Geloofsverdieping

 

Algemene Informatie

Iedere deelgemeenschap van parochie de Goede Herder is in de gelegenheid zelf een aanbod Geloofsverdieping samen te stellen, voor de eigen gemeenschap, maar ook parochianen uit andere deelgemeenschappen zijn van harte welkom.

In iedere Kerk aan de Waterweg in het katern GELOOFSVERDIEPING vindt u meer informatie. (Misschien goed om hier ook even te melden dat alle edities van Kerk aan de Waterweg ook op deze website staan).

In onze deelgemeenschap is er een werkgroep Geloofsverdieping die het aanbod Geloofsverdiepende activiteiten samenstelt. 

De werkgroep bestaat uit: (in alfabetische volgorde) Anne v.d. Horst, Elly Barendregt, Jetske Burggraaf en Jos van Rutten. 

Met het aanbod Geloofsverdieping beogen we een diversiteit aan activiteiten aan te bieden waarbij mensen in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten, samen verdieping te zoeken, te groeien in geloof en in de relatie met de Eeuwige.

Een aantal jaren geleden was het jaarthema: “vele wegen naar de Kern”.

Voor wie zoekt naar verbinding, ontmoeting, bijbel lezen op een andere manier, verdieping, kennis of creativiteit, hebben we een aantal “wegen” uitgezet.

De moeite waard om op pad te gaan.

Nieuwe activiteit

 

Bij alle activiteiten nemen we de Coronamaatregelen in acht. Mocht u verschijnselen hebben die duiden op een besmetting met Corona, dan verzoeken wij u niet deel te nemen aan de activiteit. 

Geplande activiteiten gaan door, tenzij er onvoldoende inschrijvingen zijn, of Corona maatregelen van toepassing zijn waardoor de activiteit niet kan plaatsvinden.

ACTIVITEIT  WANNEER WAAR
IN VLAARDINGEN    
Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie In principe iedere 2e vrijdagavond van de maand van 20.00 – ca. 21.00 uur.     Data in 2022   

 8 juli

Pax Christikerk, Reigerlaan 51
Zinwandelingen   Dinsdagavonden         

28 juni 

 

 

 

19.45 uur verzamelen bij de Pax Christikerk