WILLIBRORD ACTUEEL 31-03-2024

Jaargang 17, nr. 29                                                                                                              31-03-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
29 maart Goede Vrijdag
H. Lucaskerk 15.00 uur Kruisweg, voorganger: parochiaan. Gelegenheid voor bloemenhulde
Pax Christikerk 15.00 uur Kruisweg, voorganger: parochiaan. Gelegenheid voor bloemenhulde
Pax Christikerk 19.00 uur Kruisverering, voorganger: M.Tharsis, SVD, koor: Liriko
Gelegenheid voor bloemenhulde
30 maart Stille Zaterdag
Pax Christikerk 21.00 uur Paaswake, voorganger: M.Tharsis, SVD, koor: Impuls
31 maart 1e Paasdag
H. Lucaskerk 11.00 uur Eucharistie, voorganger: vicaris L.v. Deelen. Koor: Willibrordkoor
De deurcollecte is voor de vastenactie.
Let op: in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart gaat de zomertijd in.
De klok wordt dan een uur vooruit gezet.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

NIEUWS OVER DE GEBOUWEN
Onder dit kopje zult u in het Willibrord Actueel met enige regelmaat door het parochiebestuur worden geïnformeerd over ontwikkelingen m.b.t. de Vlaardingse R.K.kerken.
De afgelopen periode heeft u de kans gekregen om uw stem uit te brengen voor de naam van de toekomstige RK kerk in Vlaardingen. Inmiddels zijn de stemmen geteld en is de uitslag bij de Palmpasenviering door vicaris Van Deelen bekend gemaakt. Met overgrote meerderheid (84%) is gekozen voor de naam H. Willibrord.

VIERINGEN IN APRIL
Vanaf 7 april hanteren wij weer het schema van wisseling van kerk waarin we samenkomen om te vieren. Vanaf genoemde datum komen we samen in de Pax Christikerk, de H.Lucaskerk is gesloten.

UITNODIGING
In het kader van het synodaal proces in Rome, heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie aan alle parochies gevraagd om na te denken over een viertal thema’s. De reacties zullen worden gebundeld en als de Nederlandse reactie worden meegenomen in de synode dit najaar. Het pastoraal team en het bestuur geven graag gehoor aan de oproep van onze bisschoppen. We hebben dan ook besloten om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren. Op 6 april a.s. van 10.00 tot 13.00 uur is er een bijeenkomst waarin we met de parochianen willen nadenken en discussiëren over de vragen die vanuit het bisdom zijn gesteld. De bijeenkomst vindt plaats in de Wilgenburg, achter de basiliek in Schiedam. U kunt zich aanmelden via emailadres
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanmeldingen zullen wij bundelen en naar het bestuur/pastoraal team sturen.
Na uw aanmelding ontvangt u, ter voorbereiding, de leeswijzer.

VASTENACTIE — leven in een veranderende wereld
U kunt nog doneren voor de Vastenactie. Een doel dat we van harte bij u aanbevelen. In de afgelopen weken heeft u veel over de vastenactie kunnen lezen.

VOEDSELBANK — product van de maand
Op zondag 7 april kunt u weer producten inleveren voor de voedselbank. Uw steun wordt erg op prijs gesteld. We hopen weer op een mooie opbrengst. Het product van de maand april is: pindakaas en/of chocoladepasta. Doet u (weer) mee?

JESUS CHRIST SUPERSTAR –
Zaterdag 6 april om 19.30 uur: Beleef de laatste dagen van Jezus’ leven mee.
Voor jongeren vanaf 12 jaar Waar: Vlaardingen Holy (exacte locatie nader te bepalen, afhankelijk van het aantal deelnemers) Graag uiterlijk dinsdag 2 april 2024 opgeven via jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

WINDWIJZER — Nokkiebeurs op Vrij. 5 april van 19.00 – 21.00, zat. 6 april van 9.00 – 12.00 uur
De Nokkiebeurs is een grote tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs. Met name kinderkleren en in beperkte mate kinderfietsen, autostoeltjes en buggy’s vinden via de Nokkiebeurs een nieuwe eigenaar tegen kleine prijsjes De opbrengst gaat deze keer naar Save the children Je kunt spullen inleveren in De Windwijzer op de woensdag, donderdag en vrijdag voorafgaand aan de Nokkiebeurs. Woensdag: 10.00 – 12.00 uur, 13.30 – 15.00 uur en 19.30 – 21.30 uur. Donderdag: 10.00 – 12.00 uur, 13.30 – 15.00 uur en 19.30 – 21.30 uur.
Vrijdag: 10.00 – 12.00 uur en 15.00 – 17.00 uur.

CANTATE BWV 66 Zondag 7 april 2024, aanvang 17.00 uur.
Op 7 april wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate ‘Erfreut euch´(BWV 66) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.
Voor Tweede Paasdag 1724 (10 april) maakte Bachs tekstdichter op de muziek van een gelukwenscantate die Bach eerder had geschreven t.g.v. de verjaardag van zijn broodheer, Prins Leopold von Anhalt-Köthen,deze vreugdevolle paascantate, vol muzikale dialoog. De evangelielezing die bij deze cantate hoort, is Lucas 24: 13 – 35, het verhaal van de Emmaüsgangers.
Tevens wordt uitgevoerd Psalm 150 (SWV 255a) van Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor), Samuel Wong (bas) Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. Voorgangers is ds. Jan de Visser. zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

EXPOSITIE “De kleur van Vrede”
In de hal en in de kerkzaal van Kerkcentrum Holy hangen van 18 maart tot 12 april bijzondere schilderijen: Vredes schilderijen. Tijdens de Vredesweken 2018, 2020 en 2022 zijn deze schilderijen, op initiatief van Pax Ambassade van de Vrede in Vlaardingen, gemaakt
door kunstenaars en tientallen schilderende volwassenen en kinderen uit verschillende culturen. Resultaat: mooie doeken vol beelden van Vrede. Het Kerkcentrum is geopend op maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 – 11.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00 -16.00 uur en op zondagochtend na de dienst. Vrijdagmiddag 12 april is er een verkoop van de schilderijen. Vanaf 16 00 uur gaat de verkoop beginnen. Mocht u interesse hebben geeft u dat alvast door aan Nelleke van der Luit: nellekevdl46@kpnmail.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Pax Christikerk 7 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger A.van Deelen, koor Liriko
H. Lucaskerk is gesloten.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H. Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.