Sacramenten

Het doopsel

Als u of uw kind gedoopt wil worden kunt U contact opnemen met de telefoondienst van de Willibrord gemeenschap. Uw gegevens worden genoteerd en worden doorgespeeld naar het secretariaat van de Goede Herderparochie. Er wordt dan contact op met u opgenomen. 

De voorbereiding op dit sacrament wordt sinds kort in een bepaalde periode van het jaar gedaan en met meerdere doopaanvragers tegelijk. De voorbereiding op de doop van volwassenen (catechumenen) wordt in de periode van de Advent t/m Pinksteren gedaan met de mogelijkheid om gedoopt te worden in de Paastijd.

Folders

Link naar de folder: Folder kerktoetreders (pdf)
Link naar de folder: Dopen van kinderen (pdf)

Eerste Heilige Communie

De voorbereiding van kinderen op de Eerste Communie wordt elk jaar in een project van een aantal bijeenkomsten gedaan. Op een zondag aan het eind van de voorbereiding ontvangen de kinderen in een feestelijke eucharistieviering in een van de twee Vlaardingse kerken voor het eerst de Heilige Communie. Als uw kind in 2021  aan de (voorbereiding van de ) Eerste Communie mee wil doen kunt u hem haar opgeven bij het secretariaat van een van de twee kerken of via de email: jetske.burggraaf@caiway.net   

of via eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

U kunt uw kind nog opgeven voor de 1e H. Communie in het jaar 2022. De voorstellingsviering zal zijn op 20 februari in de Pax Christikerk

De viering van de 1e H. Communie zal zijn op 15 mei in de Pax Christikerk

Afbeeldingen 2016: 1ste communie

Vormsel

Het Vormsel wordt één keer in de twee jaar toegediend. De voorbereiding en de Vormselviering worden met meerdere deelgemeenschappen van de Goede Herderparochie gedaan, zodat de jongeren merken dat ze niet de enige zijn die de keus maken om mee te doen. Op 29 mei zal bisschop Van den Hende het H. Vormsel toedienen.   

De gezamenlijke voorbereiding is vooral bedoeld jongeren die in de brugklas zitten of in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ze kunnen zich ook aanmelden als ze nog niet zo goed weten of gevormd willen worden. Aan het eind van de voorbereiding, als de jongeren weten wat het Vormsel inhoudt, maken ze de keus of ze wel of niet het Vormsel willen ontvangen.

Aanmelden voor het Vormsel in 2022 kan tot uiterlijk 1 februari via de secretariaten, telefonisch of via een email naar c.duynstee8@upcmail.nl De eerste voorbereidingsavond is op 20 februari

Katholiek worden

Denkt u erover om katholiek te worden?

In onze parochie worden weer mensen voorbereid die de wens hebben om katholiek te worden. Een aantal avonden komen zij bij elkaar om over alle facetten van het geloof te spreken.

Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden.

De pastor zal dan een afspraak met u maken  voor een kennismakingsgesprek. Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen.

Voor 2022 zijn de data voor de komende voorbereidingsserie nog niet bekend. U kunt zich wel aanmelden.

Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen?

Neem gerust contact op met dhr. L. Wepster, medewerker van het pastoraal team.

Dhr. Wepster is als volgt te bereiken.

Per email: a.wepster@goedeherderparochie.nl.

Per telefoon via nummer 06-31990959.

Om de folder te bekijken klikt u op deze pagina onder het kopje: Folders:  op de link folder kerktoetreders.

Huwelijksinzegening

Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten inzegenen, dan kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de Willibrord gemeenschap. De telefoondienst vraagt u om uw gegevens en zorgt ervoor dat de voorbereiding wordt opgestart.

Het sacrament van Boete en Verzoening

Een keer per jaar in de week voor Pasen is er in een van beide kerken een viering rondom het sacrament van Boete en Verzoening. De datum, locatie en het tijdstip vindt u t.z.t. in het rooster van de vieringen dat op de website staat. Voor een persoonlijke biecht kunt u contact opnemen met de telefoondienst, die u hiervoor in contact kan brengen met een pastor.

De Ziekenzalving

Het sacrament van de Ziekenzalving wordt een keer peer jaar in een van de twee Vlaardingse kerken toegediend aan ieder die dat wil (meestal) in een viering in september. Op verzoek kan er ook individueel een beroep op een van de pastores gedaan worden wanneer iemand ernstig ziek is. Daarvoor kan men de telefoondienst van de Willibrord gemeenschap bellen.