MOVZWO

De letters MOVZWO zijn staan voor Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken en Zending,
Werelddiaconie en Ontwikkelingssamenwerking. MOV stamt uit de katholieke kerk en ZWO stamt uit
de protestantse kerk. Al vele jaren werken deze twee groepen nauw samen.
Door het jaar heen wordt er aandacht gegeven en gevraagd voor projekten tijdens de 40-dagentijd
voor Pasen, Pinksteren en de adventstijd voor Kerstmis. Natuurlijk wordt ook aandacht gegeven aan
de jaarlijkse Vredesweek in september met diverse aktiviteiten.
Tussendoor zijn er ad hoc acties.
In deze 40-dagentijd richten we ons op projekten van Kerk in Actie tijdens de zondagsvieringen en ook door de weken heen.