WILLIBRORD ACTUEEL 05-05-2024

Jaargang 17, nr. 34                                                                        05-05-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk 5 mei 11.15 uur Eucharistieviering, voorganger pater M.Tharsis, SVD en Diaken S. Lokken, koor: LiRiKo
Pax Christikerk is gesloten.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand er een vesperviering in/vanuit de basiliek,
vanaf 16.00 uur inloop met koffie/thee, aanvang vespers 17.00 uur.

WIJZIGING AANVANGSTIJD VIERINGEN.
Met ingang van 1 mei aanstaande heeft het pastoraal team de aanvangstijd van de vieringen in Schiedam (Jacobuskerk) en in Vlaardingen (Pax Christi en H. Lucaskerk), om organisatorische redenen, gewijzigd. Per genoemde datum zullen de vieringen op zondag in beide Vlaardingse kerken om 11.15 uur aanvangen. De eerste viering met de gewijzigde aanvangstijd is zondag 5 mei. In de maand mei zijn de vieringen in de H. Lucaskerk. Het pastoraal team hoopt op uw begrip.
VIERING OP HEMELVAARTDAG
In parochie de Goede Herder zal er op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, maar één viering zijn. Deze viering wordt gehouden in de St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek.
Aanvang van de viering is 10.30 uur. Het is dan een feestelijke viering waarin, naast Hemelvaart, ook het 25 jarig priesterjubileum van Vicaris Van Deelen gevierd wordt. De vieringen in de overige kerken komen te vervallen.
CADEAU
Namens de parochianen van parochie De Goede Herder willen we vicaris Van Deelen een cadeau aanbieden vanwege zijn 25 jarig priesterjubileum. Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt bijdragen aan het cadeau dat wordt gegeven. In de hal van de kerk staat zondag een doos waarin u uw financiële bijdrage kunt deponeren. Bij voorbaat onze dank.
REIS VAN PATER MELVIN NAAR INDIA
Zoals u wellicht weet gaat pater Melvin de komende 3 maanden op homeleave naar zijn geboorteland India. De levensomstandigheden in de parochie daar zijn niet te vergelijken met die van ons. Het ontbreekt er vaak aan de eerste levensbehoeften. Wij willen pater Melvin graag een goede reis wensen en een goed verblijf in India bij zijn familie. Maar we willen hem ook graag een envelop met inhoud meegeven voor de parochianen ter plekke.
Wij hopen dat u ook voor hem een bijdrage overhebt. Het zal zeker heel goed terecht komen. In de hal van de kerk staat er ook een doos waarin u uw bijdrage kunt deponeren om mee te geven aan pater Melvin.
OEKRAÏENS ORTHODOX PAASFEEST
Zondag 5 mei viert de Oekraïense Orthodoxe gemeenschap in de Pax Christikerk, met een plechtige eucharistieviering, hun Paasfeest. De viering begint om 10.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering met hen mee te vieren.
ONTMOETEN.
H.Lucaskerk: Woensdag 8 mei van 10.00-12.00 uur hebben wij een feestelijke muzikale reis door de jaren heen. Ruud en Bea Halkes verzorgen onze reis. Wij starten met koffie. Er wordt wat verteld over de muziek door de jaren heen. Wij luisteren en zingen soms ook mee. De ochtend sluiten wij af met een drankje en hapje. Wij vieren dat het fijn is om elkaar te ontmoeten.
Pax Christikerk: Donderdag 9 mei is er geen ontmoetingsochtend in de Pax.

SOEPCAFE
Zondag 19 mei is er in de Pax Christikerk weer het maandelijkse soepcafe. Na de viering en de koffie in de Lucaskerk kunt u in de Pax Christikerk aanschuiven voor een heerlijke lunch met soep, broodjes en gezelligheid.
Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier in de hal van de Pax Christikerk of de Lucaskerk. Aanmelden kan ook via het emailadres: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN EN MISSIONAIR WERKERS
Nederlandse missionarissen en missionair werkers zetten zich met overgave in voor anderen. Zij gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Uw financiële steun is hard nodig om dit belangrijke werk mogelijk te blijven maken.
Op 12 mei is er een deurcollecte in de kerk; maar u kunt ook rechtstreeks een gift overmaken naar: NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionarissen.
PINKSTER-KAARTENACTIE
Evenals voorgaande jaren willen we de mensen in de Penitiaire Instelling De Schie weer een hart onder de riem steken door hen een bemoedigende Pinkstergroet te sturen. De mensen zijn er ieder jaar erg blij mee. Zondag 5 en 12 mei liggen er blanco kaarten in de hal van de kerk, waar u uw groet op kunt schrijven. Er wordt voor gezorgd dat de kaarten zaterdag 18 mei in de Penitiaire Instelling De Schie zijn, zodat ze op Eerste Pinksterdag uitgedeeld kunnen worden.

KERKCENTRUM HOLY
Vrijdagmiddag 3 mei 14.00-16.00 uur: koffie/thee drinken in Kerkcentrum Holy .
Loop gewoon even naar binnen voor een praatje met koffie of thee.

DE WINDWIJZER:
Zaterdag 4 mei om 21.00 uur -na dodenherdenking- voorstelling ‘Struikelstenen’. Verteller Marius Gosschalk vertelt het verhaal achter de struikelsteen van Salomon Zeitscheck, gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ van Abel J. Herzberg. Met begeleiding door twee musici. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Zondag 5 mei 18.00 – 20.30 uur Vrijheidsmaaltijd in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 Deelname is gratis
Met elkaar proosten op de vrijheid, samen eten, in gesprek gaan over vrijheid en onze ervaringen delen. Opgave kan bij: nellekevdl46@kpnmail.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk 12 mei 11.15 uur Woord-en communieviering, voorgangers leden van 3D
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen
H. Lucaskerk 19 mei 11.15 uur Pinksteren, Eucharistieviering, voorganger A.van Deelen
Koor: Liriko
Deurcollecte Missie en Diaconie Wereldwijd voor opbouwwerk in Israël en Gaza
Pax Christikerk is gesloten.
SECRETARIATEN
DE SECRETARIATEN ZIJN VOLGENDE WEEK GESLOTEN.
DE EERSTKOMENDE WILLIBRORD ACTUEEL VERSCHIJNT WEER IN HET WEEKEND VAN 18/19 MEI.
Het secretariaat van de H. Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.