Geloofsverdieping

 

Algemene Informatie

Iedere deelgemeenschap van parochie de Goede Herder is in de gelegenheid zelf een aanbod Geloofsverdieping samen te stellen, voor de eigen gemeenschap, maar ook parochianen uit andere deelgemeenschappen zijn van harte welkom.

In iedere Kerk aan de Waterweg in het katern GELOOFSVERDIEPING vindt u meer informatie. (Misschien goed om hier ook even te melden dat alle edities van Kerk aan de Waterweg ook op deze website staan).

In onze deelgemeenschap is er een werkgroep Geloofsverdieping die het aanbod Geloofsverdiepende activiteiten samenstelt. 

De werkgroep bestaat uit: (in alfabetische volgorde) Anne v.d. Horst, Elly Barendregt, Jetske Burggraaf, Jos van Rutten en Petra Verheezen.

Met het aanbod Geloofsverdieping beogen we een diversiteit aan activiteiten aan te bieden waarbij mensen in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten, samen verdieping te zoeken, te groeien in geloof en in de relatie met de Eeuwige.

Een aantal jaren geleden was het jaarthema: “vele wegen naar de Kern”.

Voor wie zoekt naar verbinding, ontmoeting, bijbel lezen op een andere manier, verdieping, kennis of creativiteit, hebben we een aantal “wegen” uitgezet.

De moeite waard om op pad te gaan.

Activiteiten tot en met april 2020

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het Vlaardingse aanbod tot en met april 2020, vervolgens wordt het aanbod per onderdeel nader toegelicht.

Het volledige aanbod van de deelgemeenschappen vindt u in de nieuwste Kerk aan de Waterweg. Zeer de moeite waard om te bekijken, er staat veel op het programma.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING DEELGMEENSCHAP WILLIBRORD TOT EN MET APRIL 2020

ACTIVITEIT  WANNEER WAAR
IN VLAARDINGEN    
Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie
  

Meditatietraining voorafgegaan door een aantal eenvoudige fysiek oefeningen.

Begeleiding: Margareth v.d. Nol.

In principe iedere 2e vrijdagavond van de maand van 20.00 ca. 21.00 uur. ( inloop vanaf 19.45 uur) 

Na de meditatie is er, voor wie dat wil, thee met wat lekkers om nog wat na te praten.

Eerstkomende ( afwijkende) datum is: 7 februari

vanwege het Corona virus zijn de meditatie avonden tot nader orde afgelast

 

Pax Christikerk
     
     
Filmavond: Fhilomena 

 

 

Vrijdagavond 20 maart van 20.00 – 22.00 uur ( inloop vanaf 19.45)

  afgelast

 

Pax Christikerk
Etty Hillesum — het aangrijpende verhaal van een Joodse vrouw in oorlogstijd– 

Begeleiding: Lidwien Meijer

Maandag 20 april van 20.00 – 22.00 uur ( inloop vanaf 19.45) H. Lucaskerk

RUST, VREDE EN INNERLIJK HARMONIE

Meditatietraining  in de Pax Christikerk

Inhoud:  Meditatie is het tot rust brengen van de geest en hem vrijmaken van rusteloze emoties en gedachten. Het helpt om stress en angstgevoelens te verlichten, om beter met het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van binnenuit en vergroot de concentratie en helderheid. Meditatie bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het leven. Daarom is het goed om meditatie een onderdeel van je leven te maken omdat het zoveel voordelen geeft. Soms is het al genoeg om 10 of 15 minuten  gewoon even stil te zitten.

Vorm: elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concentratietechniek en meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol.

Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

Data en tijd: in principe elke tweede vrijdagavond van de maand:

van 20.00 –  ca. 21.00 uur.
Daarna is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten. Het is verstandig om voor de meditatie niet al te zwaar te eten en iets mee te nemen om warm te blijven.

Aanmelden: Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het

e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of  via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

 

 

   
 

 

FILMAVOND FHILOMENA    AFGELAST

 Inhoud              
De heilige Philomena was een jonge maagd die een bestaan 

als martelares had en als zodanig ook de boeken en de herinnering in is gegaan. Philomena Lee was allesbehalve maagd, want ze bracht een halve eeuw geleden een zoon ter wereld en onderging het lot van vele Ierse vrouwen die door de katholieke kerk geestelijk werden mishandeld. Wat ze met haar heilige naamgenoot gemeen heeft, is het leven van een martelares. Philomena heeft het afstaan van haar zoon nooit een plek kunnen geven en eigenlijk heeft ze er ook nooit met iemand over kunnen praten. Haar geschiedenis is één grote kwelling. De aan lager wal geraakte journalist Martin Sixsmith heeft het na zijn baan als regeringsadviseur niet zo op de human-interestverhalen. Hij kan het zich echter niet permitteren om kieskeurig te zijn en besluit om Philomena aan een interview te onderwerpen. Hij treft een gebroken, enigszins simpele vrouw aan met een eigen willetje. Na een bezoek aan het klooster waar Philomena vijftig jaar geleden verbleef besluit Martin zich helemaal in haar verhaal vast te bijten.

 

Vorm en begeleiding: We kijken naar de film en gaan over de film met elkaar in gesprek.

Plaats: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen.

Datum en tijd: Vrijdagavond 20 maart 2020, inloop 19.45 uur en aanvang film 20.00 uur (de avond duurt tot ca 22.15 uur).

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Opgave: Niet noodzakelijk, maar wel mogelijk via emailadres koalsie@upcmail.nl of  via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

ETTY HILLESUM —

het aangrijpende verhaal van een Joodse vrouw in oorlogstijd–

 Inhoud  
Etty Hillesum (1914 – 1943) moest als jonge joodse vrouw ervaren hoe in de Tweede Wereldoorlog haar wereld steeds kleiner werd. Ze kon niet meer werken, vrienden verdwenen in de kampen, de dreiging werd groter. Tussen maart 1941 en oktober 1942 houdt ze een uitgebreid dagboek bij over haar innerlijke ontwikkeling in die periode, wat haar brengt tot de ingrijpende keuze om samen met haar familie naar Westerbork en uiteindelijk naar Auschwitz te vertrekken  

Vorm en begeleiding:

Lidwien Meijer maakte in 1981 kennis met de dagboeken van Etty Hillesum.  Ze woonde toen in  Deventer, waar Etty Hillesum haar jeugd doorbracht en waar een Etty Hillesumcentrum is. Ze vertelt ons over deze boeiende vrouw, waarbij het accent ligt op haar Godsbeleving. Hoe kan ze ondanks alles blijven geloven en vertrouwen? Toegelicht met vele afbeeldingen.

We gaan met elkaar in gesprek met behulp van een aantal teksten uit de dagboeken.

Plaats: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

Datum en tijd: Maandagavond 20 april, van 20.00 – 22.00 uur

(inloop vanaf 19.45 uur).

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Opgave:  bij voorkeur via het  e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of  via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H.Lucaskerk.