Beheercommissie

De beheercommissie is als volgt samengesteld:

Coördinator:

vacant
Commissielid financiën: Harry Veugelers  

Agnes Jansen 

Commissielid gebouwen: Theo van der Kooy
Commissielid vrijwilligers: Ton van Baaren
Ondersteunend lid vrijwilligers: Anne van der Horst