Geloofsverdieping

Nieuwste Activiteit

Zelf een Rozenkrans maken – 21-10-2018

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer en is een hulpmiddel bij het bidden van de
rozenkransgebed. De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen. Het gebed bestaat uit het
bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te
doorlopen. Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal en bidt men in totaal 5 Onzevaders
en 50 weesgegroetjes. Dit heet dan een rozenhoedje maar wordt vaak gewoon ‘rozenkrans’
genoemd. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van
Jezus overwogen.

We staan stil bij de betekenis van de rozenkrans en de gebeden en maken tijdens een meditatief
moment ons eigen gebedssnoer. De middag wordt begeleid.
Voor materiaal en lunch wordt gezorgd

Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Datum en tijd: Zondagmiddag 21 oktober 2018 na de viering.
We gebruiken eerst de lunch om vervolgens de rozenkrans te maken.
Einde van de activiteit circa 16 uur.

Aanmelden is noodzakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij voorkeur via het e-
mailadres: koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop rozenkrans maken), of via de
intekenformulieren in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk. De aanmelding sluit op 16 oktober.
Kosten: Voor de lunch, koffie / thee: € 5,00.
Voor de rozenkrans € 10,00

Algemene Informatie

In het vorige nummer van Kerk aan de Waterweg heeft u kunnen lezen dat de parochiële werkgroep geloofsverdieping aan het eind van het werkseizoen 2015-2016 is gestopt.

Voortaan is iedere deelgemeenschap in de gelegenheid zelf een aanbod Geloofsverdieping samen te stellen, voor de eigen gemeenschap, maar ook parochianen uit andere deelgemeenschappen zijn van harte welkom.

In de nieuwe Kerk aan de Waterweg vindt u meer informatie. (Misschien goed om hier ook even te melden dat alle edities van Kerk aan de Waterweg ook op deze website staan).

In onze deelgemeenschap is een nieuwe werkgroep Geloofsverdieping van start gegaan.

We zijn blij dat we met nieuwe, én mensen met al geruime ervaring een mooi aanbod hebben kunnen samenstellen.

De werkgroep bestaat uit: (in alfabetische volgorde) Anne v.d. Horst, Elly Barendregt, Henny Schot, Jetske Burggraaf, Jos van Rutten en Petra Verheezen.

Met het aanbod Geloofsverdieping beogen we een diversiteit aan activiteiten aan te bieden waarbij mensen in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten, samen verdieping te zoeken, te groeien in geloof en in de relatie met de Eeuwige.

Een aantal jaren geleden was het jaarthema: “vele wegen naar de Kern”.

Voor wie zoekt naar verbinding, ontmoeting, bijbel lezen op een andere manier, verdieping, kennis of creativiteit, hebben we een aantal “wegen” uitgezet.

De moeite waard om op pad te gaan.

Activiteiten van het jaar 2017 en ouder

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het Vlaardingse aanbod tot 1 januari 2017, vervolgens wordt het aanbod per onderdeel nader toegelicht.

Het volledige aanbod van de deelgemeenschappen vindt u in de nieuwste Kerk aan de Waterweg. Zeer de moeite waard om te bekijken, er staat veel op het programma.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING DEELGMEENSCHAP WILLIBRORD TOT 1 JANUARI 2017

ACTIVITEIT  WANNEER WAAR
IN VLAARDINGEN    
Mediteren kun je leren.

Meditatietraining  voor beginners

Eerste avond: Maandagavond

10 oktober van 20.00 -22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Bij voldoende belangstelling  worden de volgende avonden in onderling overleg afgesproken. Minimaal aantal deelnemers : 7

Pax Christikerk
Pastorale ontmoetingen

Ds. Nico ter Linden vertelt

 

Vrijdagavond

7 oktober om 20.00 uur

(Inloop vanaf 19.45 uur)

H. Lucas kerk
Meditatieve bijbelavonden Vrijdagavond 14 oktober en vrijdagavond 11 november van 20.00 – 22.00 uur. (Inloop vanaf 19.45 uur)

Bij voldoende belangstelling worden de volgende avonden in onderling overleg afgesproken

Pax Christikerk
Geloven bij het leven

 

Maandagavonden  7 en 21 november van 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 H. Lucaskerk
Adventskrans maken Vrijdagavond  25 november van 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 Pax Christikerk

MEDITEREN KUN JE LEREN

Meditatietraining voor beginners in de Pax Christikerk

Inhoud

Veel beginners willen gaan mediteren om stress te verminderen, het lichaam te ontspannen, de concentratie te vergroten, piekergedachten los te leren laten, beter te slapen, gelukkiger te worden, dichter bij hun gevoel te komen of meer innerlijke rust te ervaren. Wat daarbij extra motiveert is dat veel van de voordelen die aan meditatie worden toegeschreven wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat meditatie ook in het reguliere medische circuit in de cognitieve psychologie veelvuldig wordt ingezet.

Er zijn ontzettend veel soorten meditatie, maar in de basis komen ze allemaal op hetzelfde neer. Meer bewustwording en controle over de gedachten in je hoofd. Je aandacht in het hier en nu houden. Op zoek gaan naar wie je diep van binnen bent. Of je dat nu staand, liggend, zittend of lopend doet maakt zeker in het begin niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat je comfortabel wordt met de oefeningen en dat je een routine voor jezelf creëert.

Mediteren kan veel voor je betekenen. Spanning en stress kun je er mee te lijf gaan en het kan je leven op vele manieren positief veranderen. Bovendien kun je met meditatie niet alleen stress, spanning en ongemak beter leren managen, maar als je meditatie op de juiste wijze inzet en toepast ook de bron ervan mee overstijgen.
Dit zal je helpen om in het dagelijks leven meer in harmonie en vrede te leven.

Maar wat is mediteren nu precies? Hoe moet je mediteren? Dat kun je tijdens de trainingsavonden leren in de Pax Christi kerk.
Deze trainingsavonden staan open voor iedereen! U bent van harte welkom.

Heeft u vragen over mediteren of over de meditatietraining in de Pax Christi? Neem gerust contact op met pater Avin Kunnekkadan via: ispavin@gmail.com

Vorm
Vier avonden meditatietraining voor beginners.

Begeleiding
Pastor Avin Kunnekkadan, SVD.

Plaats
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

Datum
Eerste avond: Maandagavond 10 oktober van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).
Bij voldoende belangstelling  worden de volgende avonden in onderling overleg afgesproken.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres:

geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl  (vermelden:mediteren kun je leren), of via de intekenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.

Minimaal aantal deelnemers: 7.

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

PASTORALE ONTMOETINGEN,

DS. NICO TER LINDEN VERTELT

 Inhoud  
Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers.

Nico ter Linden heeft er vele mogen ontmoeten, in de dorpspastorie van Stompetoren, in de gevangenis van Alkmaar, in een ziekenhuis in Nijmegen, in de Pompekliniek (een kliniek voor tbs-gestelden) en gedurende vele jaren in de Westerkerk in Amsterdam.

Van deze ontmoetingen heeft hij ontroerend verteld.

Bij tijd en wijle zal ieder mens zichzelf daarin kunnen herkennen.

Dat lukt Nico ter Linden niet in de laatste plaats door zijn gevatte, relativerende verteltrant . Een gepaste ‘voltreffer bijvoorbeeld is: ‘Er zijn er ook die spreken over de hemel als hebben zij de tickets reeds op zak. Ze vinden zichzelf eigenlijk een cadeautje en vragen zich niet af of de Heer van de hemel er wellicht anders over denkt.  Nico ter Linden zal ons van zijn ontmoetingen deelgenoot maken.

DS. Nico ter Linden

Vorm en begeleiding
Ds. Nico ter Linden vertelt verhalen die worden afgewisseld door muzikale momenten.

Plaats
Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

Datum en tijd
Vrijdagavond 7 oktober 2016, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45).

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

MEDITATIEVE BIJBELAVONDEN

 Inhoud  
 Deze avonden lezen we de bekende bijbelverhalen op een andere manier. We gaan ze “naar binnen lezen”. Ze gebeuren niet ergens buiten ons, in die oude andere wereld, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw. Ze hebben ieder van ons, persoonlijk, op dit moment in ons leven iets te zeggen. Naar deze persoonlijke betekenis gaan we op zoek.Vorm
De avond wordt vormgegeven door de deelnemers zelf.

We lezen de bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop, nemen de tijd in stilte om ieder voor zich te kijken wat er in ons opkomt na het lezen. Daarna wisselen we uit, horen we wat het verhaal ieder van ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele perspectieven en ervaren we het verhaal met ons hart.

Bijbelkennis is niet noodzakelijk. meditatieve bijbelavonden

Begeleiding
Henny Schot.

Plaats
Pax Christi kerk, Reigerlaan 51,3136 JJ Vlaardingen.

Data en tijd
Vrijdagavonden 14 oktober en 11 november, van 20.00-22.00 uur. (inloop vanaf 19.15).

Aanmelden
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijsten in de hal van de H. Lucas of Pax Christikerk.
Het maximum aantal deelnemers per groep is 8. Zijn er meer aanmeldingen, dan plannen we extra data.

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

GELOVEN BIJ HET LEVEN……..

 

 Inhoud  
 ‘Geloven’ is een vreemd woord. Wanneer iemand zegt ’ik geloof dat..’, bedoelt zij waarschijnlijk dat zij iets vermoedt, iets denkt te weten. Maar als iemand tegen je zegt ’ik geloof in jou’, dan is het bedoeld als een bevestiging. De ander geeft jou vertrouwen.Als wij de geloofsbelijdenis zeggen, dan beamen wij dat die oude woorden over God waarheid zijn. Toch zijn de eerste woorden van de geloofsbelijdenis niet ‘ik geloof dat…’, maar ‘ik geloof in God’. Eigenlijk begint ‘in God geloven’ niet met kennis, maar met een houding: ik vertrouw op God, ik verlaat mij op Hem.

In twee avonden staan wij stil bij de woorden van de geloofsbelijdenis (het Symbolon van Nicea-Constantinopel en de Twaalf Artikelen van het geloof) en wat die kunnen betekenen in ons leven.

 Ik geloof dat ik geloof

Begeleiding
Begeleiding:  pastor Henri Egging.

 Plaats
Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

Datum en tijd
Maandagavonden  7 en 21 november 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15).

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

ADVENTSKRANS MAKEN,
OP WEG NAAR HET LICHT

 Inhoud  
 In de stad en in onze huizen zie je na Sinterklaas de glitterende kerstsfeer al volop! Maar in de kerk houden we het bij de Adventskrans, met vier kaarsen. Het is mooi om thuis ook zo´n krans te hebben staan, om het verlangen naar het licht langzaam te laten groeien…We stil bij de betekenis van de Adventskrans en maken onze eigen krans, zo kunnen we thuis ook groeien naar het licht.  Adventskrans maken

Vorm en begeleiding
Een avond creatief bezig zijn, begeleid door Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt.
Voor materiaal wordt gezorgd.

 Plaats
Pax Christi kerk, Reigerlaan 51,3136 JJ Vlaardingen

Datum en tijd
Vrijdagavond 25 november van 19.30 tot ca. 21.30 uur (inloop vanaf 19.15).

Aanmelden
In verband met de aanschaf van de materialen  is aanmelden vooraf noodzakelijk.

Dit kan tot en met 17 november, bij voorkeur via het e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl  (vermelden: workshop adventskrans maken Vlaardingen), of via de intekenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.

Kosten
€ 12,50 inclusief materiaal, koffie/thee.