Pastoraatsgroep

Pastoraatsgroep Willibrord

Melvin Tharsis, SVD
Contact Pastores
Pax Christi en H. Lucaskerk
Elly Barendregt-Koalsie . Vertegenwoordiging vanuit de H.Lucaskerk : vacant
Duo Coördinatoren
vacant
Voorzitter Liturgisch Beraad  Liturgie H. Lucaskerk
Chanelva Termeer 
Portefeuillehouder Liturgie Pax Christi en H. Lucaskerk 
Elly Barendregt
Portefeuillehouder Catechese Pax Christi en H.Lucaskerk
Jan Barendregt Portefeuillehouder  oecumene
Vacant
Portefeuillehouder Pastoraat. Waarnemend: Elly Barendregt
Anne v.d. Horst, waarnemend
MOV Pax Christi en H. Lucaskerk
Marie-Nicole Manzila
Lid
Berthe de Leede
Lid 
Vacant
Vrijwilligers
Anne van der Horst
Contactpersoon Secretariaat
Contactpersoon beheercommissie Vrijwilligers
 
Berthe de Leede & Irene Ritzen
Notulisten