Laatste nieuws Archief 2020

U P D A T E  — 46 —

December 2020                                                                            

Goede mensen

In september ben ik vergeten een rondzendbrief te schrijven, maar nu ben ik er weer.

Laat ik eerst wat schrijven over mijn gezondheid. Tijdens de lockdown hier, vanaf half maart tot ongeveer begin september, heb ik een nieuwe hartspecialist geraadpleegd. Ze kwam bij mij thuis, omdat alle mensen van 70 jaar en ouder verplicht in quarantaine moesten. Snel bleek dat ik niet echt last van mijn hart had, waarvoor ik nu jaren ben behandeld, maar dat mijn longen niet goed werken (aangetast door het roken van vele sigaretten vele jaren lang),ook al ben ik al vele jaren rookvrij.  Ik heb nu longmedicatie, die ervoor zorgt dat ik nu veel slijm opgeef, maar me wel beter voel. 

Ik heb nog wel wat last van de restverschijnselen van mijn gebroken heup van een paar jaar geleden. Kan niet lang staan of zitten op harde voorwerpen.

Door de lockdown moesten de ouderen dus binnen blijven, dus werd ik beperkt in het bewegen. Ondanks dat ik gelukkig niet met het corona virus besmet ben, heb ik toch wat hinder van de consequenties van het virus.

De coronacrisis bevestigde nogmaals hoe slecht de gezondheidszorg hier is. Daarnaast zijn veel mensen hun inkomen kwijt. Enkele oud-leerlingen hebben alles moeten verkopen wat ze hadden om eten te kunnen kopen. Zo jammer. Deze jongeren hadden net hun draai gevonden, het geluk lachte hen, dank zij uw hulp, weer toe. Ze hadden een baan of waren een eigen winkeltje gestart. Jongeren die zo’n slechte start hebben gehad zijn nu weer als eerste de dupe van de crisis. Tot grote ramp brak een van hen ook nog zijn been. Geen geld. Wat moet je doen? Dankzij u heb ik de operatie voor hem kunnen betalen.

Voor anderen koop ik nu elke week levensmiddelen, om hun door deze crisis heen te helpen.

Door de coronacrisis zijn dus veel  bedrijven gesloten, de werkloosheid is meer dan 10%. Dus werk vinden is moeilijker geworden.

Het tehuis waar ik werk, Mano Amiga, ,heeft nu “weinig” kinderen, er wonen rond de 20 kinderen/jongeren bij ons. De overheid heeft als nieuwe politiek: leeft een kind/jongere op straat en heeft deze kind/jongere familie, al is het een verre neef of nicht, dan moet de familie de jongere/kind onderhouden. Alleen als de kinderbescherming geen familie kan vinden, mag een jongere of kind in een tehuis geplaatst worden.

Deze politiek heeft gevolgen, veel van deze kinderen worden misbruikt, zowel geestelijk als lichamelijk, omdat ze geen bescherming krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat veel gevallen verzwegen worden.

Dagelijkse kost in de kranten is het misbruik en geweld tegen vrouwen en kinderen. Het aantal vermoorde vrouwen neemt snel  toe. Op 18 oktober waren de Boliviaanse verkiezingen. Er gaan veel geruchten rond dat mensen gekocht zijn om de oude machthebbers weer aan de macht te helpen. Waar de weg heen gaat ,weet alleen de goede God.

Zoals u mogelijk nog weet van het journaal, waren er vorig jaar weken lang blokkades om de oud president te verjagen, dit jaar maandenlang een lockdown en nu weer op weg naar politieke onrust en misschien een tweede lockdown.

De economie krijgt vele klappen, dit heeft gevolgen voor het onderwijs hier. De scholen en universiteiten zijn vanaf half maart dicht. Veel leraren en onderwijzers zijn niet gevormd om digitaal onderwijs te geven, er zijn leraren die geen computer hebben, er zijn gebieden waar geen internetverbinding is. Ook kinderen hebben geen computer.

Gelukkig hebben wij wel internet, maar te weinig computers. 4-5 kinderen moeten samen les volgen op 1 computer. Dus ik ga computers kopen, dit alles dankzij u

Het onderwijs systeem was hier al laag en door de coronacrisis is het niveau verder achteruit gehold.

Er wonen nu 2 meisjes van rond de tien jaar bij ons. Ze komen uit twee verschillende gezinnen. De vaders afwezig en de moeder gaat werken. Deze meisjes moeten het huishouden doen, voor kleinere broertjes en zusjes zorgen. Wij helpen de moeder nu en haar kinderen kunnen bij ons terecht. De meisjes kunnen zo weer naar school. Door de coronacrisis kon ik ook lang niet naar Hogar de Dios, het huis waar kinderen met een verstandelijke beperking wonen. Hier vier ik graag samen met de kinderen de kerkdienst. Helaas heeft het corona virus ervoor gezorgd dat enkele kinderen, besmet zijn geworden. Antonio, een vriend van mij uit Italië, die op hoge leeftijd nog steeds voor Hogar de Dios zorgt, geeft aan dat de auto van het tehuis stuk was en niet meer gerepareerd kon worden. Er was geen geld voor een nieuwe auto. Door de coronacrisis komen er bijna geen donaties vanuit Italië meer binnen. Al het geld gaat op aan de dagelijkse zorg van de extra kwetsbare kinderen.

Ik heb met het bestuur van de stichting overlegd of wij Antonio niet kunnen helpen aan een auto. Kinderen kunnen niet naar de dokter of het ziekenhuis. Gelukkig door uw donaties kon U Hogar de Dios helpen aan een nieuwe auto (zie foto). Maar ook heb ik Antonio geholpen met onderhoud van Hogar deDios en het kopen van medicatie. Namens Antonio en de kinderen van Hogar de Dios wil ik u hartelijk danken, dat dankzij uw donatie u hen heeft kunnen helpen.

Voor het huis waar ik werk heb ik nieuwe matrassen en kussens moeten kopen, Ook ging er een deel van uw donatie naar reparaties van ons gebouw.

Door het vochtige klimaat en de slechte kwaliteit van materiaal heb je hier steeds meer kosten voor het onderhoud

Voor de echte kwetsbaren hier in Bolivia betaal ik de operaties, of koop ik voeding. Een  opvoedster van ons heeft tuberculose en is ziek. Er is geen uitkering. Dus help ik haar ook. .

Nu de vraag: word ik niet moe van een land zonder uitzichten? Ja en Nee.

Ik denk nu als ik enige mensen kan redden dan is het goed, als ik kinderen een toekomst kan geven dan is het goed.

We naderen het einde van het jaar. Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat ik, ondanks mijn 72 jaar, me mag en kan blijven inzetten voor de kwetsbare jongeren in Bolivia.

Ik wens u gezegende kerstdagen toe, hopelijk kunt u die vieren met uw geliefden in deze door Corona onzekere tijd. Ook wens ik u allen een mooi, warm en gezond 2021 toe. Dank allen voor uw steun in het afgelopen jaar. In gebed gedenk ik u.

De hartelijke groeten uit het bloedhete oosten van Bolivia, rond de 38 graden.

Namens het bestuur en de vrijwilligers wensen wij u hele fijne en warme kerstdagen en alvast een heel gelukkig en gezond 2021.

Henk Erdhuizen,
Salesiaan van Don Bosco

De auto die ik voor Hogar de Dios gekocht heb, samen met mijn oude vriend Antonio en enkele kinderen.

Wij hopen dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer daarvoor is:

NL33ABNA0414500075

t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen

te ‘s-Heerenberg

Willy Erdhuizen,

voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen

Wederikveld 36, 7006 VT Doetinchem

Het ANBI nummer van onze stichting is RSIN816797195  

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar w.erdhuizen@gmail.com 

U P D A T E  — 45 —                 

Bericht van het parochiebestuur                                              17-12-2020

Aan de parochianen van de Willibrord-geloofsgemeenschap in Vlaardingen.

In dit vierde bericht wil het pastoraal team en het parochiebestuur u laten weten dat het besluit over welk kerkgebouw er in de toekomst open blijft niet meer dit jaar genomen zal worden. Hieronder vertel ik u hoe dit komt en wanneer we de keuze dan wel kunnen verwachten.

De afgelopen tijd hebben het pastoraal team en het parochiebestuur zoveel mogelijk informatie verzameld om een besluit te kunnen nemen. Naast gegevens over beide kerkgebouwen zijn ook de notities meegenomen uit bijeenkomst op 12 september, uit gesprekken met parochianen en uit de reacties op het internetforum.

De antwoorden op enkele vragen die we aan derden hebben gesteld zijn nog niet binnen en eerlijk gezegd verwachten we deze antwoorden niet voor half januari.

De beoordeling van alles wat we al wel hebben gaat gewoon verder, maar voor het opmaken van de eindbalans zijn alle antwoorden beslist noodzakelijk. Als we half januari het dossier compleet hebben, dan volgen de eindbesprekingen en het vaststellen van de keuze, die wij aan de bisschop zullen voorleggen.

Het spreekt voor zich dat we door middel van tussenberichten u op de hoogte zullen houden van de actuele stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Clemens Lammers

Secretaris parochiebestuur

U P D A T E  — 44 —

Bericht van het parochiebestuur                                       02-12-2020

Aan de parochianen van de Willibrord-geloofsgemeenschap in Vlaardingen.

Dit is alweer het derde bericht. Op het moment dat u dit leest inventariseert het pastoraal team en het parochiebestuur alle reacties die we van de pastoraatgroep, de beheercommissie en de drie commissies Leren-Vieren-Dienen, Ont-Moeten en Jeugd&Jongeren op het concept pastoraal beleidsplan hebben ontvangen. Het beleidsplan gaat over de toekomst van onze parochie en is als zodanig een belangrijk document in het proces van besluitvorming in Vlaardingen.

Zo wordt in het pastoraal beleidsplan het onderwerp ‘Diversiteit in liturgisch aanbod’ uitgewerkt. Dit onderwerp komen we als criterium ook tegen in het dossier besluitvorming Vlaardingen. Het gaat dan om een toekomstbeeld over wat we aan diversiteit in vieringen zouden willen hebben, wat er al is op de huidige locaties, en in welk gebouw dat in de toekomst zou kunnen plaatsvinden. Zoals verwacht is er de afgelopen weken veel over dit onderwerp geschreven. Dat is goed, want uw mening is belangrijk. De vraag ‘in welke gebouw zou dat kunnen plaatsvinden’ is nu nog niet aan de orde. We bevinden ons nu nog in het stadium van inventarisatie.

Twee andere criteria zijn:

– Wat is de waarde van de kerkgebouwen in de huidige staat?

– Wat kan je met de gebouwen doen als deze onttrokken zijn aan de eredienst?

Voor beide vragen hebben we professionele hulp ingeroepen.

De waardebepaling vindt plaats via een onroerend goed makelaar.

Een gespecialiseerde derde is gevraagd een rapport ‘vooronderzoek herbestemming’ te schrijven. Dit vooronderzoek wordt meegenomen in het keuzeproces. Als de keuze eenmaal gemaakt is gaan we verder met het vervolgonderzoek herbestemming voor de kerk welke daadwerkelijk aan de eredienst zal worden onttrokken.

De komende weken richten we ons op de inventarisatie van alle onderwerpen.

Daarna komen het pastoraal team en het parochiebestuur bij elkaar om alle onderwerpen te bespreken en tot een besluit te komen.

Wij houden u op de hoogte. Over twee weken ontvangt u van ons weer een tussenbericht.

Met vriendelijke groet,

Clemens Lammers

Secretaris parochiebestuur

U P D A T E  — 43 —

Bericht van het parochiebestuur                                             15-11 2020                                                                     

Aan de parochianen van de Willibrord-geloofsgemeenschap in Vlaardingen.

Zoals in het eerste bericht beloofd stuur ik u nu het tweede bericht van het parochiebestuur, verband houdende met het keuzeproces in Vlaardingen.

Omdat we elkaar in deze tijd niet in alle vrijheid kunnen ontmoeten is het concept pastoraal beleidsplan via het internet aan de kernvrijwilligers voorgelegd.

Het parochiebestuur heeft hiervoor een internetforum opgestart. We zijn benieuwd naar twee resultaten:

–    Uiteraard willen we over het beleidsplan de mening weten van de kernvrijwilligers die hierin de parochianen vertegenwoordigen;

–    Daarnaast hebben we vragen opgenomen die expliciet betrekking hebben op de situatie in Vlaardingen, zoals op 12 september besproken. Daarin is aangegeven dat een concreet beeld van de toekomst kan helpen bij de vorming van die ene Vlaardingse gemeenschap.

Het betreft de volgende vragen:

–    Welke ideeën heeft u om het “helemaal anders” te doen?

–    Welk type vieringen en activiteiten zou u willen voorstellen?

–    Wat gaan we “loslaten”, wat wordt echt vernieuwend?

We zijn zeer geïnteresseerd in zo concreet mogelijke antwoorden op deze vragen.

Voor het forum hebben we een aantal betrokken parochianen (kernvrijwilligers en commissie leden) benaderd. Indien u ook zou willen meedenken, meldt u dan aan bij Clemens Lammers.

Voor wat betreft de criteria stellen we een lijst op van onderwerpen die er spelen. Het gaat zowel om meetbare als om niet-meetbare criteria. Beide categorieën zijn belangrijk in het keuzeproces.

Niet echt meetbaar is bijvoorbeeld de uitstraling van een gebouw. Het gaat bij dit criterium vaak om gevoelens en emotie. Toch is het belangrijk hierover na te denken en mee te nemen in de besluitvorming. Een voorbeeld van een meetbaar criterium is een overzicht van cijfers. Deze zijn in verslagen en jaarstukken terug te vinden. Ook dit onderwerp nemen we mee in het proces. U zult begrijpen dat niet ieder criterium even belangrijk is. Dit alles moet leiden tot een gebalanceerde afweging waarin het toekomstperspectief van de Vlaardingse geloofsgemeenschap voorop staat.

Wij houden u op de hoogte. Binnenkort ontvangt u van ons weer een bericht.

Met vriendelijke groet,

Clemens Lammers

Secretaris parochiebestuur

U P D A T E  — 41 —

Beste mensen,

Het is alweer enige tijd geleden dat u nieuws heeft ontvangen over onze vrienden in La Granja. Dat betekent niet dat er niets gebeurt: Begin dit jaar nog zijn Anne Kuipers van circusschool Hannes & Co en Kees Clement naar de Filippijnen geweest en hebben daar diverse mensen gesproken, een aantal schooltjes bezocht en circuslessen verzorgd voor de schoolkinderen.
De jaarlijkse kerkenbandviering stond gepland voor 28 juni in de Lucaskerk. Doordat toen de kerken als gevolg van de coronacrisis nog gesloten waren hebben we deze helaas moeten cancelen.

Ook op de Filippijnen heeft het coronavirus toegeslagen. Door de ook daar geldende maatregelen waren er problemen met het inschrijven van de kinderen voor het nieuwe schooljaar. Face-to-face contact was in eerste instantie niet mogelijk en niet iedereen is telefonisch of via de digitale weg bereikbaar. Uiteindelijk is dit, mét inachtneming van de regels (mondkapje, gepaste afstand), toch gelukt (zie foto) en begin oktober is het schooljaar alsnog van start gegaan.

Als gevolg van de pandemie is besloten dat de leerlingen voorlopig thuis, via leermodules (zie foto’s) die zij krijgen toegezonden, onderwijs zullen volgen. Om dit te realiseren is een groot aantal dozen papier en inkt nodig, alsmede een goede computer voor op kantoor.
De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 1.000,00, maar bieden de kinderen daar de mogelijkheid ondanks de huidige beperkingen goed onderwijs te kunnen blijven volgen.

Om dit samen mogelijk te maken willen wij u vragen om een (extra) bijdrage. Omdat de mogelijkheden in de kerk nu beperkt zijn, kunt
u uw gift ook overmaken naar:
IBAN-nummer: NL93 INGB 0006 2176 95
t.n.v. Stichting Filippijnen Solidariteitsgroep
Vlaardingen

Bij voorbaat heel hartelijk dank
namens de kerkenbandgroep La Granja,
kinderen en docenten,
Berthe de Leede

U P D A T E  — 40 —

Sluiting kapel ‘De Meerpaal’                   

Op maandag 26 oktober is de kapel van het zorgcentrum ‘De Meerpaal’ aan de eredienst onttrokken.

Bij de oprichting in 1970 was ‘De Meerpaal’ een katholiek huis, waaraan velen vanuit de geloofsgemeenschap een bijdrage hebben geleverd. In de eerste jaren (tot 1974) woonden er de zusters van Amersfoort. Aan het huis was een rector verbonden. Na zijn overlijden in 1985 nam pater J. Uijterwaal deze taak over. Vanaf 1985 tot 2004 ging hij ieder weekend voor in twee Eucharistievieringen en verzorgde de uitvaartdiensten.

Daarna veranderde het karakter van het huis. In ‘De Meerpaal’ vinden meer bewoners die geen katholieke achtergrond hebben een thuis. De katholieke stichting die ‘De Meerpaal’ beheerde, ging een fusie aan met andere zorginstellingen, wat resulteerde in Argos Zorggroep.

De laatste jaren zijn pater E. Clarenbeek en pastor J. de Lange voorgegaan in eucharistievieringen op zaterdagavond. De ‘pastorale groep’ van De Meerpaal zorgde dat alles rondom deze vieringen goed geregeld was, en zorgde ook voor vieringen op zaterdagavonden waarop geen priester beschikbaar is.

Nadat pater Clarenbeek vanwege zijn conditie gestopt is met voorgaan en pastor De Lange een benoeming elders heeft aanvaard, hebben de leden van het pastoraal team van onze parochie maandelijks een eucharistieviering in de kapel verzorgd, naast de vieringen onder leiding van een vrijwilliger. Vanwege de corona-pandemie waren er vanaf maart 2020 geen vieringen mogelijk.

Afgelopen zomer heeft Argos Zorggroep aan de coördinator van de ‘pastorale groep’ van ‘De Meerpaal’ laten weten dat zij op korte termijn de kapel wilde sluiten, om de ruimte volledig te kunnen gebruiken voor zorgvoorzieningen. Daarna is contact opgenomen met het bisdom Rotterdam, aangezien alleen de bisschop bevoegd is om een kapel aan de eredienst te onttrekken. Uiteindelijk bleek de sluiting van de kapel onafwendbaar.

Doordat zorgcentrum ‘De Meerpaal’ getroffen is met corona-besmettingen, was het helaas niet mogelijk een laatste viering in de kapel te houden. Enkele liturgische voorwerpen (met name liturgisch vaatwerk en gewaden) blijven – voor zover nodig – beschikbaar voor vieringen in Vlaardingen. Andere gewijde zaken, zoals het altaar en het tabernakel, zijn naar het depot van het bisdom gebracht, om zo mogelijk elders een nieuwe bestemming te vinden.

Argos Zorggroep heeft toegezegd dat er in de toekomst in een zaal van ‘De Meerpaal’ katholieke
vieringen gehouden kunnen worden, zoals dat ook in andere zorgcentra gebeurt. Vanwege de corona
crisis is dat momenteel echter nog niet mogelijk. Wij hopen op betere tijden, waarin de preventiemaatregelen tegen corona niet meer nodig zijn, en ook de vieringen in ‘De Meerpaal’ hervat kunnen worden.

Ook al zal het wel gewenning vragen dat deze vieringen niet meer plaats kunnen vinden in de vetrouwde kapel.

 

U P D A T E  — 27 —

Mededeling voor te lezen in het weekend 25-26 juli 2020

Onlangs hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ter bestrijding van de corona-pandemie. Daarin hebben de bisschoppen de verplichting van parochies om alle bezoekers van kerkdiensten te registreren in de meeste gevallen losgelaten.

Parochies mogen echter wel doorgaan met het registreren van kerkgangers, mits de richtlijnen van de AVG worden nageleefd. Daarnaast blijft de gezondheidscheck voor alle kerkgangers verplicht, bij reservering of bij het betreden van de kerk.

Mede naar aanleiding van recente besmettingsgevallen in de regio, hebben parochiebestuur en pastoraal team besloten door te gaan met het reserveren en aanmelden voor kerkdiensten, opdat wij aan kerkgangers kunnen melden als er onverhoopt een coronabesmetting in één van onze kerken is. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, en worden 14 dagen na de betreffende kerkdienst gewist.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze regeling in onze parochie, juist nu er verschillende berichten zijn over nieuwe haarden van coronabesmetting in onze regio.

Eucharistieviering 26 juli H. Lucaskerk H.Egging

U P D A T E  — 26 —

Eucharistieviering op 19 juli APP M. Tharsis

U P D A T E  — 25 —

Eucharistieviering 12 juli 2020 H. Egging Jacobus

KinderWebWoordDienst 12 juli 2020

U P D A T E  — 24 —

Eucharistieviering op 5 juli APP Ch. Duynstee

U P D A T E  — 23 —

Eucharistieviering 28 juni APP M.Tharsis

KinderWebWoordDienst 28 juni 2020

U P D A T E  — 22 —

Eucharistieviering op 21 juni Pax Christi A.Kunnekkadan

U P D A T E  — 21 — 

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

 

Kinder-Web-Woorddienst

Voor deze week hebben de werkgroepen Kinderwoorddienst, OKIDO en Gezinsvieringen samen met de commissie Jeugd en Jongeren van de deelgemeenschap Willibrord weer een Kinder-Web-Woorddienst gemaakt. Deze keer staat het in het teken van Sacramentszondag en is het thema ‘dagelijks brood’.

Op YouTube kan je deze viering zien: met bekende gezichten, een verhaal en gebeden en ook liedjes van het kinderkoor! Hierna kan je nog een mooie knutsel maken die past in het thema.

Je vindt het filmpje vanaf zaterdag 18.00 uur op het Goede Herder YouTube kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

In het bijgevoegde boekje staan de teksten van de Kinder-Web-Woorddienst en op de tweede pagina een aantal tips (zoals wat nodig is voor de knutsel), die handig zijn om vooraf goed te lezen.

We hopen dat veel kinderen kijken!

KinderWebWoordDienst 14 juni 2020

 

De film ‘Vensters op Liduina’ is vanaf zaterdagavond 13 juni om 17.00 uur (de vooravond van de feestdag van Sint Liduina de zien op het YouTube-kanaal van parochie De Goede Herder: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
(of via www.goedeherderparochie.nl).

 

U P D A T E  — 17 — 

Kinder-Web-Woorddienst

Voor deze week hebben de werkgroepen Kinderwoorddienst, OKIDO en Gezinsvieringen hebben samen met de commissie Jeugd en Jongeren van de deelgemeenschap Willibrord weer een Kinder-Web-Woorddienst gemaakt. Deze keer staat het in het teken van Pinksteren en is het thema ‘er is een kracht’.

Op YouTube kan je deze viering zien: met bekende gezichten, een verhaal en gebeden en ook liedjes van het kinderkoor! Hierna kan je nog een mooie knutsel maken die past in het thema.

Je vindt het filmpje vanaf zaterdag 18.00 uur op het Goede Herder YouTube kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

In het bijgevoegde boekje staan de teksten van de Kinder-Web-Woorddienst en op de tweede pagina een aantal tips (zoals wat nodig is voor de knutsel), die handig zijn om vooraf goed te lezen.

We hopen dat veel kinderen kijken!

KinderWebWoordDienst 31 mei 2020

U P D A T E  — 15 — 

Steun de parochie met uw gift.

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn alle publieke liturgische vieringen opgeschort. Daardoor kunnen ook de collectes niet worden gehouden. Nu wij, noodgedwongen, alleen op afstand kunnen vieren, vragen wij u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.

NL 80 INGB 0000 7897 12  t.n.v. Par. de Goede Herder — Pax Christikerk
NL 25 INGB 0000 0902 65  t.n.v. Par de Goede Herder – H. Lucaskerk

U P D A T E  — 8 — 

Mini kinderwoorddienst: Mini KWD Pasen 2020

U P D A T E  — 7 — 

Paasweekend

Parochie de Goede Herder op YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

Bijhorende informatie

U P D A T E  — 6 — 

Via You-Tube kunt u alle vieringen in de Goede Week “meevieren”.    Mist u de collecteschaal?

Uw gave kunt u overmaken:

NL 80 INGB 0000 7897 12  t.n.v. Par. de Goede Herder — Pax Christikerk

NL 25 INGB 0000 0902 65  t.n.v. Par de Goede Herder – H. Lucaskerk

Onze hartelijke dank.

U P D A T E  — 5 — 

Bekijk hier Viering Palmpasen 5 april 2020 op YouTube:

U P D A T E  — 4 — 

Teksten ter overweging.

Teksten ter overweging op zondag 29 maart 2020-HE voorkant kleur

U P D A T E  — 3 — 

Nieuwsbrief 2020-1

Er is een nieuwe nieuwsbrief geplaatst onder Toekomst Vlaardingen.

U P D A T E  — 2 — 

In vervolg op eerdere berichten meldt het pastoraal team van de parochie dat in navolging van de Nederlandse bisschoppen de kerken vooralsnog zijn gesloten tot en met Pinksteren — 1 juni 2020 —   met deze nieuwe datum komen de eerder gemelde dat te vervallen.

Voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje zijn de RK kerken van Vlaardingen geopend:

H. Lucaskerk:           Donderdag van 10.00-11.30 en vrijdag van 11.30 – 12.30

Pax. Christikerk:      Maandag van 13.30-15.00 en donderdag van 10.00-11.30  en woensdag 1 en 15 april van 14.00 o 15.00 uur.

U P D A T E

In aanvulling op het bericht van vrijdag jl. dat alle kerkdiensten en activiteiten zijn afgelast, ontvangt u namens het pastoraal team en de pastoraatsgroep nog de volgende berichten:

 • De H. Lucas- en de Pax Christikerk zullen op het tijdstip van de door-de-weekse viering en tijdens de openingstijden van de secretariaten wel opengesteld zijn, zodat parochianen in de gelegenheid zijn de kerk voor persoonlijk gebed te bezoeken.
 • Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.
 • Heeft u hulp nodig (voor bijv. boodschappen of anderszins) neemt u dan contact op met de TELEFOONDIENST van de WILLIBRORDGEMEENSCHAP  TEL: 06-2903 7132
 • De pastores zijn bereikbaar via tel.nr. 06 31990959

De secretariaten zijn geopend:

in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 010-4702679  e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 010-4741790  e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

BELANGRIJK BERICHT IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

GEEN KERKDIENSTEN VOORALSNOG TOT EN MET 31 MAART LEES ONDERSTAAND BERICHT.

Beste mensen,

Het Coronavirus verspreidt zich snel. De overheid en RIVM hebben maatregelen opgesteld om het virus in te dammen en het verspreiden van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen.

De bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie hebben richtlijnen opgesteld voor de komende tijd. 

In vervolg op het bericht van de bisschoppen meldt het pastoraal team het volgende:

Tot en met 31 maart 2020 worden:

 • Alle liturgische vieringen afgelast, zowel op zaterdagavond als op zondag.

Het team wijst op de mogelijkheid om via de televisie de RK viering te volgen.

 • Alle liturgische vieringen door de week afgelast.

De kerken zullen op het tijdstip van de viering wel opengesteld zijn, zodat parochianen in de gelegenheid zijn de kerk voor persoonlijk gebed te bezoeken.

Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.

De bisschoppen raden aan tot en met 31 maart alle onderstaande activiteiten af te gelasten:

 • Koorrepetities
 • Andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk koffiedrinken, ontmoetingsbijeenkomsten voor onderscheiden doelgroepen ( bv soos ochtenden voor ouderen)
 • Alle catechetische / diaconale bijeenkomsten.

Hieronder vallen:

 • de bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding van kinderen op de 1e Communie
 • doopvoorbereidingsbijeenkomsten
 • bijeenkomsten in het kader van Geloofsverdiepende activiteiten
 • bijeenkomsten en activiteiten in het kader van de Vastenactie.

Het team neemt deze richtlijn van de bisschoppen over met dien verstande dat het pastoraal team tot en met 31 maart alle bijeenkomsten zoals hierboven beschreven afgelast.

Het team begrijpt dat deze maatregelen pijn zullen doen. Wij vragen uw begrip en gebed.

Het team verzoekt het bovenstaande per omgaande onder de aandacht van uw parochianen te (laten) brengen.

Dat kan via uw weekinformatief, wellicht een extra ( digitale ) uitgave

Uw website.

Uw koren en alle andere betrokken werkgroepen in uw gemeenschap te informeren.

Zodra er aanleiding is voor nadere berichtgeving ontvangt u deze via de email.

Ten slotte vragen de pastores  om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Wij wensen u allen veel sterkte en al het goede in deze moeilijke periode,

namens het pastoraal team,

Met vriendelijke groet,

Elly Barendregt-Koalsie

Medewerkster Pastoraal Team

Parochie De Goede Herder

 1. 06-31990959
 2. e.barendregt@goedeherderparochie.nl

Nieuw – Fotoboek

Fotoboek