Beheercommissie

De beheercommissie is als volgt samengesteld:

Coördinator:

Anne v.d. Horst a.i.
Commissielid financiën:   

Agnes Jansen financieel beheerder

Commissielid gebouwen: Elly Barendregt a.i. Theo van der Kooy
Commissielid vrijwilligers: Ton van Baaren
Ondersteunend lid vrijwilligers: Anne van der Horst