Onze koren

Kinderkoor Okido

Als opvolger van het kinderkoor de Paxgenootjes, is in 2009 het idee ontstaan om weer een kinderkoor te beginnen. Een aantal ouders van de toenmalige eerste communiegroep heeft toen, onder leiding van het Lia van Wijk en Mireille van Reisen, het voortouw genomen en het kinderkoor Okido opgestart.
Destijds onder de bezielende leiding van Frank Giese. De eerste viering was op 11 oktober 2009. Het koor bestond toen uit 12 kinderen.

Toen Frank er in 2012 mee stopte heeft Dick Nels de leiding overgenomen. De begeleiding op de piano werd in eerste instantie overgenomen door Tom de Vette. Toen die ermee stopte heeft Ruud Halkes hem opgevolgd. Daarna heeft Sytske van Rooyen het pianospelen op zich genomen. Door de jaren heen hebben we ook gebruik gemaakt van de muzikale kwaliteiten van de kinderen of ouders die een ander instrument bespelen (dwarsfluit, blokfluit, viool, gitaar)

Waar de andere koren van de parochie een trouw ledenbestand hebben, heb je bij een kinderkoor te maken met een groot verloop. De training, zwemles, ballet of andere activiteiten komen opeens terecht op de repetitieavond. En vaak gaan dan die andere activiteiten voor. Als kinderen eenmaal van de basisschool af zijn worden ze echt te groot voor een kinderkoor. Sommigen houden het nog een tijdje vol, maar op een gegeven moment is het toch echt afgelopen.
Een paar jaar geleden hadden we zo’n dip: er waren nog maar zes kinderen over. Dankzij de inspanningen van die kinderen en de ouders, die momenteel de kar trekken, is het ledenaantal weer flink toegenomen. Momenteel hebben we rond de 16 leden. Dat gaat dus de goede kant op.

Eens in de 5 á 6 weken zingen we met Okido in de Pax Christiekerk tijdens de gezinsviering. Vieringen die over het algemeen goed bezocht worden.
Verder zingen we op aanvraag af en toe in een andere kerk of in een
verzorgingstehuis. 

We repeteren op dinsdagavond van kwart voor zeven tot kwart voor acht in de Pax Christikerk, om de week en in principe in de EVEN weken. We kunnen nog nieuwe koorleden gebruiken. Kom eens een keertje kijken bij een repetitie. Of natuurlijk bij een gezinsviering.
Van harte uitgenodigd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Dick Nels. djnels@live.nl

 

Willibrordkoor

Het gemengd Willibrordkoor werd 1 september 2004 opgericht uit een fusie tussen het St Caecilia koor (voormalige Joannes de Dooperparochie ) en New Spirit koor (voormalige H. Geest parochie). Het koor verzorgt in de regel één maal per 14 dagen ’s zondags de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen.

Het repertoire omvat o.a. Nederlandse- en Latijnse missen, liederen, motetten, Gregoriaanse gezangen enzovoort. Het koor staat onder leiding van Nel de Heer (organiste)

Naast het verzorgen van de muziek tijdens de vieringen, heeft het koor ook een sociale functie. De repetities zijn, behalve het repeteren van muziekstukken, ook een gezellig samenzijn. Het Willibrordkoor repeteert iedere maandagavond van 20.00 – 22.00 in de Lucaskerk en u bent hierbij van harte welkom!

Impuls

Impuls is een koor dat de thuisbasis heeft de Pax Christikerk in Vlaardingen.
Sinds 2001 staat het koor onder leiding van Dick Nels.
Zo’n 20 jaar geleden is Impuls ontstaan. De meeste leden van toen kwamen uit
het voormalige Jongerenkoor.
Het koor is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 10 jaar tijd is het ledental ruim
verdubbeld. Momenteel telt Impuls ruim 30 leden. We zijn een koor van en
voor alle leeftijden.
Ons repertoire bestaat voornamelijk uit moderne ritmische kerkmuziek, het
soort liedjes waar vroeger jongerenkoren mee in de weer waren. Verder
hebben we een repertoire dat bestaat uit popliedjes. Liedjes die qua tekst
uitstekend in de liturgie passen.
Voor Kerstmis hebben een gevarieerd liedaanbod. Enkele traditionele liedjes,
maar ook Christmas Carols en kerstliedjes die gezongen zijn door popartiesten
staan op het programma.
Impuls zingt de meeste vieringen in de Pax Christikerk, maar af en toe wordt
ook wel eens een viering in een andere kerk gezongen. Met Kerstmis treden we
regelmatig op in verzorgingstehuizen in Vlaardingen en Rotterdam
We hebben de beschikking over een uitgebreid combo: piano, gitaar, dwarsfluit
en slagwerk. Dit zorgt voor de nodige variatie in uitvoering van de liedjes.
Maar bovenal: bij Impuls is het erg gezellig. Er is amper verloop. In tijden van
nood staan de leden voor elkaar klaar, om steun en troost te bieden. En de
verjaardagen en andere blijde gebeurtenissen worden uitgebreid gevierd.
En het is de gewoonte elk seizoen af te sluiten met een gezellig uitje.
Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan hebben we onlangs en CD
opgenomen. Daarop staat een keuze van onze mooiste liedjes.
We repeteren op woensdagavond, van 20.15 tot 22.00 uur. In principe om de
week, maar als het nodig is, bijvoorbeeld voor Kerstmis of Pasen, zijn er enkele
extra repetities.
Zin om mee te zingen: kom eens langs op een repetitie of bij een viering. We
kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken.
Wie meer wil weten over Impuls kan een mailtje sturen naar: impulszanggroep@gmail.com

Liriko

Liriko is het grootste koor van de vier koren van de R.K. Pax Christikerk in Vlaardingen aan de Reigerlaan.

Liriko is een gemengd koor. Het bestaat uit ca. 33 dames en heren. Een gemêleerd gezelschap dat onderling een goede vriendschappelijke band heeft opgebouwd. De muzikale begeleiding wordt, gevormd Jurriaan Govaart Op 25 juni viert LiRiKo haar 40 jarig bestaan met een feestelijke viering in de Pax Christikerk. Voorganger is Lidwien Meijer. Om 10.45 uur begint het voorprogramma. LiRiKo zingt enkele nummers uit hun repertoire. De viering begint om 11.00 uur. Na de viering is er koffie en trakteert LiRiKo op wat lekkers. 

Op 25 juni is het ook de laatste keer dat Jurriaan Govaart LiRiKo zal begeleiden. Wij zijn dringend op zoekt naar een vervanger voor hem. ( organist/toetsenist dirigent) 

Voor meer informatie: Anne v.d. Horst tel. 06-27241418

Liriko 200417

Liriko wordt graag als gast gezien in andere kerken. Zo verzorgden wij jarenlang een oecumenische dienst in het Vlietland Ziekenhuis. Ook bij de oecumenische vieringen in Kerkcentrum Holy verzorgen we regelmatig de muzikale ondersteuning.  De Kerstviering in het Zonnehuis  is inmiddels een traditie geworden.  We zijn wij ruim inzetbaar en flexibel.

Wij repeteren op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk, onderbroken door een koffiepauze. De Kerkdienst verzorgen wij 1x per maand op de 1e zondag om 11.00  uur. Ons repertoire omvat Engels- en Nederlandstalige liedjes met melodieën die gemakkelijk in het gehoor liggen en uitnodigend werken voor de kerkgangers om mee te zingen. Het koor beschikt over een tekstgroep welke, aan de hand van de (voorgeschreven) lezingen de betreffende dienst samenstelt. Regelmatig worden er liederen van Huub Oosterhuis gezongen.

 Er is een muziekcommissie, die ondersteuning kan bieden. Het bestuur van Liriko bestaat uit: Anne v.d. Horst (voorzitter), Jan Verhart (penningmeester) en Jan Barendregt  (secretaris ) en Hans Vogelaar (algemeen lid)

Liriko: daar blijf je bij: Het koor kent inmiddels vele leden die meer dan 25 jaar lid zijn. 

Liriko: daar kom je bij: Kom gerust eens langs op de repetitieavond, zing mee en proef de sfeer. Van harte welkom. 

 

 

Pax Christi Dameskoor

Het Pax Christi Dameskoor is een gelegenheidskoor. Wij verzorgen in beide deelgemeenschappen de muzikale begeleiding bij Huwelijks- en Begrafenisvieringen.

Het koor is samengesteld uit koorleden van andere parochiële koren. Wij kennen geen vaste repetitiedag maar zingen vanuit de ervaring die de leden opdoen in de kerkkoren. Incidenteel als er iets gezongen wordt wat niet tot ons vaste repertoire behoort of met een bijzondere gelegenheid repeteren we een uur van tevoren.

Eén maal per jaar zingen we een Eucharistie viering op zondag meestal gecombineerd met een gezellige brunch. Om deze belangrijke taak te kunnen blijven vervullen zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Vooral sopranen zouden een welkome aanvulling zijn.

Dus: Heeft u overdag tijd, bent u lid (geweest)van een kerkkoor meldt u dan aan. U bent van harte welkom.