Gedachtenis hoek – H. Lucaskerk

Gedachtenis hoek in de H. Lucaskerk

In de H. Lucaskerk is in de Mariahoek een gedachtenis hoek ingericht. Hoe moeten we die gedachtenis hoek verstaan? Voor wie is deze plek bedoeld? Dit bleek niet zo duidelijk (meer) te zijn. Daarom hierbij wat achtergronden.

Deze hoek is een monument voor gestorven kinderen die geen eigen plek kregen of van wie die plek er nu niet meer is. Het is een rustige plek, waar begrip is voor het verlies van kwetsbaar leven. Soms is er immers weinig begrip voor een miskraam of het verlies van een kindje of kleinkind, een broertje of zusje. De gedachtenis hoek is een plek waar mensen kunnen bidden om steun bij hun verlies. Een plek om hun jarenlang verborgen verdriet te uiten.

We hebben indertijd gekozen voor de Mariahoek. De Mariahoek is voor veel mensen de plek om te bidden. Op zondag steken zij daar een kaarsje aan en staan dan stil bij wat hen bezig houdt. Maria

betekent voor veel mensen de moeder van de Heer. Zij is voor ons niet alleen een voorbeeld maar ook de ´troosteres der bedroefden´, ze geeft bemoediging, hulp en troost.

Daarom is de gedachtenis hoek op deze plaats, bij Maria. Er ligt een wat grotere witte steen met de tekst “Het nooit vergeten kind ”. Daarnaast is er ruimte voor kleine witte steentjes. De mensen die een kindje verloren hebben voor wie er geen begrafenis is geweest, kunnen hier hun eigen witte steentje met de eventuele naam en/of datum of ander opschrift bij te leggen. Ook grootouders die een kleinkind verloren, kunnen hier een steentje leggen. Kinderen die wel begraven zijn maar geen gedenkplek meer hebben, kunnen op deze plek ook herdacht worden. Eveneens met een wit steentje met een zelf te kiezen opschrift. Deze steentjes blijven altijd liggen. Uiteraard mag het ook zonder naam, want niet alle ouders hebben hun kind toen een naam gegeven. Dit is de bedoeling van de plek voor het “Nooit vergeten kind”.

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met De werkgroep voor het “Nooit vergeten kind’”: Marijke Kramers en Cisca Verhart