WILLIBRORD ACTUEEL 21-04-2024

Jaargang 17, nr. 32                                                                                             21-04-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
Pax Christikerk 21 april 11.00 uur 1e H. Communieviering, Eucharistieviering, voorganger
M.Tharsis, SVD. Gezinsviering. Koor: Okido.
Deurcollecte voor Roepingenzondag
H. Lucaskerk is gesloten.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

WIJZIGING AANVANGSTIJD VIERINGEN.
Met ingang van 1 mei aanstaande heeft het pastoraal team de aanvangstijd van de vieringen in Schiedam (Jacobuskerk) en in Vlaardingen (Pax Christi en H. Lucaskerk), om organisatorische redenen, gewijzigd. Per genoemde datum zullen de vieringen op zondag in beide Vlaardingse kerken om 11.15 uur aanvangen. (De Jacobuskerk heeft de wijziging al doorgevoerd). De eerste viering met de gewijzigde aanvangstijd is zondag 5 mei. In de maand mei zijn de vieringen in de H. Lucaskerk. Het pastoraal team hoopt op uw begrip.

EERSTE H.COMMUNIE
Zondag 21 april zullen de 8 kinderen die de afgelopen tijd de voorbereidingsochtenden hebben gevolgd voor de eerste keer de H.Communie ontvangen. Wij wensen de kinderen een mooie viering en we hopen hen nog vele malen in ons midden te mogen verwelkomen.

ONTMOETEN
H. Lucaskerk: Woensdag 24 april: Geen ontmoeten in de H. Lucaskerk.

VIERING OP HEMELVAARTDAG
In parochie de Goede Herder zal er op Hemelvaartdag maar één viering zijn. Deze viering wordt gehouden in de St. Liduina en O.L.V Rozenkrans basiliek. Aanvang van de viering is 10.30 uur. Het is dan een feestelijke viering waarin, naast Hemelvaart, ook het 25 jarig priesterjubileum van Vicaris Van Deelen gevierd wordt. De vieringen in de overige kerken komen te vervallen

GELOOFSVERDIEPING
Dauwtrappen
Donderdag 9 mei gaan we weer dauwtrappen. De wandeling start om 7 uur, als de dauw nog net te vinden is. We wandelen door de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we korte tijd stil voor een bijzonder verhaal en een meditatief moment. We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt. Er is voldoende tijd om na de wandeling de viering van Hemelvaart bij te wonen. We hopen weer op een mooi aantal deelnemers. Graag opgeven via email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
De in Kerk aan de Waterweg aangekondigde lunch en het bekijken van de voorstelling over het Pinksterverhaal door de Zandtovenaar op Hemelvaartsdag (9 mei) komt te vervallen.
Kloosterweekend,
Van 20 t/m 23 juni staat het bezoek aan de O.L.V Abij in Oosterhout gepland. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wilt u nog mee, dan kunt u zich aanmelden via tel. 06 10709911 of via de email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

KERKCENTRUM HOLY — TENTOONSTELLING
Van 14 – 21 april: is de tentoonstelling van trouwjurk tot doopjurk te zien in Kerkcentrum Holy. Wilt u een bezoek aan het Kerkcentrum brengen, dan kan dat nog op: Vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur en op zondag na de kerkdienst vanaf 11.30 uur.
Maandag 22 april: nieuwe expositie in het Kerkcentrum met schilderijen van Wim van Klink.
Vrijdagmiddag 26 april van 14 – 16 uur: koffie/thee drinken in Kerkcentrum Holy.

WINDWIJZER — Groene Jeroen komt naar De Windwijzer
Maandag 22 april verwelkomt De Windwijzer de bekende verteller, columnist en schilder Jeroen Verhoeff, beter bekend als “Groene Jeroen”. Jeroen Verhoeff is een vertrouwd gezicht voor lezers van het Nieuwsblad Vlaardingen. Met regelmaat schrijft hij columns over de natuur onder de naam “Groene Jeroen”. Deze keer presenteert hij een prachtige natuurfilm, waarbij hij wat zal vertellen over Thailand, aangevuld met prachtige natuurbeelden uit andere delen van de wereld. Het belooft een inspirerende en boeiende avond te worden voor natuurliefhebbers en geïnteresseerden. Het programma vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in De Windwijzer, gelegen aan de Schiedamseweg 95. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Maandag 22 april: Inloop in de Windwijzer van 9.30 – 12.00 uur: Licht op de Week, Boekenmarkt en Weggeefwinkel. Van 10.00 -12.00 uur diaconaal spreekuur.
We sluiten de ochtend af met een eenvoudige soeplunch, aangeboden door vrijwilligers van ons soepproject.

Zondag 5 mei 18.00 – 20.30 uur Vrijheidsmaaltijd in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 Deelname is gratis
Met elkaar proosten op de vrijheid, samen eten, in gesprek gaan over vrijheid en onze ervaringen delen. Dat is de bedoeling van de vrijheidsmaaltijden die overal in Nederland worden georganiseerd. Voorafgaand aan en tijdens de maaltijd zijn er enkele interviews met kinderen van ouders die in de oorlog in een kamp of in het verzet hebben gezeten over hoe dit hun levens heeft beïnvloed. Ook spreken we met vluchtelingen over hun ervaringen en de invloed op hun kinderen.
Tijdens de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over het thema: “Vrijheid vertelt”. Ook is er muziek. In Vlaardingen wordt de maaltijd georganiseerd door Platform Ander Vlaardingen, De Windwijzer en de St. Nationale Gedenkdagen. We nodigen Vlaardingers van alle windstreken uit om mee te doen! Aanmelden vóór 26 april, dan kunnen we ons goed voorbereiden. Opgave kan bij: nellekevdl46@kpnmail.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Pax Christikerk 28 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger pastor
M. Tharsis, SVD. Koor: Willibrordkoor
H. Lucaskerk is gesloten.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H. Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.