Beheercommissie

De beheercommissie is als volgt samengesteld:

Coördinator:

Anne v.d. Horst 
Commissielid financiën:      

Agnes Jansen financieel beheerder

Commissielid gebouwen: vacant
Commissielid vrijwilligers: vacant
Ondersteunend lid vrijwilligers: Anne van der Horst