WILLIBRORD ACTUEEL 17-03-2024

Jaargang 17, nr. 27                                                                                    17-03-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk 17 maart 11.00 uur Eucharistie Voorganger: M. Tharsis,SVD
5e zondag van de vastentijd Koor: Liriko

In de maand maart zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk (m.u.v. het Paastriduum)

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

NIEUWS OVER DE GEBOUWEN
Onder dit kopje zult u in het Willibrord Actueel met enige regelmaat door het parochiebestuur worden geïnformeerd over ontwikkelingen m.b.t. de Vlaardingse R.K. kerken.
Status verkoop Lucaskerk .
Op 19 februari stond de verkoop van de Lucaskerk op de agenda van de VAC. Dat is de de Vastgoed Advies Commissie van ons bisdom, die de Bisschop adviseert over onroerend goed zaken.De VAC is akkoord gegaan om verdere stappen te nemen met de potentiële koper, waarmee we al enige tijd in gesprek zijn. Deze koper zal in principe in de gelegenheid worden gesteld om, tegen betaling van een bedrag, het traject van het aanvragen van de omgevingsvergunning bij de gemeente in te zetten. Voorwaarde is wel dat deze vergunning binnen een bepaalde tijd moet worden verkregen. Wij zullen in die tijd niet met andere partijen in overleg treden. De koper wil op de plaats van de Lucaskerk woningen realiseren. Als de vergunning binnen de gestelde tijd wordt verkregen, zal de kerk voor een reeds overeengekomen bedrag worden verkocht. Als dat niet lukt, gaat de verkoop niet door. Dit traject moet nog wel worden goedgekeurd door enkele andere organen binnen het Bisdom, waaronder de REA (Raad voor Economisch Advies). We houden u op de hoogte van de voortgang. Parochiebestuur

PALMPAASSTOKKEN MAKEN
Op zaterdag 23 maart om 15.00 uur organiseren we een gezellige knutselmiddag in de Lucas kerk waarbij we samen Palmpaasstokken gaan maken! Op Palmzondag, 24 maart, gaan we met onze prachtig versierde Palmpaasstokken meelopen in de processie in de kerk. En dat is nog niet alles! Na de gezinsviering zullen we naar het Zonnehuis gaan om onze Palmpaasstokken te schenken aan de ouderen. Het zal hun dag opfleuren en een glimlach op hun gezicht toveren. Een kleine daad van vriendelijkheid kan een groot verschil maken!
We hopen op een grote opkomst, want hoe meer kinderen meedoen, hoe meer vreugde we kunnen verspreiden. En als je besluit dat je jouw Palmpaasstok aan iemand anders wilt schenken, dan is dat natuurlijk ook helemaal prima!. Geef je op via emailadres:
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

ZATERDAG 16 MAART: JOHANNES PASSION
In de Grote Kerk te Vlaardingen is er een uitvoering van de Johannes Passion door Gloria Toonkunst. Dirigent Bas van Houte. Toegang € 25 (incl. programmaboekje en koffie). Aanvang 20.00 uur. Kaarten via: secretaris@gloria-toonkunst.nl

VASTENACTIE
Ook dit jaar vragen wij uw steun voor een project dichtbij. Deze keer voor een lokaal klimaatfonds. In Vlaardingen probeert een aantal groeperingen meer bewustwording te creëren voor wat mensen zelf kunnen doen om de aarde en haar schepping te bewaren.
Met het oprichten van een lokaal klimaatfonds wil MOV-ZWO lokale initiatieven ondersteunen. Paus Franciscus benadrukt dit in zijn toespraak Laudate Deum: ‘Inspanningen van huishoudens om vervuiling en afval te verminderen en voorzichtig te consumeren, creëren een nieuwe cultuur’. En hoewel het effect dat van één huishouden uitgaat, wellicht gering is, kan dat, wanneer velen het doen, toch van invloed zijn op politiek en economie en een veranderingsproces op gang brengen. Uw bijdrage hiervoor is zeer welkom. U kunt uw gift overschrijven naar rekening NL 82 INGB 0000 5562 94 – t.n.v. Par. DGH Actierekening MOV-ZWO

GEUZENMAAND Theatervoorstelling “Zelensky hier” op 22 maart in de Stadsgehoorzaal U KUNT ZICH NOG AANMELDEN, ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ. Op vrijdag 22 maart is de voorstelling “Zelensky hier” in het kader van de Geuzenmaand te zien in de Stadsgehoorzaal. De voorstelling is een flitsende voorstelling met sketches, filmpjes, teksten uit redevoeringen en brieven. Wat in de voorstelling naar voren komt, is dat hij(Zelensky) zich heilig had voorgenomen om niet zoals zijn voorgangers te zwichten voor corruptie. Dat is een voortdurend gevecht, omdat niet al zijn oude vrienden en medewerkers daar in mee kunnen gaan. Bovendien is hij in een oorlog verzeild geraakt. Wij hadden gehoopt dat de voorstelling niet meer in de schaduw van de oorlog zou worden opgevoerd, maar die hoop bleek ijdel. Het is niet te verwachten dat voor 22 maart de vrede uitbreekt. De voorstelling begint om 20:30 uur. Kaartjes kosten 15 euro en zijn te bestellen via:
https://stadsgehoorzaal.nl/programma?q=Zelensky

Zondag 17 maart, Zin op Zondag: Nationaal Monument Oranjehotel
In Zin op Zondag houdt Camiel van Zilfhout in de Windwijzer een lezing over het Nationaal Monument Oranjehotel waar verzetsstrijders, waaronder de Vlaardingse Geuzen, in de Tweede Wereldoorlog gevangen werden gehouden. De meeste gearresteerde verzetsstrijders uit Vlaardingen werden in eerste instantie overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen die als bijnaam het Oranjehotel kreeg. Wat is dat tegenwoordig voor een plek? Historicus Camiel van Zilfhout komt ons vertellen waarom hij educatie over deze donkere periode uit onze geschiedenis zo belangrijk vindt en welke rol het Oranjehotel daarin kan spelen.
De Windwijzer 15.00 tot 16.00 uur, vrij toegang

KEUZE NIEUWE NAAM RK-KERK VLAARDINGEN
U kunt uw keuze voor de naam van de RK kerk tot 17 maart kenbaar maken door het stemformulier (op de achterzijde van de brief) in te vullen en te deponeren in de stembus in de Pax Christi of de H.Lucaskerk, of te scannen en te mailen. Meer info in de brief. In de hal van beide kerken zal de brief ook gelegd worden. Per persoon kunt u één stem uitbrengen. We hopen op Palmzondag de naam bekend te kunnen maken.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk 24 maart 11.00 uur Palmzondag Eucharistie, Voorganger: Vicaris A.v.Deelen,
Koor Okido, gezinsviering.
H. Lucaskerk 25 maart 19.30 uur Boeteviering. Voorganger M. Tharsis, SVD

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.