Lucas Cooking

Lucas Cooking: (koken met een missie)

In het zuidelijk deel van Vlaardingen kerken sinds 2005 de parochianen van drie gemeenschappen samen in de H. Lucas kerk. De H. Lucaskerk verrees op de plek van de voormalige H. Joannes de Dooper kerk aan de Hoogstraat. De nieuwe kerk moest een naam krijgen, liefst niet die van één van de gesloten kerken. De parochie wilde met de nieuwe start ook een nieuw elan vinden in het naar buiten treden. Het evangelie van Lucas gaat daar bij uitstek over. “Geloof in het leven. Je moet delen wat je hebt; je kleren, je eten en je inspiratie.”

In augustus 2007 is Lucas’Cooking (koken met een missie) opgericht. In dat eerste werkjaar (2007/08) heeft de werkgroep zo’n 450 eters aan tafel gehad. De werkgroep zelf is in dat jaar uitgegroeid van 4 tot 15 vrijwilligers.

Deze groep enthousiaste parochianen die koken voor anderen leuk vindt, doet dat vanuit een missie: koken en eten met een thema/opdracht; samen eten is meer dan voedsel dat door de mond gaat tot je nemen; samen eten geeft ‘geestelijk voedsel’; samen eten maakt blij; samen eten op een plek waar iedereen welkom is, geeft inspiratie!

Die inspiratie haalt de groep uit het evangelie van Lucas, waarin veel meer maaltijden voorkomen dan bij de andere drie evangelisten. Tijdens een dergelijke maaltijd geeft Lucas Jezus uitgebreid het woord. De diaconie staat centraal tijdens de maaltijd. Vaak gaat het daarbij om het thema ‘rijk –arm’; ook haalt Jezus bijvoorbeeld fel uit naar de gastheer die alleen vrienden en bekenden uitnodigt. Het is duidelijk dat Lucas wil aangeven dat wanneer Jezus zegt ‘doet dit tot Mijn Gedachtenis hij daarmee ook Zijn inzet voor mensen bedoelt die vooraf ging aan het Laatste Avondmaal. Liturgie zou hand in hand moeten gaan met diaconie.

Diaconie staat centraal tijdens de maaltijden van Lucas’Cooking. Daarbij is het de bedoeling om iets te betekenen voor de medemens die het niet zo gemakkelijk heeft zoals de Poolse gastarbeiders (60 Polen hebben genoten van Hollandse stampotten), de Antillianen, mensen zonder een vast woonadres, Deelnemers en de kinderen van de deelnemers van de voedselbank.

Lucas’Cooking werd onlangs door het bisdom Rotterdam genomineerd voor de diocesane diaconieprijs 2008. De nominatie werd (nog) niet omgezet in een prijs. Wél een eervolle vermelding. De prijs ging naar kinderkampen. Volgend jaar, nieuw jaar en opnieuw een kans om mee te dingen naar de diaconieprijs; geeft inspiratie!

Voor meer informatie: José Smeele, coördinator. Emailadres: smeel044@planet.nl