Rozenkrans bidden

De rozenkrans is een gebedssnoer. Ook in andere godsdiensten speelt een dergelijk snoer een rol: de moslims hebben het, Grieks-orthodoxe priesters zie je ermee lopen. Het is een hulpmiddel bij het herhalend bidden. De rustige cadans maakt dat je gebed zich verdiept. Jij bidt niet, maar het bidt in jou, en je gebed wordt gedragen door de andere aanwezigen in de kerk.

‘Wat is uw dierbaarste jeugdherinnering?’, werd in een TV-interview gevraagd aan de Duitse benedictijn en Zenmeester Willigis Jäger. Zijn antwoord luidde: ‘Ik was in de kerk, een paar oude vrouwen baden er de rozenkrans. Die hele sfeer van stilte, van energie, haalde me voor het eerst in mijn leven uit mijn dagelijkse bewustzijn. Ik begreep het toen niet, maar vanaf dat moment wist ik dat er achter al het vluchtige en oppervlakkige méér moest zijn. (…). Die ervaring is mijn leven lang mijn leidraad gebleven.’

Over het bidden van de rozenkrans zegt hij vervolgens: ‘Het is net hetzelfde als het opzeggen van een mantra in oosterse gebedsvormen. De voortdurende herhaling brengt de mens in een ander bewustzijn. Het is geen gebed waarover je moet nadenken, het is een gebed waaraan je je moet overgeven’. In onze parochie wordt op meerdere plekken wekelijks het rozenhoedje gebeden. Dit element uit onze rijke geloofstraditie ons helpen om verder te groeien in de verdieping van ons geloof.

Elke dinsdagmiddag wordt om 14.00 uur in de H. Lucaskerk het rozenhoedje gebeden.

website rozenkrans

De Rozenkrans groep

Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur komen er een aantal mensen bijeen om bij het mooie beeld van Maria de rozenkrans te bidden. Er ligt een intentie boek bij, waar door velen aan Maria om voorspraak gevraagd wordt (aan haar zoon Jezus). Sinds er een echte Mariakapel is, komen er veel mensen voor of na een viering bij Maria bidden en een kaarsje aansteken. De Maria viering leeft heel goed in onze parochie. Iedereen is welkom bij het rozenkransgebed, vooral in de maanden mei en oktober wordt hieraan extra aandacht besteed. De groep bestaat al heel lang, er werd jaren lang bij mensen thuis gebeden maar nu heeft Maria een eigen “huis” waar men samenkomt.

Wij hopen dit nog jaren lang voort te zetten.

De Rozenkrans groep