Organisatiestructuur

Parochiebestuur

Voorzitter: A.J. ( Lex) van Deelen, vicaris-generaal, administrator

Werkvoorzitter: J.A.G. (Jan) Bekkers

Secretaris : A. (Arij) van Berkel

Penningmeester: vacant

Algemene zaken: vacant

Vrijwilligers: vacant

Communicatie: vacant

Personele zaken: F.M.H. (Cissy) Siebel-van Oijen

Gebouwen: vacant

Centraal secretariaat: Singel 104, 3112 GS Schiedam t.n.v. secretaris

Pastoraal team

De Goede Herderparochie bestaat uit de rooms katholieke gemeenschappen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het pastorale team bestaat uit een administrator , twee priesters (1 fulltime en 1 parttime), een diaken (fulltime) en een medewerker pastoraal team( parttime). We stellen ze graag aan u voor.

 

 

 

 

A.J. van Deelen, vicaris generaal, administrator

 

 

  Diaken Steef Lokken

 

Pater dr Avin Kunnekkadan SVD is geboren in India. Hij is lid van de orde SVD (Society of the Divine Word, een internationale congregatie “Gezelschap van het Goddelijk Woord”). Tot zijn vertrek naar Nederland in 2005, gaf hij les in Indiase filosofie en religies. In Nederland was vanaf  2007 tot juni 2016 als studentenpastor werkzaam  in Den Haag, Delft en Rotterdam (studentenparochie St. Catharina van Alexandrië). Was de voertaal aanvankelijk vooral Engels, de laatste jaren bekwaamt hij zich in de Nederlandse taal. Pater Kunnekkadan is als father Avin bekend in de deelgemeenschap H.Hart in Schiedam. In deze kerk gaat hij sinds 2006 voor in de Engelstalige viering, verzorgd door de RK gemeenschap Christ our Redeemer (Christus, onze Verlosser). De laatste jaren ging pastor Kunnekkadan ook voor in Nederlandstalige vieringen in kerken in Den Haag en in de Heilig Hartkerk te Schiedam. Sinds maart 2014 woont pastor Kunnekkadan samen met enkele medebroeders in het centrum van Schiedam, op de pastorie van de Singelkerk. Voor de helft van zijn tijd is hij werkzaam in parochie De Goede Herder en sinds mei 2016 is pater Kunnekkadan voor zijn congregatie benoemd als provinciaal overste. Hij vervult beide taken in deeltijd. Afwisselend werkt pater Avin een week voor de parochie en een week voor zijn congregatie.

 

 

 

 

 

Pater Melvin Tharsis, SVD

 

   

 

 

 

 

Medewerker pastoraal team: Lex Wepster

 

 

Postadres van het Pastoraal Team: Singel 104, 3112 GS Schiedam
Het team is te bereiken via Lex Wepster  
e-mail: a.wepster@goedeherderparochie.nl
telefoon 06-31 99 09 59

VOORMALIGE LEDEN VAN HET PASTORAAL TEAM

Pastor drs H.M.W. (Henri) Egging is geboren op 5 december 1958 te Heerlen. In 1990 behaalde hij aan de universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen zijn doctoraal examen pastoraaltheologie met specialisatie missiologie. Van 1992 tot 2001 was hij pastoraal werker Arbeidspastoraat bij het bisdom Rotterdam. Aansluitend werkte hij van 2001-2006 in parochies in Den Haag als pastoraal werker en als diaken. In de tussentijd volgde hij een persoonlijke leerroute bij Centrum voor priesteropleiding ‘Vronesteyn’ te Voorburg. Op 18 november 2006 werd hij tot priester gewijd. Vervolgens was hij pastor in Rotterdamse parochies. Per 1 januari 2013 is pastor Egging benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het regio-vicariaat Rotterdam. De benoeming tot vicaris geldt voor de duur van drie jaar. De taakverdeling vicaris – pastor in een parochie is 50% – 50%. Per 5 maart 2014 is pastor Egging benoemd als lid van het pastoraal team in onze parochie De Goede Herder.

 

Moderator (pastoor) van de parochie is: drs. Ch.E.M. (Charles) Duynstee, in 1958 geboren in Maastricht en na een opleiding op Vronesteijn op 1-6-1996 tot priester gewijd. Pastoor Duynstee heeft economie gestudeerd in Rotterdam en theologie in Utrecht. Vervolgens heeft hij in zijn eerste benoeming in Vlaardingen de fusie van vier parochies meegemaakt. Tot het najaar van 2009 werkte hij nog in Rotterdam-Oost/Capelle. Sinds januari 2010 werkt hij weer in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Pastoor Charles Duynstee woont in het centrum van Vlaardingen.

 

De vierde beroepskracht in het pastorale team is dhr. drs. C.A. (Kees) Koeleman. (teamcoördinator) Pastor Koeleman is geboren in 1953 in Ter Aar. Hij volgde een studie theologie in Amsterdam. Van 1982 tot 1987 was hij werkzaam als volwassenen-katecheet in het dekenaat Schiedam. Van 1987 tot 2000 was hij basispastor in Rotterdam-Oost en Capelle a/d IJssel. Vanaf januari 2000 tot aan de oprichting van de Goede Herderparochie werkte hij in de Willibrordparochie in Vlaardingen. Kees Koeleman woont in Rotterdam.

 

  Tot 5 maart 2014 was C.J.M. (Coert) Biesjot als priester verbonden aan het pastoraal team. Biesjot is geboren op 24 februari 1964 te Leiden en heeft zijn priesteropleiding in Rolduc gevolgd. Op 13 mei 1989 is hij gewijd tot priester. Na zijn diakenwijding is Biesjot ruim een half jaar werkzaam geweest in de parochie H.Liduina/OLV Rozenkrans te Schiedam. Vervolgens was hij tot de zomer van 1992 kapelaan in de H.Hartparochie, ook in Schiedam. Na benoemingen in Noordwijk en Wassenaar werd Biesjot pastoor van de parochie Christus Dienaar in de Hoekse Waard.
Sinds maart 2014 woont Coert Biesjot in een klooster te Doetinchem.

 

  Van 1 juli 2011 tot 1 september 2013 was mevr. drs. L.A.M. (Lidwien) Meijer als beroepskracht verbonden aan het Pastoraal Team. Pastor Meijer is geboren op 15-4-1951 te Schiedam, waar zij werkzaam is geweest in het basisonderwijs. Zij volgde een studie theologie in Utrecht en werkt(e) als redacteur bij diverse kerkelijke tijdschriften. Zij is van 2000 tot 2004 werkzaam geweest als pastoraal werkende in de Lebuïnusparochie te Deventer. Vanaf september 2004 was zij werkzaam in de Schiedamse parochies St.Jan/Visitatie en H.Hart.
Sinds 1 September 2013 is Lidwien Meijer vrijwilligster in onze parochie. Haar woonplaats is Schiedam(-Oost).

 

  Van augustus 2013 tot en met december 2015 is mevr. M.J.S. (Mirjam) Heikens lid geweest van het pastoraal team. Mirjam Heikens is op 7 februari 1960 geboren te Lisse, is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. Na de HBO-opleiding verpleegkunde, werkte ze in een ziekenhuis te Amsterdam, later als wijkverpleegkundige in Rotterdam-Kralingen. In 2000 begon Mirjam aan de HBO-deeltijdstudie theologie te Amsterdam. Na het afronden in 2007 ging ze als geestelijk verzorger aan de slag in een verpleeghuis. Recent maakte ze de overstap naar het basispastoraat, eerst in de parochiefederatie Oostland, en vanaf 2013 in onze parochie De Goede Herder. Mirjam Heikens woont in Rotterdam-Zevenkamp.
 Elly Barendregt-Koalsi Vanaf januari 2012 is Elly Barendregt-Koalsie medewerkster van het Pastoraal Team. Zij is geboren in 1951. Als personeelsfunctionaris is zij werkzaam geweest bij een stichting voor basisonderwijs. Een aantal jaren heeft zij beide banen gecombineerd om vanaf 2015 definitief te kiezen voor het Pastoraal Team. Elly heeft een ruime ervaring in het kerkelijk werk. Via de pastorale school heeft zij zich daartoe bekwaamd (algemeen jaar en de specialisaties: liturgie, pastoraat, opbouwwerk en kerkbestuur). Naast haar werk voor het Pastoraal Team heeft zij diverse vrijwilligerstaken. Zij was o.a. van 2000 tot juni 2009 werkvoorzitter van de toenmalige Willibrordparochie.  

 

 

 

 

 

per 1 september 2020 met pensioen