Onze koren

Kinderkoor Okido

Willibrordkoor

Het gemengd Willibrordkoor werd 1 september 2004 opgericht uit een fusie tussen het St Caecilia koor (voormalige Joannes de Dooperparochie ) en New Spirit koor (voormalige H. Geest parochie). Het koor verzorgt in de regel één maal per 14 dagen ’s zondags de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen.

Het repertoire omvat o.a. Nederlandse- en Latijnse missen, liederen, motetten, Gregoriaanse gezangen enzovoort. Het koor staat onder leiding van Nel de Heer (organiste) en Lia Schlärmann (dirigente).

Naast het verzorgen van de muziek tijdens de vieringen, heeft het koor ook een sociale functie. De repetities zijn, behalve het repeteren van muziekstukken, ook een gezellig samenzijn. Het Willibrordkoor repeteert iedere maandagavond van 20.00 – 22.00 in de Lucaskerk en u bent hierbij van harte welkom!

Impuls

Impuls is een koor dat de thuisbasis heeft de Pax Christikerk in Vlaardingen.
Sinds 2001 staat het koor onder leiding van Dick Nels.
Zo’n 20 jaar geleden is Impuls ontstaan. De meeste leden van toen kwamen uit
het voormalige Jongerenkoor.
Het koor is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 10 jaar tijd is het ledental ruim
verdubbeld. Momenteel telt Impuls ruim 30 leden. We zijn een koor van en
voor alle leeftijden.
Ons repertoire bestaat voornamelijk uit moderne ritmische kerkmuziek, het
soort liedjes waar vroeger jongerenkoren mee in de weer waren. Verder
hebben we een repertoire dat bestaat uit popliedjes. Liedjes die qua tekst
uitstekend in de liturgie passen.
Voor Kerstmis hebben een gevarieerd liedaanbod. Enkele traditionele liedjes,
maar ook Christmas Carols en kerstliedjes die gezongen zijn door popartiesten
staan op het programma.
Impuls zingt de meeste vieringen in de Pax Christikerk, maar af en toe wordt
ook wel eens een viering in een andere kerk gezongen. Met Kerstmis treden we
regelmatig op in verzorgingstehuizen in Vlaardingen en Rotterdam
We hebben de beschikking over een uitgebreid combo: piano, gitaar, dwarsfluit
en slagwerk. Dit zorgt voor de nodige variatie in uitvoering van de liedjes.
Maar bovenal: bij Impuls is het erg gezellig. Er is amper verloop. In tijden van
nood staan de leden voor elkaar klaar, om steun en troost te bieden. En de
verjaardagen en andere blijde gebeurtenissen worden uitgebreid gevierd.
En het is de gewoonte elk seizoen af te sluiten met een gezellig uitje.
Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan hebben we onlangs en CD
opgenomen. Daarop staat een keuze van onze mooiste liedjes.
We repeteren op woensdagavond, van 20.15 tot 22.00 uur. In principe om de
week, maar als het nodig is, bijvoorbeeld voor Kerstmis of Pasen, zijn er enkele
extra repetities.
Zin om mee te zingen: kom eens langs op een repetitie of bij een viering. We
kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken.
Wie meer wil weten over Impuls kan een mailtje sturen naar: zanggroep-impuls@planet.nl 

Liriko

Liriko is het grootste koor van de vier koren van de R.K. Pax Christikerk in Vlaardingen aan de Reigerlaan.

Liriko is een gemengd koor. Het bestaat uit ca. 33 dames en heren. De jongste is bijna 20 jaar en de oudste ruim 80. Een gemêleerd gezelschap dat onderling een goede vriendschappelijke band heeft opgebouwd. De muzikale begeleiding wordt, gevormd door Roel Mooren (dirigent/ toetsenist) en Siebren Mooren (drummer). Ook mogen wij af en toe een beroep doen op onze vorige dirigenten Jurriaan Govaart en Rohan Poldervaart.Liriko 200417

Liriko wordt graag als gast gezien in andere kerken. Zo verzorgden wij jarenlang een oecumenische dienst in het Vlietland Ziekenhuis en Kerkcentrum Holy. De Kerstviering in het Zonnehuis en de Paaswake in de Meerpaal in Vlaardingen zijn inmiddels een traditie geworden. In 2004 hebben wij een optreden verzorgd in een tuincentrum en gezongen in een oecumenische viering op een voetbalveld. Wat dat betreft zijn wij ruim inzetbaar en flexibel. In december 2011 zongen wij op de Vlaardingse Kerstmarkt waarna wij meteen gevraagd werden voor een optreden op de Kerstmarkt van 2012. Maart 2012 zongen wij bij een lezing van Huub Oosterhuis in de Windwijzer.

Wij repeteren op donderdagavond, onderbroken door een koffiepauze, van 20.00 tot 22.00 uur. De Kerkdienst verzorgen wij 1x per maand op de 1e zondag om 11 uur. Ons repertoire omvat Engels- en Nederlandstalige liedjes met melodieën die gemakkelijk in het gehoor liggen en uitnodigend werken voor de kerkgangers om mee te zingen. Het koor beschikt over een tekstgroep welke, aan de hand van de (voorgeschreven) lezingen de betreffende dienst samenstelt. Regelmatig worden er liederen van Huub Oosterhuis gezongen. Liriko beschikt over een feestcommissie, die de jaarlijkse uitgaansdag mogelijk maakt.

Ook verzorgen zij de jaarlijkse kerstcadeautjes. Het koor heeft ook een eigen tijdschriftje, dat ongeveer 1 x per 2 maanden uitkomt: de Lirikoerier. Er is een muziekcommissie, die ondersteuning kan bieden. Het bestuur van Liriko bestaat uit: Jacques van der Velden (voorzitter), Jan Verhart (penningmeester) en Jan Barendregt (3e bestuurslid).

https://liriko.jimdo.com/

Pax Christi Dameskoor

Het Pax Christi Dameskoor is een gelegenheidskoor. Wij verzorgen in beide deelgemeenschappen de muzikale begeleiding bij Huwelijks- en Begrafenisvieringen.

Het koor is samengesteld uit koorleden van andere parochiële koren. Wij kennen geen vaste repetitiedag maar zingen vanuit de ervaring die de leden opdoen in de kerkkoren. Incidenteel als er iets gezongen wordt wat niet tot ons vaste repertoire behoort of met een bijzondere gelegenheid repeteren we een uur van tevoren.

Eén maal per jaar zingen we een Eucharistie viering op zondag meestal gecombineerd met een gezellige brunch. Om deze belangrijke taak te kunnen blijven vervullen zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Vooral sopranen zouden een welkome aanvulling zijn.

Dus: Heeft u overdag tijd, bent u lid (geweest)van een kerkkoor meldt u dan aan. U bent van harte welkom.