WILLIBRORD ACTUEEL 14-01-2024

Jaargang 17, nr. 19                                                                                              14-01-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: www.rkkerkvlaardingen.nl
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 14 jan. 11.00 uur Woord-en communieviering, voorganger parochiaan
Koor: Willibrordkoor

In de maand januari zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

ACTIE KERKBALANS
Zaterdag 13 januari gaat de Actie Kerkbalans 2024 in veel kerken in Nederland officieel van start. 2024 is voor de Actie Kerkbalans een bijzonder jaar, want al vijftig jaar werken verschillende kerkgenootschappen samen om plaatselijke parochies en geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij het vragen van een financiële bijdrage aan hun leden. Tal van vrijwilligers zetten zich sindsdien samen in voor het voortbestaan van de Kerk van Morgen.
Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we met z’n allen trots zijn op de ontvangen inkomsten aan kerkbijdragen, want het streefbedrag is nagenoeg gerealiseerd. Een mooi resultaat, waarvoor onze hartelijke dank. In de bijlage bij dit WA vindt u uitgebreide informatie over de Actie Kerkbalans 2024. Wij hopen dat u deze informatie wilt lezen en gehoor wilt geven aan de oproep om uw financiële steun bij te dragen.
SOEPCAFE
Op zondag 21 januari is er in de Pax Christikerk weer het maandelijkse soepcafe.
Het soepcafe wordt, ondanks dat er geen viering in de Pax Christikerk is, in de Pax Christikerk gehouden. Het soepcafe is niet alleen voor parochianen maar ook, vanuit het Platform Verbinding Holy, voor mensen uit de wijk.
Vanaf 12.45 uur bent u van harte welkom om aan te schuiven voor soep, een broodje en wellicht nog meer lekkers. Vooraf opgeven is gewenst, dat kan via het intekenformulier in de hal van de kerk (Lucaskerk) of via tel. 06.10709911.
OECUMENISCHE VIERING
Zondag 21 januari is er in de Bethelkerk een oecumenische viering. Aanvang 10.00 uur. Deze oecumenische viering is voor de geloofsgemeenschappen van de Bethelkerk, Kerkcentrum Holy, H.Lucaskerk en Pax Christikerk. Het thema is Barmhartigheid. Van harte welkom.ONTMOETEN
H. Lucaskerk: 24 januari is er een ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk.
U van harte uitgenodigd om te komen!
GELOOFSVERDIEPING
Meditatie
Vrijdagavond 12 januari is er weer de maandelijkse meditatieavond in de Pax Christikerk. Aanvang 20.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om een kopje thee te drinken en wat na te praten. Het is een mooie gelegenheid om met meditatie de week af te sluiten.
Filmavond
Vrijdagavond 19 januari bent u welkom in de Pax Christikerk voor de filmavond. De avond begint om 20.00 uur, (inloop vanaf 19.45). We kijken naar de zeer indringende film: Sorry, we missed you. Een film over een gezin waarvan de vader zijn baan heeft verloren en de financiële situatie voor zijn gezin probeert te verbeteren door een baan aan te nemen als pakketbezorger. In moordend tempo moet hij zorgen voor de bezorging van de vele pakketten. Maar al te snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Na de film is er nagesprek en gelegenheid voor ontmoeting met een hapje en een drankje.
WINDWIJZER — Zin op zondag
Kees Koeleman zal op zondag 21 januari van 15.00 – 16.00 uur in de Windwijzer spreken.
Waar vind jij rust? Geïnspireerd door de eeuwenoude kloostertraditie, wil Stadsklooster Rotterdam een plek bieden waarin we ons naar binnen kunnen keren om nieuwe kracht, energie en inspiratie op te doen.
AVONDGEBEDEN
De Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV) organiseren dit jaar weer de Week van gebed voor eenheid (21 t/m 28 januari 2024) in Vlaardingen. Bij verschillende kerken in Vlaardingen ben je welkom om mee te bidden. De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. In Vlaardingen ben je bij verschillende kerken welkom om mee te bidden: Maandag 22 januari 19.15u Pax Christikerk, Reigerlaan 51 Dinsdag 23 januari 19.30u Leger des Heils, Magnoliastraat 41 Woensdag 24 januari 19.00u Kerk vd Nazarener, Zwanensingel 1 Donderdag 25 januari 19.30u Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255 Vrijdag 26 januari 19.30u H. Lucaskerk Hoogstraat 26/A/B (Bovenzaal) Zaterdag 27 januari 10.00u Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255
VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk 21 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk, (Burg.
Verkadesingel) Voorgangers: L.Meijer en A.de Jong
Koor: Liriko
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.