Geschiedenis

De Rooms Katholieke Deelgemeenschap Willibrord in Vlaardingen is sinds 2011 een onderdeel van de Goede Herder Parochie, die de steden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam omvat. De deelgemeenschap Willibrord was tot het fusiemoment in 2011 de Willibrordparochie, die heel de katholieke Vlaardingse gemeenschap omvatte.

Deze parochie met zijn twee kerkgebouwen is ontstaan op 1 januari 1999. Dit is de datum waarop de vier oude Vlaardingse parochies: de Joannes de Dooper, H.Geest, Willibrordus en Pax Christi fuseerden tot de Willibrordparochie. Al snel werd duidelijk dat van de vier kerkgebouwen er maar twee in stand konden worden gehouden. Op 1 januari 2002 werden de Joannes de Dooperkerk en de Willibrorduskerk aan de eredienst onttrokken.

De parochianen ten zuiden van de snelweg gingen samen kerken in de H. Geestkerk aan de van Hogendorplaan. Voor de parochianen in het noordelijk deel van de stad bleef de Pax Christi in gebruik. Al gauw bleek de H. Geestkerk te klein te zijn en werd gestart met de bouw van de H. Lucaskerk aan de Hoogstraat. In tegenstelling tot de H Geestkerk heeft deze kerk een groot Kerkplein, waar volop ontmoeting mogelijk is. Op 11 december 2005 wijdde bisschop van Luyn dit nieuwe kerkgebouw in. In 2002 werd de Pax Christi kerk opgeknapt. In september van dat jaar wijdde Bisschop van Luyn het altaar in.