Willibrord Actueel 28-04-2024

Jaargang 17, nr. 33                                                                                                    28-04-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
Pax Christikerk 28 april 11.00 uur Woord- en Communieviering, voorgangers leden van 3D. Koor: Willibrordkoor
H. Lucaskerk is gesloten.

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand 26 april is er een vesperviering in/vanuit de basiliek,
vanaf 16.00 uur inloop met koffie/thee, aanvang vespers 17.00 uur.

WIJZIGING AANVANGSTIJD VIERINGEN.
Met ingang van 1 mei aanstaande heeft het pastoraal team de aanvangstijd van de vieringen in Schiedam (Jacobuskerk) en in Vlaardingen (Pax Christi en H. Lucaskerk), om organisatorische redenen, gewijzigd. Per genoemde datum zullen de vieringen op zondag in beide Vlaardingse kerken om 11.15 uur aanvangen. (De Jacobuskerk heeft de wijziging al doorgevoerd). De eerste viering met de gewijzigde aanvangstijd is zondag 5 mei. In de maand mei zijn de vieringen in de H. Lucaskerk. Het pastoraal team hoopt op uw begrip.

VIERING OP HEMELVAARTDAG
In parochie de Goede Herder zal er op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, maar één viering zijn. Deze viering wordt gehouden in de St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek.
Aanvang van de viering is 10.30 uur. Het is dan een feestelijke viering waarin, naast Hemelvaart, ook het 25 jarig priesterjubileum van Vicaris Van Deelen gevierd wordt. De vieringen in de overige kerken komen te vervallen.

GELOOFSVERDIEPING
Dauwtrappen Hemelvaartsdag
Donderdag 9 mei gaan we weer dauwtrappen. We wandelen door de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we korte tijd stil voor een bijzonder verhaal en een meditatief moment. We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt. Er is voldoende tijd om na de wandeling de viering van Hemelvaart bij te wonen. We hopen weer op een mooi aantal deelnemers.
De wandeling start om 7 uur bij Polderpoort, Watersportweg 11 Vlaardingen.
Graag opgeven via email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijst in de kerk.
De in Kerk aan de Waterweg aangekondigde lunch en het bekijken van de voorstelling over het Pinksterverhaal door de Zandtovenaar op Hemelvaartsdag (9 mei) komt te vervallen.
Kloosterweekend
Van 20 t/m 23 juni staat het bezoek aan de O.L.V Abij in Oosterhout gepland. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wilt u nog mee, dan kunt u zich aanmelden via tel. 06 10709911 of via de email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

ONTMOETEN OP ZONDAG
Het Platform Verbinding Holy, waar onze kerk in participeert, organiseert een gezellige zondagmiddag ontmoeting. Deze zondag 28 april bij het Wij-Land Holy (in het Holy park naast de kinderboerderij) U bent welkom tussen 14.00 – 16.00 uur om gezellig elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee, bij mooi weer lekker op het terras.

KERKCENTRUM HOLY
Vrijdagmiddag 3 mei 14.00-16.00 uur: koffie/thee drinken in Kerkcentrum Holy .
Loop gewoon even naar binnen voor een praatje met koffie of thee.

Zaterdag 4 mei: Oud Papier Actie van 9.00 tot 11.30 uur staat de container op de stoep van het Kerkcentrum.

DE WINDWIJZER:
Zondag 28 april om 15.00 uur: Klassieke muziek in de Windwijzer. Het Loksias Quartet treedt op en zal u verrassen met muziek tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht.
Van harte welkom! Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl Entree € 12,50

Maandagochtend: Inloop in de Windwijzer van 9.30 – 12.00 uur: Licht op de Week, Boekenmarkt en Weggeefwinkel. Van 10.00 -12.00 uur diaconaal spreekuur.
We sluiten de ochtend af met een eenvoudige soeplunch, aangeboden door vrijwilligers van ons soepproject.

Zaterdag 4 mei om 21.00 uur -na dodenherdenking- voorstelling ‘Struikelstenen’. Verteller Marius Gosschalk vertelt het verhaal achter de struikelsteen van Salomon Zeitscheck, gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ van Abel J. Herzberg. Met begeleiding door twee musici. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Zondag 5 mei 18.00 – 20.30 uur Vrijheidsmaaltijd in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 Deelname is gratis
Met elkaar proosten op de vrijheid, samen eten, in gesprek gaan over vrijheid en onze ervaringen delen. Dat is de bedoeling van de vrijheidsmaaltijden die overal in Nederland worden georganiseerd. Voorafgaand aan en tijdens de maaltijd zijn er enkele interviews met kinderen van ouders die in de oorlog in een kamp of in het verzet hebben gezeten over hoe dit hun levens heeft beïnvloed. Ook spreken we met vluchtelingen over hun ervaringen en de invloed op hun kinderen.
Tijdens de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over het thema: “Vrijheid vertelt”. Ook is er muziek. In Vlaardingen wordt de maaltijd georganiseerd door Platform Ander Vlaardingen, De Windwijzer en de St. Nationale Gedenkdagen. We nodigen Vlaardingers van alle windstreken uit om mee te doen! Aanmelden vóór 26 april, dan kunnen we ons goed voorbereiden. Opgave kan bij: nellekevdl46@kpnmail.nl

HELP DE VOEDSELBANK
Product van de maand mei: toiletpapier. In te leveren in beide kerken.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H. Lucaskerk 5 mei 11.15 uur Eucharistieviering, voorganger pater M.Tharsis, SVD.
Koor: LiRiKo
Pax Christikerk is gesloten.

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H. Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.