WILLIBRORD ACTUEEL 18-02-2024

Jaargang 17, nr. 24                                                                                   18-02-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

 

VIERINGEN:
Pax Christikerk 18 februari 11.00 uur        Woord-en communieviering , leden van 3D

Pax Christikerk 25 februari 11.00 uur    Woord-en communieviering, 
                                                               diaken S. Lokken. Koor: Willibrordkoor,
                                                               themaviering Vastenactie.
Zondag 25 februari is er een deurcollecte voor de Vastenactie.
Van harte aanbevolen.
In de maand februari zijn er geen vieringen in de H. Lucaskerk

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

WEEKENDVIERINGEN
Vanaf maart wisselen we weer van kerk waar we op zondag samenkomen voor de viering. Zondag 3 maart is de eerste zondag dat we weer in de H. Lucaskerk samenkomen.

VASTENMAALTIJDEN
Op de vrijdagen 23 februari, 8 en 22 maart zijn er in de Pax Christikerk vastenmaaltijden met een moment van bezinning. De eenvoudige soep maaltijden beginnen om 18.00 uur. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk, via de email secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of via telefoonnr. 06 27241418.
Er staat een mandje voor uw vrijwillige bijdrage die bestemd is voor de vastenactie.

VASTENTIJD – VASTENACTIE !!
In de 40-dagentijd besteden we aandacht aan projecten van Vastenactie met als thema:
‘Leven in een veranderende wereld’. Dit jaar bijzondere aandacht voor mensen in Zimbabwe, die voor grote uitdagingen staan. Oogsten mislukken steeds vaker o.a. door klimaat-verandering. Vastenactie helpt hen – helpt u vastenactie?

ONTMOETEN
Woensdag 28 februari van 10 – 12 uur is er op het kerkplein van de Lucaskerk ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom.

KEUZE NIEUWE NAAM RK-KERK VLAARDINGEN
Afgelopen najaar heeft u suggesties kunnen inleveren voor de naam van het kerkcentrum dat overblijft nadat de Lucaskerk gesloten is. Er zijn hiervoor 11 naamvoorstellen gedaan. Enkele suggesties voldeden niet aan de gestelde voorwaarden. Zeven namen zijn aan de bisschop voorgedragen als mogelijkheid. Drie namen daarvan konden zijn instemming krijgen.
Binnenkort krijgt u het (nood)nummer van ons parochieblad Kerk aan de Waterweg Daarbij is een brief/stemformulier gevoegd met de namen waaruit gekozen kan worden.
U kunt uw keuze tot 17 maart kenbaar maken door het stemformulier (op de achterzijde van de brief) in te vullen en te deponeren in de stembus in de Pax Christi of de H.Lucaskerk, of te scannen en te mailen. Meer info in de brief die u krijgt. In de hal van beide kerken zal de brief ook gelegd worden. Per persoon kunt u één stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn allen die gedoopt en/of gevormd zijn in de Rooms-katholieke kerk. We hopen op Palmzondag de naam bekend te kunnen maken.

HUIS PAASKAARS
Wilt u voor thuis ook een paaskaars ? In de hal van de Pax Christikerk ligt een lijst met afbeeldingen van de diverse te bestellen paaskaarsen. U kunt daarop uw bestelling noteren. Er is nog mogelijkheid om te bestellen op zondag 18 en 25 februari.

GELOOFSVERDIEPING
Meditatieavond
Vrijdag 16 februari (let op: gewijzigde datum) is er in de Pax Christikerk weer de maandelijkse meditatieavond. Aanvang 20.00 uur. Na de meditatie is er gelegenheid om na te praten en een kopje thee te dringen. Graag opgeven via email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

HELPERS GEVRAAGD !!
In de Pax Christikerk zitten we momenteel zonder schoonmaakhulp. We zoeken (liefst een paar) mensen die willen helpen de kerk schoon te houden. Als er voldoende mensen willen helpen, kunnen we het werk verdelen. “Vele handen maken licht werk” is een gezegde. Doet u mee?
Informatie kunt u krijgen bij Anne van der Horst tel. 0627241418.

COMPLIMENTENDAG
1 maart is het complimentendag. In De Bijenkorf, Reigerlaan 100, kunt u deelnemen aan een spellenmiddag met o.a. het complimentenspel, maar ook andere leuke interactieve spellen. De middag is van 14.00 – 16.00 uur. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Marjolein van Dooren email: mvandooren@seniorenwelzijn.nl.

VESPERS IN DE BETHELKERK
Iedere derde zondag van de maand is er een vesperviering in de Bethelkerk:
een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing met medewerking van de vespercantorij. De eerstvolgende vesper is zondagmiddag 18 februari om 17.00 uur
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur) Voorganger: ds. Hans Mast
Thema: ‘De zin van alles……’ uit het bijbelboek Job
U bent van harte uitgenodigd!

VAKANTIE BIJBEL CLUB
Voor alle basisschool kinderen is er op 19 en 20 februari tussen 10.00 en 12.00 uur in de Maranatha kerk (prof. Mekelstraat 255) Bijbelclub. Vind je het leuk om spelletjes te doen, te zingen, te dansen of te knutselen kom dan naar de bijbelclub. Je bent van harte welkom.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk 3 maart 11.00 uur Eucharistieviering, Voorganger M. Tharsis SVD
3e zondag van de vastentijd Organist en samenzang, kinderwoorddienst.
DE KOMENDE WEEK ZIJN DE SECRETARIATEN GESLOTEN WEGENS DE VOORJAARSVAKANTIE
De eerstkomende WA verschijnt op 1 maart.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.