PINKSTEREN: FEEST VAN DE VERBINDING

Pinksteren vind ik een heel mooi feest. Ik word blij van de gedachte dat de kerkgemeenschap begonnen is met het vuur en het enthousiasme van de heilige Geest. Met de hulp van de Geest die waait waar ze wil kan er altijd weer een nieuw begin gemaakt worden. Pinksteren verbindt mensen met elkaar die het Rijk van God hier en nu gestalte willen geven.

Sinds een aantal jaren is er verbondenheid gegroeid tussen de parochianen van de Goede Herder parochie in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en de gedetineerden in P.I. De Schie, de gevangenis waar ik werk. Het is begonnen met de deelgemeenschap in Vlaardingen die Kerk met Stip wilde zijn. In de praktijk bleek dat het maar zelden voorkwam dat een ex-gedetineerde zijn weg wist te vinden naar de parochie. Toch blijft de parochie de deuren open houden voor ieder die geloof, inspiratie en medemenselijkheid zoekt, dus ook voor hen die uit de gevangenis komen. Als gevangenispastor heb ik een paar keer de verkondiging gedaan tijdens kerkdiensten. Ook heb ik in een jongerengroep verteld over het leven in de gevangenis en tijdens een parochie-avond hebben een kerkvrijwilliger en ondergetekende verteld over wat ons beweegt om in de gevangenis te werken. Zo is er langzaam aan verbondenheid gegroeid.

Omdat we in de gevangenis met Kerstmis en Pasen al verwend worden met kaarten vanuit Protestantse gemeentes, kwamen we op het idee om met Pinksteren iets te doen vanuit de parochie. In de deelgemeenschappen worden er kaarten voor de gedetineerden gemaakt. Er zitten creatieve kunststukjes bij in alle kleuren. Voor de kerkdiensten van Pinksteren in de gevangenis worden deze kaarten in de kerkruimte opgehangen. De slingers hangen boven de hoofden van de aanwezigen. Het is een feestelijk gezicht waar ieder blij van wordt. Parochianen bakken thuis de heerlijkste koeken, cakes en taarten en die worden na de kerkdiensten gepresenteerd. Er is een vertegenwoordiger van de parochie aanwezig die een woordje doet.

De verbondenheid van parochianen met P.I. de Schie komt ook tot uitdrukking in de regelmatige aanwezigheid van drie kerkvrijwilligers uit de parochie. En de Parochiële Caritas werkgroep maakt elk jaar een bedrag over, zodat er in bijzondere gevallen iets extra’s gedaan kan worden voor een gedetineerde in nood. Van het een komt het ander. Afgelopen winter ontstond er in de parochie spontaan een actie om handschoenen, mutsen, truien, jassen en sjaals te verzamelen voor gedetineerden die dat nodig hadden om te kunnen gaan luchten. Die actie werd een groot succes.

Vanuit de parochie neem ik af en toe geconsacreerde hosties mee die tijdens een communieviering gedeeld worden. Ook op deze momenten is er verbondenheid tussen de kerkgemeenschap van buiten en van binnen.

Op een dag bood een parochiaan uit Vlaardingen een paar Afrikaanse trommels en een gitaar aan. Deze muziekinstrumenten worden geregeld gebruikt tijdens onze kerkdiensten. En zo ervaren gedetineerden in de Schie steeds weer dat er mensen aan hen denken en hen het goede gunnen. Het zijn soms kleine gebaren die het verschil kunnen maken. Met Pinksteren komt deze verbondenheid tot uiting. Pinksteren is het feest geworden waar christenen van buiten en christenen van binnen met elkaar de verbondenheid vieren.

Frank Kazenbroot
gevangenispastor in P.I. de Schie te Rotterdam

Link naar het originele bericht