WILLIBRORD ACTUEEL 24-03-2024

Jaargang 17, nr. 28                                                                             24-03-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk 24 maart 11.00 uur Eucharistie voorganger: Vicaris L.v.Deelen
Palmzondag Koor: Okido, gezinsviering
H. Lucaskerk 25 maart 19.30 uur Boeteviering. Voorganger: M. Tharsis, SVD
28 maart Witte Donderdag 19.30 uur Viering in Petrus en Pauluskerk in Maassluis
Voorganger M. Tharsis, SVD Geen viering in Vlaardingen
29 maart Goede Vrijdag
H. Lucaskerk 15.00 uur Kruisweg, voorganger: parochiaan. Gelegenheid voor bloemenhulde
Pax Christikerk 15.00 uur Kruisweg, voorganger: parochiaan. Gelegenheid voor bloemenhulde
Pax Christikerk 19.00 uur Kruisverering, voorganger: M.Tharsis, SVD, koor: Liriko
Gelegenheid voor bloemenhulde
30 maart Stille Zaterdag
Pax Christikerk 21.00 uur Paaswake, voorganger: M.Tharsis, SVD, koor: Impuls
31 maart 1e Paasdag
H. Lucaskerk 11.00 uur Eucharistie, voorganger: vicaris L.v. Deelen. Koor: Willibrordkoor

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

NIEUWS OVER DE GEBOUWEN
Onder dit kopje zult u in het Willibrord Actueel met enige regelmaat door het parochiebestuur worden geïnformeerd over ontwikkelingen m.b.t. de Vlaardingse R.K.kerken.
De afgelopen periode heeft u de kans gekregen om uw stem uit te brengen voor de naam van de toekomstige RK kerk in Vlaardingen. Inmiddels zijn de stemmen geteld en is de uitslag aan de bisschop voorgelegd. Zondag, bij de viering, zal de naam door de vicaris bekend gemaakt worden.

VIERINGEN IN APRIL
Vanaf 7 april hanteren wij weer het schema van wisseling van kerk waarin we samenkomen om te vieren. Vanaf genoemde datum komen we samen in de Pax Christikerk, de H.Lucaskerk is gesloten.
De vieringen in het Paas triduüm vormen een uitzondering op de regelmaat van wisseling.

ONTMOETEN
H. Lucaskerk: Woensdag 27 maart 10 – 12 uur ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk.
Wij gaan (via een DVD) op bezoek in de abdij van Chevetogne. George Bruinaards laat ons de DVD zien en weet er veel over te vertellen. De ochtend sluiten wij af met een kopje soep.
Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom!!

VASTENACTIE
Ook dit jaar vragen wij uw steun voor een project dichtbij. Deze keer voor een lokaal klimaatfonds. In Vlaardingen probeert een aantal groeperingen meer bewustwording te creëren voor wat mensen zelf kunnen doen om de aarde en haar schepping te bewaren.
Met het oprichten van een lokaal klimaatfonds wil MOV-ZWO lokale initiatieven ondersteunen. Paus Franciscus benadrukt dit in zijn toespraak Laudate Deum: ‘Inspanningen van huishoudens om vervuiling en afval te verminderen en voorzichtig te consumeren, creëren een nieuwe cultuur’. En hoewel het effect dat van één huishouden uitgaat, wellicht gering is, kan dat, wanneer velen het doen, toch van invloed zijn op politiek en economie en een veranderingsproces op gang brengen. Uw bijdrage hiervoor is zeer welkom. U kunt uw gift overschrijven naar rekening NL 82 INGB 0000 5562 94 – t.n.v. Par. DGH Actierekening MOV-ZWO

UITNODIGING
In het kader van het synodaal proces in Rome, heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie aan alle parochies gevraagd om na te denken over een viertal thema’s. De reacties zullen worden gebundeld en als de Nederlandse reactie worden meegenomen in de synode dit najaar. Het pastoraal team en het bestuur geven graag gehoor aan de oproep van onze bisschoppen. We hebben dan ook besloten om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren. Op 6 april a.s. van 10.00 tot 13.00 uur is er een bijeenkomst waarin we met de parochianen willen nadenken en discussiëren over de vragen die vanuit het bisdom zijn gesteld. De bijeenkomst vindt plaats in de Wilgenburg, achter de basiliek in Schiedam. U kunt zich aanmelden via emailadres
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanmeldingen zullen wij bundelen en naar het bestuur/pastoraal team sturen.
Na uw aanmelding ontvangt u, ter voorbereiding, de leeswijzer.

GEUZENMAAND – Theatervoorstelling “Zelensky hier” op 22 maart in de Stadsgehoorzaal U KUNT ZICH NOG AANMELDEN, ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ. Op vrijdag 22 maart is de voorstelling “Zelensky hier” in het kader van de Geuzenmaand te zien in de Stadsgehoorzaal. De voorstelling is een flitsende voorstelling met sketches, filmpjes, teksten uit redevoeringen en brieven. Wat in de voorstelling naar voren komt, is dat hij (Zelensky) zich heilig had voorgenomen om niet zoals zijn voorgangers te zwichten voor corruptie. Dat is een voortdurend gevecht, omdat niet al zijn oude vrienden en medewerkers daar in mee kunnen gaan. Bovendien is hij in een oorlog verzeild geraakt. Wij hadden gehoopt dat de voorstelling niet meer in de schaduw van de oorlog zou worden opgevoerd, maar die hoop bleek ijdel. Het is niet te verwachten dat voor 22 maart de vrede uit breekt. De voorstelling begint om 20:30 uur. Kaartjes kosten 15 euro en zijn te bestellen via:
https://stadsgehoorzaal.nl/programma?q=Zelensky
Op 22 maart om 14.00 uur is er een speciale voorstelling voor jongeren tussen 16 en 25 jaar ’s Middags is er een voorstelling speciaal voor de hoogste klassen van havo/vwo en studenten MBO – HBO en Universiteit. Met een opgave vooraf bij PAX Ambassade en een retourbevestiging is voor hen de voorstelling gratis. De organisatie realiseert zich echter dat er ook mensen in Vlaardingen zullen zijn die ’s avonds niet graag meer uit huis gaan, of ’s avonds verhinderd zijn en toch graag de voorstelling zouden willen zien. Omdat er ook ’s middags nog plaatsen beschikbaar zijn, willen we deze mensen met nadruk ook voor deze jongerenvoorstelling uitnodigen. Deze begint om 14.00 uur en kaartjes hiervoor kosten € 12,00 (zonder consumptie). U kunt hiervoor vóór aanvang terecht aan de kassa van het theater of het rechtstreeks regelen via de volgende link: www.stadsgehoorzaal.nl/zelensky-hier-matinee. Deze speciale voorstelling is NIET beschikbaar voor aankoop via de reguliere website van de Stadsgehoorzaal, maar uitsluitend aan de kassa of digitaal via de genoemde link! Voor eventuele vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat van PAX Ambassade van Vrede, email ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl of telefoon 06 – 305 652 96. Hopelijk zijn hierdoor nog meer mensen in de gelegenheid deze voorstelling in het kader van de Geuzenmaand te bezoeken, WELKOM!

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Voor de vieringen in de Goede Week en Pasen, zie bovenaan pagina 1.
Pax Christikerk 7 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger A.van Deelen, koor Liriko
H.Lucaskerk is gesloten
SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.