WILLIBRORD ACTUEEL 11-02-2024

Jaargang 17, nr. 23                                                                                        11-02-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
Pax Christikerk 11 februari 11.00 uur Eucharistieviering,
Voorgangers A.v.Deelen en S.Lokken
Koor: Impuls
Pax Christikerk 14 februari 19.30 uur Aswoensdagviering,
Voorganger S. Lokken
Muzikale medewerking: Jaap en Joke van Toor.
In de maand februari zijn er geen vieringen in de H. Lucaskerk

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

ONTMOETEN
Woensdag 14 februari 10 – 12 uur is er op het kerkplein van de Lucaskerk ontmoeten.
Het is Valentijnsdag en dat vieren wij. Er is een kaart-, praat-, rummykup-, scrabbletafel.
De ochtend sluiten wij af met een kop soep. Iedereen is van harte welkom.

SOEPCAFE
Zondag 18 februari is er weer soepcafe. Na de viering drinken we koffie en daarna (ca 12.45 u) kunnen we aan tafel voor een kopje soep en een broodje. Graag vooraf aanmelden via het intekenformulier in de hal van de kerk of via tel. nr. 06 10709911

GELOOFSVERDIEPING
Meditatieavond
Vrijdag 16 februari (let op: gewijzigde datum) is er in de Pax Christikerk weer de maandelijkse meditatieavond. Aanvang 20.00 uur. Na de meditatie is er gelegenheid om na te praten en een kopje thee te dringen. Graag opgeven via email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

HELP DE VOEDSELBANK
In januari is er heel veel soep ingeleverd. Heel erg bedankt namens de cliënten.
Voor februari is het “PRODUCT VAN DE MAAND”: Schoonmaakmiddel en/of afwasmiddel.
U kunt producten inleveren in de hal van de Pax Christikerk. Veel dank voor uw bijdrage.

ZINGEN VOOR VREDE – ZING MEE VOOR VREDE Op 24 februari is het twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In een tijd waarin er meer en meer conflicten lijken op te laaien en de gruwelijke gebeurtenissen van oorlogsgeweld ons dagelijks bereiken, is het van belang om verbondenheid te ervaren te midden van verdeeldheid, machteloosheid, boosheid, verdriet en wanhoop. Om een stem te kunnen geven aan onmacht en uit solidariteit met slachtoffers van wereldwijd oorlogsgeweld wordt er op zaterdag 24 februari van 14.00 tot ca 16.00 een groot vredeskoor samengesteld. Koorzingen als metafoor en middel tot verbinding en als positief en verbindend signaal in deze tijd van verdeeldheid en oorlogsgeweld. Wie het leuk vindt om te zingen is van harte welkom om mee te zingen. Op het repertoire staan meerstemmige internationale liederen over vrede, vriendschap en solidariteit waaronder een Oekraïens wiegelied, een Palestijns / Hebreeuws vredeslied en een prachtig Dona Nobis Pacem. De liederen zijn niet moeilijk en iedereen met een stem kan meedoen. Het streven is om mensen van diverse achtergronden, religies en etniciteit samen te brengen en een krachtige boodschap van vrede te delen. Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via movzwo@hetnet.nl De middag wordt georganiseerd door PAX Vlaardingen in samenwerking met dirigent Rinske van der Meer en pianist Martijn Vriesman van InterVocaal. InterVocaal organiseert laagdrempelige en
verbindende zangprojecten, zoals een maandelijks inloopkoor in o.a. Amsterdam en Haarlem.
Wilt u niet zingen? Komen luisteren mag ook! Wanneer: Zaterdag 24 februari van 14.00 tot ca 16.00 uur
Waar: Lucaskerk – Hoogstraat 26, Vlaardingen.

HELPERS GEVRAAGD !!
In de Pax Christikerk zitten we momenteel zonder schoonmaakhulp. We zoeken (liefst een paar) mensen die willen helpen de kerk schoon te houden. Als er voldoende mensen willen helpen, kunnen we het werk verdelen. “Vele handen maken licht werk” is een gezegde. Doet u mee?
Informatie kunt u krijgen bij Anne van der Horst tel. 0627241418.

EXPOSITIE IN KERKCENTRUM-HOLY
Vanaf maandag 22 januari is er een nieuwe expositie te bewonderen in het kerkcentrum Holy
Het is een foto expositie van Rosalie vd Bok.
De expositie is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het kerkcentrum: maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 – 11.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

CANTATEDIENST in de Bethelkerk Zondag 11 februari Aanvang 17.00 uur
De cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwӧlfe´(BWV 22) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) wordt uitgevoerd. Tevens wordt uitgevoerd het motet ´Christus Factus Est´ van Johann Michael Haydn (1737-1806). Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor), Samuel Wong (bas) Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.
Voorganger is ds. Hans van der Linden. zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

DE WINDWIJZER Schiedamseweg 95, Vlaardingen Maandag 12 februari VLUCHTVERHALEN Graag nodigen we je uit om aanwezig te zijn en te luisteren naar een persoonlijk verhaal. Deze keer zal Ilya te gast zijn. Ilya is een Oekraiense jongeman die gevlucht is uit Oekraïne in verband met de oorlog die in februari al 2 jaar duurt. Hij komt zijn verhaal vertellen en ook hoe hij probeert in dit voor hem vreemde land zichstaande te houden. Aanvang 19.30 – 21.00 uur Kosten € 2,50 incl. koffie/thee.
Zaterdag 17 februari : Boekenmarkt en repaircafé van 9.30 – 12.00 uur.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Pax Christikerk 18 februari 11.00 uur  Woord-en communieviering Voorgangers leden van 3D.
Samenzang o.l.v. Ruud Oosterhof.
1e zondag vastentijd

VASTENTIJD – VASTENACTIE !!
In de 40-dagentijd besteden we aandacht aan projecten van Vastenactie met als thema:
‘Leven in een veranderende wereld’. Dit jaar bijzondere aandacht voor mensen in Zimbabwe, die voor grote uitdagingen staan. Oogsten mislukken steeds vaker o.a. door klimaatverandering.
Vastenactie helpt hen – helpt u vastenactie?
Volgende week meer informatie met rekeningnummer en QR-code.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.