Overzicht vieringen

VIERINGENROOSTER 2024 VAN DE GOEDE HERDER PAROCHIE, DEELGEMEENSCHAP WILLIBRORD, VLAARDINGEN

VANAF MEI 2024 BEGINNEN IN BEIDE KERKEN DE VIERINGEN 

OM 11.15 UUR, TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN .

VANAF JANUARI 2024 IS ER ÉÉN ZONDAGSVIERING IN VLAARDINGEN.

DE VIERING IS IN DE ONEVEN MAANDEN IN DE H.LUCASKERK,

DE EVEN MAANDEN IS DE VIERING IN DE PAX CHRISTIKERK.

DatumH. Lucas kerk 11.15UUR
Pax Christikerk 11.15 UUR
zond. 5 mei
Eucharistie voorganger M. Tharsis, SVD en diaken S. Lokken
Koor: Liriko
gezamenlijke viering
in de H.Lucaskerk
Donderd, 9 mei
Hemelvaart
GEEN VIERINGGEEN VIERING
zond. 12 mei Woord- en communieviering voorgangers: leden van 3D
Koor: Willibrordkoor
gezamenlijke viering
in de H.Lucaskerk
zond. 19 mei
Pinksteren
Eucharistie voorganger A. van Deelen
Koor: Liriko
gezamenlijke viering
in de H.Lucaskerk
zond. 25 mei
Woord- en communieviering voorganger
S. Lokken
Koor: Willibrordkoor
gezamenlijke viering
in de H.Lucaskerk
Pax Christikerk
Met ingang van januari 2024 zijn er geen vieringen meer op woensdag