WILLIBRORD ACTUEEL 03-03-2024

Jaargang 17, nr. 25                                                  03-03-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk 3 maart 11.00 uur Eucharistie, voorganger M. Tharsis, SVD
3e zondag van de vastentijd Organist en samenzang, kinderwoorddienst

In de maand maart zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk (m.u.v. het Paastriduum)

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

WEEKENDVIERINGEN
Vanaf maart wisselen we weer van kerk waar we op zondag samenkomen voor de viering. Zondag 3 maart is de eerste zondag dat we in de H. Lucaskerk samenkomen.

 VASTENMAALTIJDEN Op de vrijdagen 8 en 22 maart zijn er in de Pax Christikerk vastenmaaltijden met een moment van bezinning. De eenvoudige soep maaltijden beginnen om 18.00 uur. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk en de H. Lucaskerk, via de email secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of via telefoonnr. 06 27241418. Er staat een mandje voor uw vrijwillige bijdrage die bestemd is voor de vastenactie.

VASTENACTIE
‘Leven in een veranderende wereld’ is het thema van de Vastenactie dit jaar. Speciale aandacht gaat naar Zimbabwe, waar bewoners van het Matobo-district grote moeite hebben om aan dagelijks voedsel te komen. Door klimaatveranderingen zijn er langere, hetere droge periodes, waardoor oogsten mislukken. Vastenactie helpt met de aanleg van gemeenschappelijke groentetuinen, waterputten met pomp op zonne-energie, en trainingen om lokale gewassen te verbouwen.
Helpt u Vastenactie?
U kunt uw gift overschrijven naar rekening
NL 82 INGB 0000 5562 94
T.n.v. Par.DGH Actierekening MOV-ZWO

AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN
Op 11 maart a.s. bestaat het Aanloophuis De Groene Luiken 30 jaar. ‘Al 30 jaar een gemeenschap’ staat er boven de brief die als bijlage bij deze WA is gevoegd. De moeite waard om door te lezen.

STEUN DE VOEDSELBANK
Zondag 3 maart kunt u weer producten inleveren voor de voedselbank. Uw steun wordt erg op prijs gesteld. We hopen weer op een mooie opbrengst. Het product van de maand maart: shampoo en/of tandpasta. Doet u (weer) mee ?

GEUZENMAAND — uitnodiging
‘Vrijheid onder druk is’ het thema van de Geuzenlezing die Abdelkader Benali op
dinsdag 5 maart zal uitspeken ter opening van de Geuzenmaand 2024. De
bijeenkomst vindt plaats in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 en begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie: zie de bijlage bij deze WA. De Geuzenvlag mag weer wapperen.
Naast de lezing is dan ook de opening van de foto-expositie ‘The best of’.

HET VERHAAL VOORAF
Hoe gaan wij om met moeilijke situaties in ons leven? Situaties waarin we vastzitten,
gevangen zitten. Bij het verhaal vooraf staan we stil bij ons verhaal en het verhaal van
Corrie ten Boom.Zij is één van de bekende gevangenen uit het Oranjehotel, de
gevangenis in Scheveningen. Haar geloof en vertrouwen in God helpen haar door deze
donkere tijd. We lezen enkele passages uit haar boek ‘Gevangen en dan” en gaan
daarover met elkaar in gesprek. Woensdag 6 maart van 20.00 tot ca. 21.30 bent u
welkom in de Windwijzer. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.

KEUZE NIEUWE NAAM RK-KERK VLAARDINGEN
Afgelopen najaar heeft u suggesties kunnen inleveren voor de naam van het kerkcentrum dat
overblijft nadat de Lucaskerk gesloten is. Er zijn hiervoor 11 naamvoorstellen gedaan. Enkele
suggesties voldeden niet aan de gestelde voorwaarden. Zeven namen zijn aan de bisschop
voorgedragen als mogelijkheid. Drie namen daarvan konden zijn instemming krijgen.
Inmiddels heeft u het (nood)nummer van ons parochieblad Kerk aan de Waterweg ontvangen.
Daarbij is een brief/stemformulier gevoegd met de namen waaruit gekozen kan worden.
U kunt uw keuze tot 17 maart kenbaar maken door het stemformulier (op de achterzijde van
de brief) in te vullen en te deponeren in de stembus in de Pax Christi of de H.Lucaskerk, of te
scannen en te mailen. Meer info in de brief. In de hal van beide kerken zal de brief ook gelegd
worden. Per persoon kunt u één stem uitbrengen. We hopen op Palmzondag de naam bekend
te kunnen maken.

GELOOFSVERDIEPING
Meditatieavond
Vrijdag 8 maart is er in de Pax Christikerk weer de maandelijkse meditatieavond. Aanvang
20.00 uur. Na de meditatie is er gelegenheid om na te praten en een kopje thee te dringen.
Graag opgeven via email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

HELPERS GEVRAAGD !!
In de Pax Christikerk zitten we momenteel zonder schoonmaakhulp. We zoeken (liefst een
paar) mensen die willen helpen de kerk schoon te houden. Als er voldoende mensen willen
helpen, kunnen we het werk verdelen. “Vele handen maken licht werk” is een gezegde. Doet u
mee?
Informatie kunt u krijgen bij Anne van der Horst tel. 0627241418.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk 10 maart 11.00 uur Woord- en communieviering, Voorganger: parochiaan
4e zondag van de vastentijd Koor: Willibrordkoor

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het
aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de
deelgemeenschap Willibrord.