Ontmoetingsochtenden voor 55 plussers

Soos Lucaskerk:

Om de week op woensdagmiddag ontmoeten een groep mensen elkaar op het Kerkplein van de Lucaskerk aan de Hoogstraat.Ze genieten van een spelletje kaarten; ze wisselen met elkaar hun dagelijkse bezigheden uit en praten veel over vroeger. Droevige, leuke en komische momenten van toen…komen dan voorbij. Er wordt veel gelachen. De soosmiddagen worden vaak afgesloten met  een gezamenlijk spelletje Bingo. Zij beleven dan spannende momenten en de winnaar krijgt een prijsje.

Om ongeveer half twaalf beëindigen wij de bijeenkomst met een “tot ziens”. Hoogtepunten zijn ieder jaar de Paasviering, Sinterklaas en Kerstmis. Wij maker er altijd weer wat leuks van en iedereen vertrekt met een blij gezicht naar huis. Met kerstmis komen al jaren de leerlingen van groep 7 en 8 van onze basisschool muziek maken en speciale kerstliedjes zingen. Dat is ieder jaar weer een hele belevenis waar we allemaal naar uitkijken. Als besluit van het seizoen organiseren wij altijd iets bijzonders met een lunch tot slot.

Iedereen kijkt naar deze gezellige dag uit. Om bovenstaande goed te laten verlopen zijn er veel voorbereidingen nodig en gelukkig hebben we een goed team maar we zouden wel nieuwe enthousiaste gastdames erbij willen hebben want de groep is nu wat klein geworden doordat gastdames vanwege hun hoge leeftijd dit werk niet meer aankunnen. Na de zomervakantie beginnen we met veel plezier weer aan een nieuw seizoen. Helaas hebben wij een aantal leden verloren door overlijden. Wij hebben hierdoor wat lege stoelen die we graag weer bezet zien. Ieder die van gezelligheid houdt is van harte welkom.

Zullen we zeggen: “TOT ZIENS” op de 2e en 4e donderdag van de maand om 9.30 uur?