in het gelegenheidskoor, dat tijdens de eucharistieviering zal zingen. Als je wilt meezingen, kom dan om 17.30 uur naar de repetitie in de basiliek.
Wilt u een bijdrage geven voor een afscheidscadeau voor pastor Egging dan kunt u dit (contant) deponeren in de doos in de hal van de kerk.

Uitnodiging presentatie diaken Lokken door vicaris-generaal Van Deelen
Na het afscheid van pastoor C. Duynstee en pastor/rector H. Egging komen vicaris-generaal A.J. (Lex) van Deelen en diaken S. (Steef) Lokken het pastoraal team van onze parochie versterken. Vicaris-generaal Van Deelen wordt administrator (waarnemend pastoor) van parochie De Goede Herder en waarnemend rector van de Liduinabasiliek. Hij zal het parochiebestuur voorzitten en het pastoraal team leiden. Hij is met name in de weekends beschikbaar voor liturgievieringen. Diaken Lokken komt full time werken in parochie De Goede Herder.
Op zondag 7 januari om 9.30 uur in de Liduinabasiliek zal vicaris Van Deelen tijdens de eucharistieviering om 9.30 uur in onze parochiekerk, de Liduinabasiliek, diaken Lokken presenteren als nieuw lid van het pastoraal team. Vrijwilligers en parochianen uit de hele parochie zijn van harte welkom bij deze presentatie. Wij hopen dat u vicaris Lex van Deelen en diaken Steef Lokken hartelijk zult verwelkomen in onze parochie.
Namens het pastoraal team, Henri Egging, waarnemend pastoor

PATER HENK ERDHUIZEN
Pater Henk Erdhuizen heeft ons weer een nieuwsbrief gestuurd. Daarin vertelt hij over zijn werk in Bolivia. De brief ligt in de hal van de kerk.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk: 24 dec. 19.00 uur Kerstavond, eucharistieviering, voorganger H.Egging
Koor: Willibrordkoor
25 dec. 9.30 uur 1e kerstdag: Woord-en communieviering, voorganger
L. Meijer koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 24 dec. 19.00 uur Kerstgezinsviering in Kerkcenrum Holy, voorgangers
Leden 3D en pastor P. Nijboer. M.m.v Kerst Kinderkoor
24 dec. 22.30 uur Nachtmis, eucharistieviering, voorganger:
M.Tharsis, SVD. Koor: Liriko
25 dec. 11.00 uur 1e kerstdag Eucharistieviering, voorgagner H. Egging
Koor: Zanggroep Impuls.
Deurcollectes in beide kerken en in de vieringen op kerstavond en op 1e kerstdag.voor L. Granja.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Beide secretariaten zijn gesloten van 23 december tot en met 7 januari.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.