Beheercommissie

De beheercommissie is als volgt samengesteld:

Coördinator:

Jan van Adrichem
Commissielid financiën: Harry Veugelers

Frans Verweijen (waarnemend)

Commissielid gebouwen: Theo van der Kooy
Commissielid vrijwilligers: Ton van Baaren
Ondersteunend lid vrijwilligers: Anne van der Horst