WILLIBRORD ACTUEEL 07-04-2024

Jaargang 17, nr. 30                                                                                                            07-04-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
Pax Christikerk 7 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger A.van Deelen, koor Liriko
H. Lucaskerk is gesloten.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

VIERINGEN IN APRIL
Vanaf 7 april hanteren wij weer het schema van wisseling van kerk waarin we samenkomen om te vieren. Vanaf genoemde datum komen we samen in de Pax Christikerk, de H.Lucaskerk is gesloten.

EEN NIEUWE ANDERS DAN ANDERSVIERING
Op 14 april a.s. is er weer een Anders dan Andersviering.
En het belooft een bijzondere viering te worden. Het thema van de viering is: “Aardig voor de aarde”. Hoe gaan we met onze mooie aarde om, een aarde waar we met z’n allen op moeten leven en best een beetje zuiniger op mogen zijn.
Om dit te symboliseren vragen we iedereen die naar de viering komt een zakje aarde uit eigen tuin of plantsoen mee te nemen. Dit verzamelen we dan in een grote bak, zodat we dan aarde hebben die van iedereen is. Natuurlijk gaan we daar in de viering dan iets mee doen. Ook is er een creatief moment, waarbij we gaan proberen wat aardiger voor de aarde te zijn, en haar een beetje mooier te maken. Ook het combo is, vanwege verplichtingen van enkele muzikanten elders, anders dan anders. Met name de deelname van Juriaan Govaart is bijzonder. Zijn muzikale rol zal ook anders dan anders zijn. Ook Impuls draagt bij een aantal liedjes een steentje bij.
Voorgangers tijdens deze viering zijn Elly Barendregt en Anne van der Horst namens 3 D.
We hopen op een goede en druk bezochte viering.

ONTMOETEN
H. Lucaskerk: Woensdag 10 april van 10 – 12 uur is er weer ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk, wij sluiten af met een kop soep. Iedereen is welkom.
Pax Christikerk: Donderdag 11 april van 10.00-12.00 uur is er weer een gezellige ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk. Er is koffie, thee, tijd voor gesprek en wellicht ook nog een creatieve activiteit.

GELOOFSVERDIEPING
Meditatieavond
Vrijdag 12 april is er in de Pax Christikerk weer de maandelijkse meditatieavond. Aanvang 20.00 uur. Na de meditatie is er gelegenheid om na te praten en een kopje thee te drinken. Graag opgeven via email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

VORMSELVIERING
Op zondag 7 april zal bisschop Mgr. Van den Hende in de Jacobuskerk het vormsel toedienen aan
9 jonge mensen uit onze Goede Herder parochie. Mede voorganger is diaken Steef Lokken.
Wij wensen de jonge mensen een mooie viering en een fijne dag. Wij feliciteren hen met deze belangrijke stap in hun leven.

NIEUWSBRIEF
Wij ontvingen weer een nieuwsbrief van pater Henk Erdhuizen. Daarin geeft hij ons weer een inkijkje in zijn leven en zijn werk in zijn parochie in Bolivia. De nieuwsbrief ligt in de hal van de kerk. U kunt deze meenemen om thuis eens door te lezen.

VOEDSELBANK — product van de maand
Op zondag 7 april kunt u weer producten inleveren voor de voedselbank. Uw steun wordt erg op prijs gesteld. We hopen weer op een mooie opbrengst. Het product van de maand april is: pindakaas en/of chocoladepasta. Doet u (weer) mee?

JESUS CHRIST SUPERSTAR –
Zaterdag 6 april om 19.30 uur: Beleef de laatste dagen van Jezus’ leven mee.
Voor jongeren vanaf 12 jaar Waar: Vlaardingen Holy (exacte locatie nader te bepalen, afhankelijk van het aantal deelnemers) Graag opgeven via jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

SOEPCAFE
Zondag 21 april is er in de Pax Christikerk weer het maandelijkse soepcafe. Na de viering en de koffie kunt u aanschuiven voor een heerlijke lunch met soep, broodjes en gezelligheid. Inschrijven via het aanmeldingsformulier in de hal van de Pax Christikerk. Telefonisch aanmelden kan ook via tel. nr. 06 10709911.

CANTATE BWV 66 Zondag 7 april 2024, aanvang 17.00 uur.
Op 7 april wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate ‘Erfreut euch´(BWV 66) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.
Voor Tweede Paasdag 1724 (10 april) maakte Bachs tekstdichter op de muziek van een gelukwenscantate die Bach eerder had geschreven t.g.v. de verjaardag van zijn broodheer, Prins Leopold von Anhalt-Köthen,deze vreugdevolle paascantate, vol muzikale dialoog. De evangelielezing die bij deze cantate hoort, is Lucas 24: 13 – 35, het verhaal van de Emmaüsgangers.
Tevens wordt uitgevoerd Psalm 150 (SWV 255a) van Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor), Samuel Wong (bas) Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. Voorgangers is ds. Jan de Visser. zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

WINDWIJZER
Maandag 8 april: inloop in de Windwijzer, van 9.30-12.00 uur. Licht op de week, Boekenmarkt en weggeefwinkel.
Woensdag 10 april: Muziek die raakt.Muziek is de taal die doordringt in het hart van mensen en een belangrijke rol speelt in het Christelijke geloof. Een kans om jouw favoriete lied met anderen te delen. Aanvang 13.30 uur.

EXPOSITIE “De kleur van Vrede”
In de hal en in de kerkzaal van Kerkcentrum Holy hangen van 18 maart tot 12 april bijzondere schilderijen: Vredes schilderijen. Tijdens de Vredesweken 2018, 2020 en 2022 zijn deze schilderijen, op initiatief van Pax Ambassade van de Vrede in Vlaardingen, gemaakt
door kunstenaars en tientallen schilderende volwassenen en kinderen uit verschillende culturen. Resultaat: mooie doeken vol beelden van Vrede. Het Kerkcentrum is geopend op maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 – 11.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00 -16.00 uur en op zondagochtend na de dienst. Vrijdagmiddag 12 april is er een verkoop van de schilderijen. Vanaf 16 00 uur gaat de verkoop beginnen. Mocht u interesse hebben geeft u dat alvast door aan Nelleke van der Luit: nellekevdl46@kpnmail.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Pax Christikerk 14 april 11.00 uur Anders-dan-Anders viering, voorgangers: leden van 3D
Zang en muziek door leden van Impuls en het combo o.l.v. Dick Nels
H. Lucaskerk is gesloten.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H. Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.