Anders dan Anders vieringen (ADA)

Vanuit de behoefte om binnen de gestelde kaders vieringen wat anders in te
richten, is in 2008 in de Pax Christikerk de zgn. “Anders dan Andersviering”
ontstaan.

Er zijn enkele opmerkelijke verschillen met de “gewone” vieringen.
De muziek wordt verzorgd door een band, in plaats van door een koor.
  – Tijdens de viering zingen we uitsluitend popliedjes. Het is verbazend te
constateren hoeveel van dit soort liedjes zich qua inhoud lenen voor
gebruik in de liturgie.
  – De voorganger gaat voor in zijn dagelijkse kleding, dus niet in een
liturgisch gewaad.
  – De voorbeden worden niet hardop gebeden. Iedereen in de kerk krijgt de
gelegenheid op speciale plekken in de kerk een kaarsje te ontsteken en
daarbij voor zijn/haar eigen intenties te bidden.
  – Er is geen tafelgebed, maar een Agapé gebed, en in plaats van een
communie met brood en wijn, wordt iedereen uitgenodigd brood en
honing te nemen.
  – We maken uitgebreid gebruik van projectie d.m.v. de beamer, om door
middel van dia’s en filmpjes de boodschap van de viering extra kracht bij
te zetten.
  – We veranderen de opstelling van de stoelen in de kerk, op een dusdanige
manier dat er meer verbondenheid ervaren wordt.
  – We geven de mensen in de kerk tijdens de viering gelegenheid te reageren
op hetgeen er gezegd, gezongen of vertoond wordt.
De Anders dan Anders vieringen worden voorbereid door een speciale
werkgroep. Elke keer wordt er een apart thema gekozen, waarbij dan een
bijbelverhaal wordt gezocht en één of eerdere andere teksten. Soms wordt in plaats van zo’n tekst gekozen voor een filmpje, waar de boodschap goed in naar voren komt.

Ieder jaar zijn er twee Anders dan Anders vieringen: een in het najaar en een in het voorjaar. In “Kerk aan de Waterweg” worden deze vieringen aangekondigd.

In een apart artikeltje en ook in het vieringenoverzicht.
In de eerste jaren werd de muziek verzorgd door een band o.l.v. Ruud Halkes.
Sinds 2015 verzorgt een andere band, o.l.v. Dick Nels de muziek.
De laatste tijd zijn liedjes van o.a. Michael Jackson, Golden Earring, Metallica, Nick en Simon, De Dijk, Boudewijn de Groot, The Beatles, Bryan Adams en Queen gebruikt.

Onlangs hebben we, om het maar weer eens anders dan anders te doen, Impuls en Okido een keertje uitgenodigd om medewerking te verlenen aan deze vieringen. Dit gaf weer een nieuwe dimensie aan het geheel.

We hopen nog lang met deze vieringen door te gaan. Interesse??? Kijk in de
komende “Kerk aan de Waterweg” voor de nieuwe datum.